05 augusti 2013

Tvångsprivatiseringen av apoteken en fara för patientsäkerheten

När världens bästa apotek­system, som många kallade det svenska monopolet, omreglerades av den borgerliga alliansregeringen fanns tydliga mål. Genom de privata aktörernas inträde på den nya marknaden skulle något som var mycket bra bli bättre.

Verkligheten blev en annan.
Apotekens vinstkrav är en fara för patientsäkerheten konstaterar Farmaciförbundet i en debattartikel. Det är bara att konstatera att Göran Hägglunds och regeringens tvångsprivatisering av apoteksmarknaden har lett till exakt det fiasko som man förutsåg från många håll.

Farmaciförbundet lägger i sin debattartikel fram en rad förslag på nya regler och krav för att komma tillrätta med vissa av de konsekvenser som privatiseringarna fört med sig. Förslagen är säkert bra utifrån dagens situation och skulle säkert kunna komplettera Vänsterpartiets förslag till helt ny modell för apoteken.

Vänsterpartiet förslag innebär i korthet:
• Höj kvalitetskraven i all apoteksverksamhet, kräv snabb leverans av läkemedel för alla apotek och inför ett nationellt söksystem så att alla apotek kan informera om på vilket apotek rätt läkemedel finns.
• Låt staten återta ansvaret för all läkemedelsdistribution till öppenvårdsapotek så att tillgängligheten till läkemedel kan säkras.
• Inför ett bättre glesbygdsstöd och permanenta systemet med apoteksombud.
• Låt staten pressa läkemedelspriserna.
• Låt Apoteket AB växa och ge det tydligare samhällsuppdrag.
• Inför statlig och skärpt kontroll samt minimikrav på grundutbud, vad gäller försäljning av icke receptbelagda läkemedel i vanliga butiker.

Dessa förslag innebär att service, kvalitet och tillgänglighet över hela landet sätts i fokus. På sikt leder den dessutom till lägre läkemedelskostnader. Genom nya krav på apoteken löser vi problemen att läkemedel ofta saknas och att det är svårt att veta var de går att få tag i. Fast i längden så är givetvis det enda rimliga att man återreglerar hela apoteksmarknaden och bedriver denna viktiga samhällsfunktion i offentlig, demokratisk regi.

P.s. Redan för två år sedan konstaterades att privatiseringen av apoteken lett till såväl sämre arbetsmiljö som sämre patientsäkerhet.

Bloggat: Alliansfritt, Svensson, Röda Malmö, Röda Berget

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...