09 juli 2013

Vård efter behov är en mänsklig rättighet

Tillgången till vård efter behov och på lika villkor är en mänsklig rättighet som har skapats för skydda de mest utsatta i samhället. Dit hör definitivt de som lever som papperslösa. För oss i Vänsterpartiet är de mänskliga rättigheterna individuella och absoluta och självklara att värna i alla lägen.
Den här artikeln är ett svar till Bengt Nordström som i Barometern 5 juli
upprördes över att vissa framsteg har gjorts gällande rätten till vård för papperslösa.
Att det finns människor som propagerar för att utesluta medmänniskor från att ta del av dessa rättigheter tycker vi är skamligt! Vi ser det som vårt ansvar att aldrig sluta kämpa för att mänskliga rättigheter ska omfatta alla på lika villkor – och att motverka nationalistiska eller fascistiska tendenser att utesluta eller begränsa grupper från dessa rättigheter.

Vi har dessutom förmånen att leva i ett av de allra rikaste länderna i världen. I Sverige har vi resurser att förinta arbetslösheten, vi har resurser att förinta fattigdomen, vi har resurser att skapa ett jämlikt samhälle, där alla får plats på lika villkor oavsett ursprung – om vi vill.

Men rikedomarna är idag oerhört skevt fördelade och orsaken till det ligger i medvetna politiska beslut som omfördelar från fattig till rik. Högerregeringen har sänkt skatterna för de rikaste med hundratals miljarder och det betalas genom att välfärden dräneras och stora grupper får det allt sämre.

Att ställa försämrad välfärd och sänkta pensioner mot papperslösas mänskliga rättigheter medan överklassen smörjer kråset, det är att sparka nedåt och slicka uppåt. Lägg ansvaret för samhällsutvecklingen på dem som är ansvariga och har makten, inte på dem som är allra mest maktlösa!

Kaj Raving (V), partistyrelseledamot
Linda Fleetwood (V), landstingsråd

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...