22 juni 2013

Därför måste bemanningseländet stoppas!

För cirka tjugo år sedan släpptes bemanningsföretagen fria på marknaden utan att lagen anpassades därefter. Konsekvenserna av detta har vi sett under de senaste åren, då arbetsmarknaden hårdnat betänkligt. Det beror inte enbart på att bemanningsträsket tillåtits breda ut sig, men det är en viktig pusselbit när den borgerliga regeringen vill öppna upp för låglönekonkurrens.
Man utnyttjar de inhyrdas ofta svaga situation, deras behov av ett arbete och rädsla för att bli uppsagda för att dumpa villkoren på arbetsmarknaden och få fram en fogligare arbetskraft. Resultatet är en arbetsmarknad som präglas av otrygghet för alla, men såklart främst för de som är direkt drabbade. Som Ben, vars vardag som inhyrd beskrivs i ett avslöjande reportage av Dagens Arbete:
Ibland var telefonen tyst i veckor. Ibland ringde den varje dag.
Ben Sjöberg, 26 år, klev upp tidigt, gjorde sig i ordning och gick ut med hunden. Sedan satte han sig i soffan och väntade. Ibland jobbade han 16 timmar om dagen. Han åkte direkt från dagspasset på lagret till kvällspasset som maskinoperatör. Sedan sov han fyra timmar innan det var dags att jobba igen.
Ben tog alla arbetspass han fick, men det räckte ändå inte för att kunna leva på. För varje dag som telefonen var tyst ökade stressen.
Det är inte konstigt att högerregeringen är så mån om att bemanningsföretagen tillåts breda ut sig på allt fler håll. De står ju på storföretagens sida - mot arbetaren. I slutänden så handlar det om maktförhållandena mellan arbete och kapital, där de inhyrda ofta används som forna tiders daglönare för att pressa löner och villkor på arbetsplatserna och ser till så att de anställda inte blir för sturska och ställer för höga krav. Detta görs enkelt genom en ständig påminnelse om att arbetarna är lätt utbytbara.

Vänsterpartiet är å andra sidan idag ledande i kampen mot denna avart på den svenska arbetsmarknaden. Visst finns det bemanningsföretag som sköter sig, som strävar efter att göra rätt för sig. Alltför många gör det dock inte, utan inhyrda får sämre villkor, sämre arbetsmiljö eller så tycks inte samma lagar, avtal och regler gälla för ordinarie personal som för inhyrda. Inom den privata arbetsmarknaden, framför allt på industrier, lager och kontor, har många idag som enda alternativ att arbeta för bemanningsföretag. Helle Klein beskriver denna utveckling i en ledare till ovan nämnda artikel:
De osäkra, kortsiktiga jobben där människor utnyttjas till bristningsgränsen liknar ett modernt slaveri. Det är en arbetsmarknadsutveckling djupt ovärdig ett välfärdsland som Sverige.
Vänsterpartiet vill istället vända den här utvecklingen. Vi har som enda parti tydligt satt ner foten och gett tydliga besked om att det är en lagändring som krävs för att komma till rätta med de problem som detta medfört för den svenska arbetsmarknaden. Alla människor har rätt till ett arbete. Alla som arbetar har rätt till trygghet på jobbet. Därför måste bemanningseländet stoppas!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...