15 juni 2013

Låt mig slippa säga "vad var det jag sa"

Vi i Vänsterpartiet vill se långsiktiga, hållbara och utvecklande lösningar. Det gäller så klart i extra hög grad när det gäller våra barns framtid. När nu planerna inför nedläggningen av Transtorpskolan och flytten av eleverna till Paradisskolan börjar ta form så börjar det bli alltmer uppenbart att barnen bästa inte stod i centrum när beslutet togs. Alternativt så förstod man inte konsekvenserna av beslutet, trots att de är rätt uppenbara utifrån det underlag som fanns.
I vilket fall så innebär beslutet att man nu är på väg att bygga in sig i en lösning som man redan på förhand vet är omodern, oflexibel och kortsiktig. Det är inte heller bara barnen som riskerar att fara illa utan i högsta grad även lärarna som kan få en arbetsmiljö som blir helt ohållbar både psykiskt och fysiskt. Utöver detta så är risken överhängande att kommunen inom några få år tvingas inse att marginalerna för förändringar inte längre finns och måste investera i en helt ny skola.

Eller, ännu värre, så leder de signaler som kommunen nu skickar till barnfamiljer - att man inte är intresserad av att satsa på skolan och våra barn - till att barnfamiljer inte söker sig till Nybro. Fullmäktige i Nybro har i sin vision sagt att man vill att Nybro ska växa och att alla beslut som tas ska leda i den riktningen. Hur det här beslutet skulle kunna sägas göra det kan jag för mitt liv inte begripa.

Vänsterpartiet vill se utveckling istället för avveckling i Nybro. Som enda parti argumenterade vi därför för att en investering i Transtorpskolan var viktigare än en satsning på sporthallen och Viktoriaområdet. Som enda parti förespråkade vi en sänkning av de politiska arvodena, en besparing som skulle ha täckt driftskostnaderna för investeringen. Vi ville se ett beslut som bygger på långsiktighet, hållbarhet och utveckling - för såväl Transtorpskolan som Nybro som helhet. Dessvärre utan gehör.

Jag hoppas att man väljer att lyssna nu, innan det är försent. För barnens skull hoppas jag verkligen att jag slipper säga "vad var det jag sa" om nåt år...


Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...