29 juni 2013

Kluvet land - om ungdomars otrygga arbetsmarknad

– Jag ställer klockan på halv sju varje morgon. Sen klär jag på mig och gör mig i ordning. Sen sitter jag och väntar. Antingen på att telefonen ska ringa. Eller att klockan ska passera nio så att jag kan planera vad jag ska göra den dagen, säger Josefine Lindskog i Bromölla.
Josefines och andras historia kan man höra i SR:s serie om unga och jobb, Kluvet land. Den är väl värd att lyssna på.

Medan regeringen försöker måla upp en bild av ungdomarnas situation på arbetsmarknaden där de har för höga löner och för mycket trygghet på jobbet som gör dem lata och ovilliga att jobba, så ges här en bild av verkligheten som är fjärran från regeringens. Med sin bild som motiv har regeringen genomfört en lång rad av "reformer" för att pressa ner lönerna och öka ”flexibiliteten” hos ungdomar. I Kluvet land kan man höra några av de ungdomar som får betala priset för detta.

För regeringens så kallade arbetslinje har inte lett till fler jobb. Tvärtom. Det som däremot har hänt är att villkoren i arbetslivet har påverkats av den borgerliga politiken. Det märks ute på arbetsplatserna. Otryggheten har vuxit, arbetsmiljön blivit sämre och de fackliga organisationernas möjlighet att ta till vara de anställdas intressen har urholkats.
Timvikariat, projektanställning, provanställning, säsongsjobb, vikariat, ett nytt projekt och över till nästa timvikariat. De tillfälliga anställningarna har ökat dramatiskt bland unga i Sverige. Sverige ligger i topp av de nordiska länderna. Mer än hälften av de unga som jobbar har en anställning med slutdatum. Och det är mycket vanligare bland tjejer än bland killar. Inte minst har bemanningsträsket bidragit till utvecklingen.

Om vi vill vi ha en ekonomi och ett samhälle som utvecklas måste villkoren i arbetslivet förbättras. Vi behöver ungdomsgaranti istället för ungdomsrea. Fler jobb kan aldrig skapas genom sämre villkor. Vänsterpartiet menar att trygga anställningar, bra arbetsmiljö, inflytande och utvecklingsmöjligheter gynnar både oss som jobbar och samhällsekonomin i stort. Det är dags för en arbetslinje som garanterar allas rätt till arbete på värdiga villkor.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

26 juni 2013

Semester? Inte om moderaterna fått bestämma!

Snart går jag liksom så många andra svenskar på sommarsemester. I år kan man gott passa på att fira semestern lite extra. I år är det nämligen 50 år sedan vi fick rätt till fyra veckors semester, som en av alla de välfärdsreformer som kom till tack vare Vänsterpartiets och den övriga arbetarrörelsens idoga arbete för bättre villkor för arbetarna.
Detta var också en av alla de välfärdsreformer som moderaterna inte ville skulle bli verklighet utan röstade nej till. Precis som man tidigare röstat nej till två och tre veckors semester och senare även till den femte semesterveckan. Och som man röstade nej till 8-timmars arbetsdag, 40-timmars arbetsvecka, barnbidrag, a-kassa, sjukkassa osv osv osv.

Faktum är att moderaterna sagt nej till varje stor välfärdsreform sen i början av 1900-talet. Inte så konstigt då att man nu ser hur de i rask takt håller på att rulla välfärden och arbetarnas villkor tillbaks i tiden till en tid då arbetaren stod med mössan i hand och bugade för patron.

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

22 juni 2013

Därför måste bemanningseländet stoppas!

