12 juni 2013

Resan mot en bättre och tillgängligare kollektivtrafik i Kalmar län

Vänsterpartiet vill öka resandet med kollektivtrafiken i Kalmar län. Vi vill att folk ställer bilen åt sidan och tar buss eller tåg istället. En bättre och tillgängligare kollektivtrafik är en fråga som är högt prioriterad för oss och det långsiktiga målet är en kollektivtrafik som är helt avgiftsfri. Men varje reform som gynnar det kollektiva resandet är ett viktigt steg i rätt riktning.Det handlar om miljö, jämställdhet och om allas möjlighet att röra sig i länet.

Att arbeta för en bättre och tillgängligare kollektivtrafik var också en av Vänsterpartiets valfrågor i distriktet och nu håller vi på att göra verkstad av vad vi lovade. Nu presenterar vi det tredje i en rad av förslag för att göra kollektivtrafiken i Kalmar län mer attraktiv som alternativ - nämligen avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer.

Det första förslaget som lades var om att införa Nattstopp i hela länet efter en modell från Kalmar. Det innebär att bussarna stannar där folk vill gå av och inte bara vid hållplatser. Det innebär att en resenär kan begära att stiga av vid lämplig plats utmed resrutten. Nattstopp ska vara tillgängligt från klockan 21.00 fram till sista turen och gäller de som reser ensamma. Resenären säger till föraren när resan börjar och släpps ensam ut vid framdörren när resan slutar.

Nattstopp, som nu är infört i hela länet, är en enkel åtgärd som ökar tryggheten ökar för den som reser. Eftersom kvinnor i högre grad än män undvikit att åka kollektivt på grund av upplevd otrygghet så är det också en jämställdhetssatsning, och används därför som gott exempel på jämställdhetsintegrering på jamstall.nu

Det andra förslaget går ut på att förälder med barnvagn åker fritt på länets bussar. Föräldern måste idag kanske till och med lämna barnvagnen för att klara betalningen och detta samtidigt som bussen rör sig. Risken finns för olyckstillbud och hela situationen känns obehaglig. Tyvärr har olyckor hänt i andra städer i samband med att barnvagn har lämnats för ett ögonblick och detta vill vi undvika med vårt förslag. I exempelvis Stockholm är detta idag en självklarhet, men tyvärr inte i Kalmar län, än...

Nu presenteras alltså det tredje förslaget och då vänder vi oss till det stora pensionärskollektivet, som vi menar borde få åka kollektivt utan att betala avgift då det inte är högtrafik. Bussar och tåg är idag relativt fulla under högtrafik, men utöver detta är det glesare bland passagerarna vilket betyder att kollektivtrafiken har ledig kapacitet. Eftersom man bara utnyttjar kapacitet som ändå är ledig så blir kostnaden för förslaget minimal.

Ur ett samhällsperspektiv kan förslaget leda till desto större nytta då det ger länets drygt 50 000 pensionärerna förutsättningar för ett rikare liv när avgiftsbefrielsen leder till ökat resande och minskad isolering bland äldre. Många pensionärer har dessvärre små inkomster och skulle bli mycket mer mobila om de kunde ta bussen oftare. Förslaget kan säkert till och med komma att spara pengar åt landstinget i det långa loppet, då känslar av isolering och ensamhet inte är en helt ovanlig orsak till att äldre söker vård.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...