29 juli 2013

Vänsterpartiet - ett småföretagarvänligt parti

Vänsterpartiet framställs ju ofta som ett företagarfientligt parti, vilket är djupt orättvist eftersom vänsterpartiet vill stärka mindre företag genom en offensiv småföretagarpolitik. Däremot så svansar Vänsterpartiet, till skillnad från regeringen, inte för de stora multinationella företagen. I stället för att ge Mc Donalds mångmiljonbelopp i skattelättnader för anställda de redan har så borde man lägga pengarna på satsningar som kommer småföretagen till del.

Det är småföretagen som står för huvuddelen av den privata sysselsättningen idag och det är bland småföretagen som framtiden för nya arbetstillfällen finns, men då måste de också ges förutsättningar att växa. Vänsterpartiet föreslår därför en rad åtgärder som gynnar småföretagen. Vi vill bland annat att personer som driver eget företag med F-skattsedel ska ha samma rätt till samma trygghet som anställda. Men främst handlar det om åtgärder som ger småföretagen förutsättningar för att våga ta steget att nyanställa.

Som att slopa sjuklöneansvaret för små företag, eftersom en utav de tyngsta orsakerna till att småföretagare tvekar att anställa, även om behovet finns, eftersom att man är orolig för kostnaderna vid en sjukskrivning. För ett mindre företag kan sjuklönekostnaderna innebära stora problem. Vi vill därför slopa sjuklöneperioden för företag med färre än tio anställda, en åtgärd som skulle kunna visa sig vara den enskilt viktigaste för att få småföretag att växa och skapa arbetstillfällen.

Läs om fler av våra förslag för att underlätta för småföretagare här: Vänsterpartiet vill stärka mindre företag

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2 kommentarer:

martin sa...

Som företagare själv kan jag intyga att de andra partierna som alltid tjatar om småföretagen bara är en bunt lögnare. De skiter fullständigt i småföretagen, de är storföretagens och bankernas män/kvinnor. Alla åtgärder de föreslår för småföretag gynnar alltid storföretagen mera, i bästa fall. I många fall så är det så att deras åtgärder som hålls upp för småföretagen i praktiken gynnar den store på bekostnad av småföretagaren.

I min egen bransch så har man försökt framhålla en "harmonisering" av regelverket som en förenkling för småföretagare. Men vid en närmare granskning visade sig förslaget eliminera alla fördelar som småföretag hade i regelverket.

Den småföretagare som tror att det är banken och storföretaget hen skall vara solidarisk med när hen röstar, den småföretagaren binder ris åt egen rygg.

Kaj Raving sa...

"Den småföretagare som tror att det är banken och storföretaget hen skall vara solidarisk med när hen röstar, den småföretagaren binder ris åt egen rygg."

Precis så är det Martin! Det är många småföretagare som har vittnat om hur den "företagarvänliga" alliansen i praktiken är allt annat än småföretagarvänlig.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...