03 maj 2013

Framgång i kampen för rätt till heltid!

Ett viktigt steg har tagits i Vänsterpartiets kamp för att införa rätt till heltid i Nybro kommun. Från den 1a april har det nämligen inrättats en tjänst som ska arbeta med frågan. Det är mycket glädjande och viktigt att frågan frågan om rätt till heltid äntligen har fått genomslag och att frågan äntligen tas på allvar.Särskilt som man idag kan läsa en artikel i Barometern om att Nybro kommun är sämst i länet på att erbjuda sina anställda heltid.
Rätten till heltid – och möjlighet till deltid – är en viktig fråga för Vänsterpartiet. Inte minst ur jämställdhetssynpunkt, eftersom fler kvinnor än män arbetar deltid. På riksnivå driver partiet därför på för att lagstifta om rätten till heltid. Även i kommunen har vi drivit frågan under lång tid, dock har gensvaret från övriga partier varit svalt - milt uttryckt. Fram till förra året då vi äntligen fick gehör.

Alla som arbetar ska kunna försörja sig på sitt arbete. Det borde vara en självklarhet. Men för den som bara får jobba deltid är det ofta mycket svårt. Deltidsarbete innebär inte bara en lägre inkomst. Det ger också sämre utvecklingsmöjligheter i arbetet, sämre löneutveckling och lägre pension. Man kan få svårt att få banklån och teckna hyreskontrakt.

Deltidsarbetet är också klart vanligast i kvinnodominerade branscher. Det handlar om vården, omsorgen, restauranger och handeln. Vissa har själva valt att gå ner i arbetstid, men den absolut vanligaste orsaken till att kvinnor jobbar deltid är att de inte kan få något heltidsarbete. Det gäller hela 200 000 kvinnor runtom i landet.

Vänsterpartiet arbetar för en lagstiftning om rätt till heltid, med deltid som en möjlighet för den som vill. Men i väntan på en nationell lagstiftning så har vi nu fått Nybro kommun att påbörja resan i förväg. Vänsterpolitik gör skillnad!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...