För cirka tjugo år sedan släpptes bemanningsföretagen fria på marknaden utan att lagen anpassades därefter. Konsekvenserna av detta har vi sett under de senaste åren, då arbetsmarknaden hårdnat betänkligt. Det beror inte enbart på att bemanningsträsket tillåtits breda ut sig, men det är en viktig pusselbit när den borgerliga regeringen vill öppna upp för låglönekonkurrens.
Man utnyttjar de inhyrdas ofta svaga situation, deras behov av ett arbete och rädsla för att bli uppsagda för att dumpa villkoren på arbetsmarknaden och få fram en fogligare arbetskraft. Resultatet är en arbetsmarknad som präglas av otrygghet för alla, men såklart främst för de som är direkt drabbade. Som Ben, vars vardag som inhyrd beskrivs i ett avslöjande reportage av Dagens Arbete:
Ibland var telefonen tyst i veckor. Ibland ringde den varje dag.
Ben Sjöberg, 26 år, klev upp tidigt, gjorde sig i ordning och gick ut med hunden. Sedan satte han sig i soffan och väntade. Ibland jobbade han 16 timmar om dagen. Han åkte direkt från dagspasset på lagret till kvällspasset som maskinoperatör. Sedan sov han fyra timmar innan det var dags att jobba igen.
Ben tog alla arbetspass han fick, men det räckte ändå inte för att kunna leva på. För varje dag som telefonen var tyst ökade stressen.
Det är inte konstigt att högerregeringen är så mån om att bemanningsföretagen tillåts breda ut sig på allt fler håll. De står ju på storföretagens sida - mot arbetaren. I slutänden så handlar det om maktförhållandena mellan arbete och kapital, där de inhyrda ofta används som forna tiders daglönare för att pressa löner och villkor på arbetsplatserna och ser till så att de anställda inte blir för sturska och ställer för höga krav. Detta görs enkelt genom en ständig påminnelse om att arbetarna är lätt utbytbara.

Vänsterpartiet är å andra sidan idag ledande i kampen mot denna avart på den svenska arbetsmarknaden. Visst finns det bemanningsföretag som sköter sig, som strävar efter att göra rätt för sig. Alltför många gör det dock inte, utan inhyrda får sämre villkor, sämre arbetsmiljö eller så tycks inte samma lagar, avtal och regler gälla för ordinarie personal som för inhyrda. Inom den privata arbetsmarknaden, framför allt på industrier, lager och kontor, har många idag som enda alternativ att arbeta för bemanningsföretag. Helle Klein beskriver denna utveckling i en ledare till ovan nämnda artikel:
De osäkra, kortsiktiga jobben där människor utnyttjas till bristningsgränsen liknar ett modernt slaveri. Det är en arbetsmarknadsutveckling djupt ovärdig ett välfärdsland som Sverige.
Vänsterpartiet vill istället vända den här utvecklingen. Vi har som enda parti tydligt satt ner foten och gett tydliga besked om att det är en lagändring som krävs för att komma till rätta med de problem som detta medfört för den svenska arbetsmarknaden. Alla människor har rätt till ett arbete. Alla som arbetar har rätt till trygghet på jobbet. Därför måste bemanningseländet stoppas!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

17 juni 2013

Av var och efter förmåga, åt var och en efter behov av kulturskola!

Till dagens kommunfullmäktige har Vänsterpartiet i Nybro lämnat in en motion om att införa ett helt nytt avgiftssystem för kulturskolan. Vi vill att dagens fasta avgift ersätts av en avgift som utgår ifrån familjens ekonomi. Detta för att inget barn ska tvingas avstå att delta i kulturskolans verksamhet av ekonomiska skäl.

Nybro kommun kan ståta med en kulturskola av mycket hög kvalitet. Kulturskolan spelar en mycket viktig roll för barns och ungdomars möjlighet att själva pröva på musik och andra kulturformer. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli verklighet måste avgifterna till kulturskolan på sikt tas bort.

Ett steg på vägen är att införa en maxtaxa, vilket Vänsterpartiet föreslagit i den nationella budgeten. Där anslår vi pengar för att man ska kunna sänka avgifterna och göra det lättare för kommunerna att ha en kulturskola. I väntan på att detta blir verklighet så vill vi att Nybro kommun går före och inför en progressiv maxtaxa för kulturskolan. Det vill säga de som tjänar mindre får också lägre kulturskoleavgift, samtidigt som man sätter ett tak för kostnaderna.

Exakt hur detta system ska konstrueras behöver utredas. Men exempelvis skulle systemet kunna konstrueras så att för första barnet betalar man full avgift - precis som idag - men utifrån vilken inkomst familjen har. Sen betalar man halv avgift för andra barnet och för tredje barnet kvarts avgift, utifrån samma inkomstskala.

Innan vi har fått en regering som värderar välfärd och kultur högre än dagens, kan sannolikt inte kulturskolans totala kostnad tillåtas öka. Detta innebär att barn till höginkomsttagare får betala en högre avgift än idag. För de hushåll som har en riktigt låg månadsinkomst bör å andra sidan kulturskolan vara helt avgiftsfri enligt devisen; av var och efter förmåga, åt var och en efter behov av kulturskola.

