26 maj 2013

Därför är jag feminist

I helgen anordnade distriktet en utbildning i Vänsterpartiets feministiska politik. Utbildningen hölls i Blomstermåla Folkets hus där Marianne Ericsson visade hur vår feministiska teori kan kopplas med konkreta exempel på kvinnoförtrycket i vardagen och våra politiska krav för att åstadkomma förändring. Engagemanget var stort och diskussionens vågor gick höga. Frustration över sakernas tillstånd blandades med en stark vilja till förändring.
  Marianne Ericsson berättade om hur könsmaktsordningen legitimeras genom
föreställningar om hur män och kvinnor ska vara – där det kvinnliga värderas
lägre, t.ex. kasta tjejkast, kvinnlig doktor, ”spelar som en jävla kärring” etc.
Det finns mycket att jobba med. Från att i princip alla utom KD:s Alf Svensson sade sig vara feminister för sådär tio år sen så står feminismen idag inte särskilt högt i kurs i det politiska samtalet. Sju år av högerpolitik har också gjort att utvecklingen på många plan gått åt fel håll. Inkomstskillnader mellan kvinnor och män har ökat, fler kvinnor lever under fattigdomsgränsen mm mm. Sverige är inte längre världens mest jämställda land.

Vänsterpartiet är ett feministiskt och socialistiskt parti. Vi var först ut när vi -96 slog fast det även i partiprogrammet. Vi jobbar ständigt med kvinnors rättigheter och har ett genusperspektiv i politiken, vilket inte minst blev tydligt när vår vårbudgetmotion presenterades. Men även internt i partiet finns mycket att jobba med. Att vi är ett feministiskt parti betyder tyvärr inte att vi står fria från patriarkala strukturer. Skillnaden gentemot andra partier är att vi erkänner detta och att vi prioriterar arbetet att förändra detta.

Feminism handlar om makt. Att kvinnor tjänar mindre, jobbar ofrivillig deltid, gör mer hemarbete, får sämre pensioner, oftare har otrygga anställningar osv är uttryck för de maktstrukturer som ett patriarkalt (och kapitalistiskt) samhälle bygger på. I partiet handlar det ofta om kvinnors möjlighet att nå maktpositioner. För Vänsterpartiet innebär feminismen mer än att i allmänhet vara för jämställdhet. Det finns helt enkelt en strukturell underordning av kvinnor och vill man göra något åt det - ja, då är man feminist!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...