16 juni 2013

Rapport från partistyrelsen 15-16 juni

Vad gör man allra helst en juni-helg när solen gassar? Jo, man ägnar den åt att diskutera kongressuttalanden, skattepolitik, försvarspolitiskt uttalande, stadgeändringar och feministisk offensiv. Självklart är det ett partistyrelsemöte med världens bästa parti det handlar om! Och självklart hann vi med att diskutera en massa andra spännande saker också. En riktigt produktiv helg blev det.

Först ut att behandlas på lördagen var den utvärdering av den omorganisation som partiet genomgått. Riksdagskansliet och partikansliet har slagits ihop till en enda och partistyrelsen har fått ett tydligare sammanhållet ledarskap. Nu var frågan om och i viss mån hur detta har gett effekt. De riktiga effekterna lär inte gå att utvärdera än på några år, men såhär långt upplever de tillfrågade överlag omorganisationen som positiv. Även om mycket återstår så tycker jag att många viktiga och bra steg tagits i rätt riktning, särskilt när det gäller studiearbetet. Det är också den bild som enkätresultatet pekade på. Nu ska vi se till att hålla i det är goda arbetet.

Vi diskuterade också regeringsfrågan utifrån den förvalsenkät som varit ute för diskussion i partiet. Det känns onekligen bra att vänsterpartiet är ett parti som faktiskt på riktigt är intresserat av att veta vad medlemmarna tycker i avgörande frågor. Signalerna som vi i partistyrelsen fick utifrån detta var solklara. Det blir ingen gemensam regeringsplattform innan valet och frågan om vinster i välfärden blir definitivt en valfråga.

Vänsterpartiet sitter gärna med i en ny regering OM det också leder till en ny politik. Vi sätter oss INTE i en regering som fortsätter privatiseringspolitiken. En röst på vänsterpartiet är det enda säkra alternativet för den som inte vill se en högerregering efter valet 2014. Vi har kloka medlemmar! 

En hel del dokument behandlades och antogs också under helgen. Exempelvis kongressuttalandet, där ovanstående också slogs fast. Sverige behöver byta politik och regering, sätta kampen mot arbetslösheten främst och göra upp med privatiseringspolitiken. Det går bara att göra med ett starkt Vänsterparti. Dessutom antogs ett EU-uttalande som också det ska upp på kongressen. Vänsterpartiet är den EU-kritiska röst som behövs mot EU-etablissemanget.

Här hittar man såväl kongressuttalande som EU-uttalande och resultatet av förvalsenkäten.

Utöver ovan nämnda dokument så antogs ett försvarspolitiskt uttalande som framför allt sammanfattar vår försvarspolitik i ett och samma dokument där kärnan är fortsatt militär alliansfrihet och ett självklart nej till Nato-samarbete. Slutligen så antogs också ett dokument med riktlinjer kring riksdagsuppdraget. Där fastställs krav, förutsättningar och former för riksdagsarbetet. Jag tror att det är jättebra med ett sådant dokument där detta tydliggörs, inte minst för kommande ledamöter. Ett liknande material vore bra att ha på flera nivåer i partiet.

En intressant diskussion kring skattepolitik klarades också av. Kapitalbeskattning, jobbskatteavdrag och landsbygdens behov stod i fokus för debatten som ligger till grund för riksdagsgruppens fortsatta arbete. En intressant diskussion blev det också kring förslaget till stadgeändringar. Det handlade om tre förslag till ändringar: 1. differentierade kongresser, dvs att man har en valkongress och en programkongress som behandlar lite olika frågor 2. Partistyrelsens storlek, där förslaget var en minskning till 19 ordinarie och 6 ersättare 3. Tvåårig mandatperiod för distriktsstyrelser.

Förslag 1 och 3 antogs som de var. Det som vållade den största diskussionen var den om partistyrelsens storlek, där beslutet slutligen blev att inte föreslå en minskning. Jag tycker att det var en svår fråga. Jag har inget principiellt emot att minska partistyrelsens storlek men det finns både fördelar och nackdelar. Jag landade ändå till slut i att inte förespråka en minskning, mest på grund av att jag tror att med den minskning som föreslogs så skulle alla nackdelar realiseras, men inte alla fördelar. Jag tror att man behöver minska rejält för att uppnå fördelarna till fullo. Det nuvarande förslaget blev alltså varken hackat eller malet. Därmed inte sagt att jag skulle sagt ja till en radikalare minskning, men då hade man åtminstone uppnått fördelarna med en minskning i högre grad.

Vi var som sagt produktiva, så förutom uttalandena till kongressen han vi med att fastställa alla andra handlingar inför kongressen och det var ju en jäkla tur så vi slapp ställa in den.Som avslutning på helgen fick vi också en rapport från arbetet med den kommande feministiska offensiven där vi går från ord till handling. Vi ska lyfta upp de feministiska frågorna på den politiska dagordningen igen. Så nu har man nåt extra att se fram emot i höst, på Vänsterdagarna i oktober, för då det hela ska lanseras.
Media: AB1, DN1, Ex1, SvD1, 2, 3, 4,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...