Kaj Raving (V), ledamot Lärande och kulturnämnden
David Jonsson (V), ersättare Lärande och kulturnämnden

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

16 juni 2013

Rapport från partistyrelsen 15-16 juni

Vad gör man allra helst en juni-helg när solen gassar? Jo, man ägnar den åt att diskutera kongressuttalanden, skattepolitik, försvarspolitiskt uttalande, stadgeändringar och feministisk offensiv. Självklart är det ett partistyrelsemöte med världens bästa parti det handlar om! Och självklart hann vi med att diskutera en massa andra spännande saker också. En riktigt produktiv helg blev det.

Först ut att behandlas på lördagen var den utvärdering av den omorganisation som partiet genomgått. Riksdagskansliet och partikansliet har slagits ihop till en enda och partistyrelsen har fått ett tydligare sammanhållet ledarskap. Nu var frågan om och i viss mån hur detta har gett effekt. De riktiga effekterna lär inte gå att utvärdera än på några år, men såhär långt upplever de tillfrågade överlag omorganisationen som positiv. Även om mycket återstår så tycker jag att många viktiga och bra steg tagits i rätt riktning, särskilt när det gäller studiearbetet. Det är också den bild som enkätresultatet pekade på. Nu ska vi se till att hålla i det är goda arbetet.

Vi diskuterade också regeringsfrågan utifrån den förvalsenkät som varit ute för diskussion i partiet. Det känns onekligen bra att vänsterpartiet är ett parti som faktiskt på riktigt är intresserat av att veta vad medlemmarna tycker i avgörande frågor. Signalerna som vi i partistyrelsen fick utifrån detta var solklara. Det blir ingen gemensam regeringsplattform innan valet och frågan om vinster i välfärden blir definitivt en valfråga.

Vänsterpartiet sitter gärna med i en ny regering OM det också leder till en ny politik. Vi sätter oss INTE i en regering som fortsätter privatiseringspolitiken. En röst på vänsterpartiet är det enda säkra alternativet för den som inte vill se en högerregering efter valet 2014. Vi har kloka medlemmar! 

En hel del dokument behandlades och antogs också under helgen. Exempelvis kongressuttalandet, där ovanstående också slogs fast. Sverige behöver byta politik och regering, sätta kampen mot arbetslösheten främst och göra upp med privatiseringspolitiken. Det går bara att göra med ett starkt Vänsterparti. Dessutom antogs ett EU-uttalande som också det ska upp på kongressen. Vänsterpartiet är den EU-kritiska röst som behövs mot EU-etablissemanget.

Här hittar man såväl kongressuttalande som EU-uttalande och resultatet av förvalsenkäten.

Utöver ovan nämnda dokument så antogs ett försvarspolitiskt uttalande som framför allt sammanfattar vår försvarspolitik i ett och samma dokument där kärnan är fortsatt militär alliansfrihet och ett självklart nej till Nato-samarbete. Slutligen så antogs också ett dokument med riktlinjer kring riksdagsuppdraget. Där fastställs krav, förutsättningar och former för riksdagsarbetet. Jag tror att det är jättebra med ett sådant dokument där detta tydliggörs, inte minst för kommande ledamöter. Ett liknande material vore bra att ha på flera nivåer i partiet.

En intressant diskussion kring skattepolitik klarades också av. Kapitalbeskattning, jobbskatteavdrag och landsbygdens behov stod i fokus för debatten som ligger till grund för riksdagsgruppens fortsatta arbete. En intressant diskussion blev det också kring förslaget till stadgeändringar. Det handlade om tre förslag till ändringar: 1. differentierade kongresser, dvs att man har en valkongress och en programkongress som behandlar lite olika frågor 2. Partistyrelsens storlek, där förslaget var en minskning till 19 ordinarie och 6 ersättare 3. Tvåårig mandatperiod för distriktsstyrelser.

Förslag 1 och 3 antogs som de var. Det som vållade den största diskussionen var den om partistyrelsens storlek, där beslutet slutligen blev att inte föreslå en minskning. Jag tycker att det var en svår fråga. Jag har inget principiellt emot att minska partistyrelsens storlek men det finns både fördelar och nackdelar. Jag landade ändå till slut i att inte förespråka en minskning, mest på grund av att jag tror att med den minskning som föreslogs så skulle alla nackdelar realiseras, men inte alla fördelar. Jag tror att man behöver minska rejält för att uppnå fördelarna till fullo. Det nuvarande förslaget blev alltså varken hackat eller malet. Därmed inte sagt att jag skulle sagt ja till en radikalare minskning, men då hade man åtminstone uppnått fördelarna med en minskning i högre grad.

