17 juni 2013

Av var och efter förmåga, åt var och en efter behov av kulturskola!

Till dagens kommunfullmäktige har Vänsterpartiet i Nybro lämnat in en motion om att införa ett helt nytt avgiftssystem för kulturskolan. Vi vill att dagens fasta avgift ersätts av en avgift som utgår ifrån familjens ekonomi. Detta för att inget barn ska tvingas avstå att delta i kulturskolans verksamhet av ekonomiska skäl.

Nybro kommun kan ståta med en kulturskola av mycket hög kvalitet. Kulturskolan spelar en mycket viktig roll för barns och ungdomars möjlighet att själva pröva på musik och andra kulturformer. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli verklighet måste avgifterna till kulturskolan på sikt tas bort.

Ett steg på vägen är att införa en maxtaxa, vilket Vänsterpartiet föreslagit i den nationella budgeten. Där anslår vi pengar för att man ska kunna sänka avgifterna och göra det lättare för kommunerna att ha en kulturskola. I väntan på att detta blir verklighet så vill vi att Nybro kommun går före och inför en progressiv maxtaxa för kulturskolan. Det vill säga de som tjänar mindre får också lägre kulturskoleavgift, samtidigt som man sätter ett tak för kostnaderna.

Exakt hur detta system ska konstrueras behöver utredas. Men exempelvis skulle systemet kunna konstrueras så att för första barnet betalar man full avgift - precis som idag - men utifrån vilken inkomst familjen har. Sen betalar man halv avgift för andra barnet och för tredje barnet kvarts avgift, utifrån samma inkomstskala.

Innan vi har fått en regering som värderar välfärd och kultur högre än dagens, kan sannolikt inte kulturskolans totala kostnad tillåtas öka. Detta innebär att barn till höginkomsttagare får betala en högre avgift än idag. För de hushåll som har en riktigt låg månadsinkomst bör å andra sidan kulturskolan vara helt avgiftsfri enligt devisen; av var och efter förmåga, åt var och en efter behov av kulturskola.

Kaj Raving (V), ledamot Lärande och kulturnämnden
David Jonsson (V), ersättare Lärande och kulturnämnden

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...