30 augusti 2013

Dags att öppna för visslare i Nybro

Whistleblowers (visslare) är personer som väljer att säga ifrån för att uppmärksamma och på så sätt motverka oegentligheter inom den egna organisationen, inte sällan med risk att drabbas av olika former av repressalier. Först på senare tid har organisationer börjat utforma system för att skydda visslarna och Göteborgs Stad blev förra året första kommun i Sverige att inrätta en whistleblower-funktion. Jag tycker nog att det kan vara på sin plats att Nybro kommun gör detsamma.

Inte för att jag tror att det förekommer grova missförhållanden i Nybro på det sätt som rapporterats om kring Smedängens äldreboende i Kalmar. Där efterfrågar utredaren i sina slutsatser just en Whistleblower-funktion. Även i Nybro kommun finns naturligtvis en potentiell risk att anställda väljer att avstå från visslandet så länge anonymiteten inte kan säkerställas. Självklart bör vi göra vad vi kan för att minska den risken.

Vänsterpartiet i Nybro la innan sommaren en motion till kommunfullmäktige där vi vill "att kommunledningen återkommer till fullmäktige med en plan med syfte att säkerställa att samtliga kommunanställda känner till, och vågar använda sig av, meddelarfriheten". Det handlar om att öppenheten måste vattnas för att inte dö, som jag skrivit om tidigare. Att inrätta en Whistleblower-funktion vore ett bra sätt att ytterligare vattna öppenheten i Nybro kommun. Kanske kan man göra det i samarbete med Kalmar och andra kommuner?

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...