Vi var som sagt produktiva, så förutom uttalandena till kongressen han vi med att fastställa alla andra handlingar inför kongressen och det var ju en jäkla tur så vi slapp ställa in den.Som avslutning på helgen fick vi också en rapport från arbetet med den kommande feministiska offensiven där vi går från ord till handling. Vi ska lyfta upp de feministiska frågorna på den politiska dagordningen igen. Så nu har man nåt extra att se fram emot i höst, på Vänsterdagarna i oktober, för då det hela ska lanseras.
Media: AB1, DN1, Ex1, SvD1, 2, 3, 4,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

15 juni 2013

Låt mig slippa säga "vad var det jag sa"

Vi i Vänsterpartiet vill se långsiktiga, hållbara och utvecklande lösningar. Det gäller så klart i extra hög grad när det gäller våra barns framtid. När nu planerna inför nedläggningen av Transtorpskolan och flytten av eleverna till Paradisskolan börjar ta form så börjar det bli alltmer uppenbart att barnen bästa inte stod i centrum när beslutet togs. Alternativt så förstod man inte konsekvenserna av beslutet, trots att de är rätt uppenbara utifrån det underlag som fanns.
I vilket fall så innebär beslutet att man nu är på väg att bygga in sig i en lösning som man redan på förhand vet är omodern, oflexibel och kortsiktig. Det är inte heller bara barnen som riskerar att fara illa utan i högsta grad även lärarna som kan få en arbetsmiljö som blir helt ohållbar både psykiskt och fysiskt. Utöver detta så är risken överhängande att kommunen inom några få år tvingas inse att marginalerna för förändringar inte längre finns och måste investera i en helt ny skola.

Eller, ännu värre, så leder de signaler som kommunen nu skickar till barnfamiljer - att man inte är intresserad av att satsa på skolan och våra barn - till att barnfamiljer inte söker sig till Nybro. Fullmäktige i Nybro har i sin vision sagt att man vill att Nybro ska växa och att alla beslut som tas ska leda i den riktningen. Hur det här beslutet skulle kunna sägas göra det kan jag för mitt liv inte begripa.

Vänsterpartiet vill se utveckling istället för avveckling i Nybro. Som enda parti argumenterade vi därför för att en investering i Transtorpskolan var viktigare än en satsning på sporthallen och Viktoriaområdet. Som enda parti förespråkade vi en sänkning av de politiska arvodena, en besparing som skulle ha täckt driftskostnaderna för investeringen. Vi ville se ett beslut som bygger på långsiktighet, hållbarhet och utveckling - för såväl Transtorpskolan som Nybro som helhet. Dessvärre utan gehör.

Jag hoppas att man väljer att lyssna nu, innan det är försent. För barnens skull hoppas jag verkligen att jag slipper säga "vad var det jag sa" om nåt år...


13 juni 2013

Ungdomsgaranti istället för ungdomsrea

Ett av högerregeringens största misslyckande är utan tvekan att man låtit en massiv ungdomsarbetslöshet bita sig fast i Sverige. Vänsterpartiet vill ersätta detta misslyckande med en ungdomsgaranti och en jobb- och utbildningssatsning som kommer att ha avgörande betydelse för den ungdomsgeneration som idag lämnas i sticket med regeringens politik.

Regeringens främsta satsning för att möta ungdomsarbetslösheten har varit att rea ut ungdomar. Detta genom att sänka arbetsgivaravgiften för alla företag som har ungdomar anställda oavsett om de anställer någon ny eller inte. Den stora vinnaren är företag som McDonalds. Förlorarna är, förutom alla vi skattebetalare, alla ungdomar som fortfarande går utan arbete,
Denna allmänna rea på ungdomar som regeringen är nämligen precis så dyr och ineffektiv som man skulle kunna förvänta sig. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), som ligger under arbetsmarknadsdepartementet, är kostnaden per nytt jobb mellan 1 och 1, 5 miljoner kronor. Samtidigt konstaterar man att ”på längre sikt är det osäkert om reformen har någon effekt alls trots att den kostar 14 miljarder kronor per år.”

