10 augusti 2013

Öppenheten måste vattnas för att inte dö

Sverige är unikt när det gäller öppenhet och meddelarfrihet inom välfärden. Anställda inom den offentliga sektorn har en långtgående rätt att avslöja missförhållanden på sin arbetsplats för media. Denna rätt är skyddad i lag och innebär att arbetsköparen inte ens får försöka ta reda på vem det är som har "läckt". Denna lag gäller dock bara offentligt anställda och inte anställda inom exempelvis ett privat vårdföretag.

Förvisso så hamnar alltmer av vår skattefinansierade verksamheten istället i mörker på grund av den växande privatiseringen av offentliga sektorn. Inom ett privat företag står i stället lojaliteten till arbetsköparen i första rummet, vilket innebär att om man går till pressen med uppgifter om till exempel vanvård av äldre på ett boende så har man agerat "illojalt" och kan förlora sitt jobb.

Förlorarna på att anställda inom välfärden tystnar blir både de anställda och de som är beroende av verksamheten, liksom medborgarna och demokratin i stort. Att den skyddade meddelarfrihet som en offentliganställd har försvinner är ett problem som uppkommer vid privatiseringar som många inte tänker på. Detta är ett nog så viktigt argument för att behålla välfärden i gemensam, demokratisk ägo.

Men, och här finns ett stort och viktigt men. Det gäller såklart att dessa rättigheter fungerar även i praktiken. En offentligt anställd som avslöjar missförhållanden hos sin arbetsgivare får inte lova att sägas upp. Meddelarfriheten skyddar personen i fråga. Personen får faktiskt inte ens efterforskas. Tyvärr ser det inte alltid ut så i verkligheten, vilket Erika, som arbetade inom hemtjänsten i Österåker fått erfara.

Detta kan jag som försvarar en demokratiskt styrd offentlig sektor aldrig kan acceptera! Öppenheten inom det offentliga är viktig att slå vakt om. Öppen kritik och information om missförhållanden är tecken på att anställda verkligen bryr sig om verksamheten. Risken är stor att det leder till att en "tystnadens kultur" breder ut sig om man inte aktivt verkar för att uppmuntrar anställda att reagera mot sådant man tycker är fel och kritisera den egna arbetsgivaren, även i media om man anser att det är nödvändigt.

Från politikens sida är det viktigt att inte bara nöja sig med att vi har lagstadgad meddelarfrihet, existerar den inte i praktiken så är den ju ändå inget värd. Det är viktigt att alla anställda vågar och vill delta i den debatt som förs om verksamheten och hur den fungerar. Därför lämnade jag in en interpellation (skriftlig fråga) till kommunfullmäktige i april där jag efterfrågade vad man gör för att säkerställa detta i Nybro kommun.

Då det visade sig att man inte gjorde särskilt mycket alls så följde vi i maj upp med att Vänsterpartiet i Nybro la en motion till kommunfullmäktige där vi vill "att kommunledningen återkommer till fullmäktige med en plan med syfte att säkerställa att samtliga kommunanställda känner till, och vågar använda sig av, meddelarfriheten". Öppenheten måste ständigt vattnas för att inte dö ut och Vänsterpartiet hoppas nu att kommunen ska plocka fram vattenspridaren.

Politometern och , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...