Om man räknar på att ett jobb inom den offentliga sektorn, som undersköterska eller lärare exempelvis, kostar 500 000 kronor, så kan man snart räkna ut att det jobbskapande som regeringen sysslar med är en extremt dålig affär för statsfinanserna. För varje jobb som eventuellt skapas genom ungdomsrean kunde man anställt tre ungdomar inom exempelvis äldreomsorgen.

För Vänsterpartiet är tre undersköterskor i omsorgen mer värt än en McDonaldsdirektör som berikas med hjälp av statliga bidrag. Vänsterpartiet storsatsar därför för att ge unga jobb. Det handlar om 7,3 miljarder kronor mer än regeringen för att råda bot på den massiva ungdomsarbetslösheten och ge alla unga en garanti om bra start i livet.

Garantin innebär att inom 90 dagar ska alla unga arbetslösa erbjudas arbete till avtalsenlig lön eller utbildning som kan vara yrkesinriktad eller syfta till gymnasiekompetens. Satsningen omfattar 57 000 jobb, i form av garantijobb, utbildningsvikariat, lärlingsanställningar och traineeanställningar, eller utbildningsplatser i form av arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola, yrkesvux eller komvux.

Så kan man komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten. Inte genom att strö pengar över McDonalds.

Kaj Raving (V), partistyrelseledamot
David Jonsson, ordf. Ung Vänster Kalmar län

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

12 juni 2013

Resan mot en bättre och tillgängligare kollektivtrafik i Kalmar län

Vänsterpartiet vill öka resandet med kollektivtrafiken i Kalmar län. Vi vill att folk ställer bilen åt sidan och tar buss eller tåg istället. En bättre och tillgängligare kollektivtrafik är en fråga som är högt prioriterad för oss och det långsiktiga målet är en kollektivtrafik som är helt avgiftsfri. Men varje reform som gynnar det kollektiva resandet är ett viktigt steg i rätt riktning.Det handlar om miljö, jämställdhet och om allas möjlighet att röra sig i länet.

Att arbeta för en bättre och tillgängligare kollektivtrafik var också en av Vänsterpartiets valfrågor i distriktet och nu håller vi på att göra verkstad av vad vi lovade. Nu presenterar vi det tredje i en rad av förslag för att göra kollektivtrafiken i Kalmar län mer attraktiv som alternativ - nämligen avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer.

Det första förslaget som lades var om att införa Nattstopp i hela länet efter en modell från Kalmar. Det innebär att bussarna stannar där folk vill gå av och inte bara vid hållplatser. Det innebär att en resenär kan begära att stiga av vid lämplig plats utmed resrutten. Nattstopp ska vara tillgängligt från klockan 21.00 fram till sista turen och gäller de som reser ensamma. Resenären säger till föraren när resan börjar och släpps ensam ut vid framdörren när resan slutar.

Nattstopp, som nu är infört i hela länet, är en enkel åtgärd som ökar tryggheten ökar för den som reser. Eftersom kvinnor i högre grad än män undvikit att åka kollektivt på grund av upplevd otrygghet så är det också en jämställdhetssatsning, och används därför som gott exempel på jämställdhetsintegrering på jamstall.nu

Det andra förslaget går ut på att förälder med barnvagn åker fritt på länets bussar. Föräldern måste idag kanske till och med lämna barnvagnen för att klara betalningen och detta samtidigt som bussen rör sig. Risken finns för olyckstillbud och hela situationen känns obehaglig. Tyvärr har olyckor hänt i andra städer i samband med att barnvagn har lämnats för ett ögonblick och detta vill vi undvika med vårt förslag. I exempelvis Stockholm är detta idag en självklarhet, men tyvärr inte i Kalmar län, än...

Nu presenteras alltså det tredje förslaget och då vänder vi oss till det stora pensionärskollektivet, som vi menar borde få åka kollektivt utan att betala avgift då det inte är högtrafik. Bussar och tåg är idag relativt fulla under högtrafik, men utöver detta är det glesare bland passagerarna vilket betyder att kollektivtrafiken har ledig kapacitet. Eftersom man bara utnyttjar kapacitet som ändå är ledig så blir kostnaden för förslaget minimal.

Ur ett samhällsperspektiv kan förslaget leda till desto större nytta då det ger länets drygt 50 000 pensionärerna förutsättningar för ett rikare liv när avgiftsbefrielsen leder till ökat resande och minskad isolering bland äldre. Många pensionärer har dessvärre små inkomster och skulle bli mycket mer mobila om de kunde ta bussen oftare. Förslaget kan säkert till och med komma att spara pengar åt landstinget i det långa loppet, då känslar av isolering och ensamhet inte är en helt ovanlig orsak till att äldre söker vård.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

06 juni 2013

Nationaldag i ett alltmer splittrat Sverige

Nationaldagen i Sverige börjar närma sig sitt slut. Sen åtta år är dagen en helgdag, troligen införd för att vi skulle bli lite mer nationalistiska och ett mer enat folk. Jag kan bara konstatera att sen dess har Sverige förvandlats till ett alltmer splittrat land. Jag citerar min kamrat i partistyrelsen, Linda Snecker, som konstaterar följande på sin blogg:
Med regeringens politik blir rika rikare och fattiga fattigare. Det är fruktansvärt enkelt att konstatera.
Dom rikaste i Sverige äger 87 % av nettoförmögenheten. Den fattigaste femtedelen äger ingenting utan har bara skulder.
Den hyllade ”arbetslinjen” och arbetet mot ”utanförskapet” har lett till en rekordhög massarbetslöshet, arbetsåtgärder som FAS 3 och ökade ekonomiska klyftor. För det är precis det som är meningen, att det ska vara skillnad på folk och folk.
Sedan 2006 har den tiondel av svenskarna som har lägst årsinkomst minskad från 82 100 kronor till 78 600 kronor. För att det ska vara skillnad på folk. Är du arbetslös så är det helt och hållet ditt eget fel och du får skylla dig själv. Det är så den nyliberala agendan ser ut och det samhället som växt fram sedan Alliansen satte sig i regering 2006.

Sverigedemokraterna lever och frodas på den här utvecklingen - och på våra skattepengar förstås. För rasismen gror i samhällets orättvisor och att rasismen får fäste är ett tecken i tiden när klassamhället får allt skarpare gränser. En politik som drar isär Sverige ökar segregationen och utanförskapet. Då skapas motsättningar där fattig ställs mot fattig, där arbetare ställs mot arbetare, där nya svenskar ställs mot gamla.

Högerpolitiken är den viktigaste orsaken till att rasismen breder ut sig, glöm inte det. Ska vi få ett land som håller ihop så hjälper ingen nationaldag i världen. För det krävs vänsterpolitik.
P.s. Dagen firas till minne av dagen då Gustav Vasa, en brutal och svekfull despot, valdes till Sveriges kung. Eller kanske inte. Bara det liksom...

Media: AB1, 2, 3, 4Bar, DN1, SvD1, 2,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

02 juni 2013

Jimmie Åkesson och övriga SD-eliten skor sig på skattepengar

Sverigedemokraterna låtsas vara folkliga företrädare som står upp mot eliten. Sanningen är en helt annan! I själva verket tillhör Sverigedemokraterna i högsta grad en elit som inte har några som helst problem med att sko sig lite extra med hjälp av skattemedel. Trots att SD är det medlemsmässigt minsta riksdagspartiet så är de ändå bäst betalda av alla politiker.

Jimmie Åkesson själv har aldrig haft ett riktigt arbete. Efter akademiska studier i Lund gick han rakt in i yrkespolitiken och tjänar idag över en miljon kronor om året. Han försöker alltså kritisera det politiska "etablissemanget" samtidigt som han ogenerat skor sig själv med hjälp av skattepengar. Snacka om hyckleri! Partisekreterare Björn Söder tycker dock arvodet Åkesson får från partiet är "ganska litet".

Vänsterpartiet ger inget extra till vare sig Jonas Sjöstedt eller någon annan i partiledningen. Tvärtom så betalar alla vänsterpartister i riksdag, landsting och kommuner partskatt så att de aldrig får ut över 27500 efter skatt. Vi menar att yrkespolitikernas löner inte ska skilja sig för mycket gentemot de vars intressen de säger sig representera. Det handlar om att leva som man lär, något som SD uppenbarligen har svårt med.

Men föga förvånande så stödjer SD också i princip alltid den borgerliga regeringen i dess skattesänkarpolitik. Egenintresset är uppenbarligen starkt, även när man låtsas vara "en man av folket".

Bonus: Jimmie Åkesson vägrar dessutom ta avstånd från nazistisk våld...


Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...