31 maj 2013

Privatiserade apotek och sämre kundsäkerhet

Det är svårt att inte se det kompletta misslyckandet med privatiseringen av apoteken. Kunderna är mindre nöjda, många människor som verkligen behöver sina mediciner får inte tag på dem lika enkelt och det har blivit mer svåröverskådligt för konsumenterna. Inte undra på att förtroendet för apoteken har sjunkit.

Redan för två år sedan kunde man dessutom konstatera att privatiseringen av apoteken inneburit sämre arbetsmiljö för de anställda och sämre säkerhet för kunderna. Nu bekräftas återigen den bilden av Statskontoret som utvärderat privatiseringarna:
Apotekspersonalens kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning är avgörande för kompetensen och säkerheten på apoteken. Statskontorets utvärdering visar att förutsättningarna att utföra korrekta receptexpedieringar och ge råd till konsumenterna har blivit sämre efter omregleringen. Även konsumenterna är mindre nöjda med apotekens rådgivning. Sex av tio apoteksanställda upplever också försämrade möjligheter till kompetensutveckling. På längre sikt kan detta innebära en risk för patientsäkerheten genom att patienterna inte får rätt information om sina läkemedel.
Det är alltså för detta som vi skattebetalare får betala miljarder och ännu fler miljarder till olika riskkapitalbolag. 
Visst, jag kan hämta ut mitt recept (vilket var en självklarhet
för inte så många år sen), men är det rätt medicin?
Risken för att det inte är det har ökat med privatiseringen.
Bara för att det inte ska råda några tvivel så kan jag meddela att Vänsterpartiet självklart tycker att apotek ska vara en service för alla medborgare.

Media: SvD, DN, AB,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


30 maj 2013

Så vill (V)i göra kulturskolan mer tillgänglig

Vid fullmäktige i måndags stod en av de hetaste debatterna kring avgifterna till Kulturskolan i Nybro. Det var kristdemokraten Jimmy Loord som med hänvisning till barnfattigdom och socioekonomi ville att just musikalensemble-eleverna skulle slippa betala avgift. Att övriga avgifter höjdes hade han inget emot. Som man kunnat förutspå gick det alltså inget vidare när en kristdemokrat försökte sig på att tala om klass och kultur...

Häromdagen var Lars Ohly, numera vänsterpartiets kulturpolitiska talesperson, i Västervik för att delta i ett möte under rubriken Kultur för alla. Mötet var välbesökt och fick inledas med att man bar in fler stolar. Även det mötet kom att handla mycket om kulturskolan och att göra kulturskolan tillgänglig. En viktig faktor för detta är såklart den ekonomiska. Vänsterpartiets grundinställning är därför att kulturskolan ska vara avgiftsfri.

Vi i vänsterpartiet motsatte oss i ärlighetens namn inte avgiftsökningarna i måndags eftersom dessa pengar i så fall hade fått tas från någon annan verksamhet inom Lärande och kulturnämnden. Det utrymmet finns helt enkelt inte. Av samma anledning ser vi inte heller att vi idag på ett seriöst sätt skulle kunna kräva en avgiftsfri kulturskola. Men till skillnad från kristdemokrater så kan vi vänsterpartister det där med klass och kultur. Vi offentliggjorde istället att vi vill se en helt ny modell för avgifterna till kulturskolan.

Inom kort kommer vi därför att lämna in en skrivelse till Lärande och kulturnämnden där vi föreslår att vi inför en progressiv maxtaxa för kulturskolan i Nybro kommun. Där kommer vi att föreslå att barn till föräldrar med riktigt låg inkomst helt slipper betala avgift medan barn till föräldrar med högre inkomster får en höjd avgift. Samtidigt bör det finnas någon form av maxtaxa, så att avgifterna inte kan dra iväg hur långt som helst. Allt med inspiration från barnomsorgen.

Så vill vi i Vänsterpartiet göra kulturskolan mer tillgänglig i Nybro kommun.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

26 maj 2013

Därför är jag feminist

I helgen anordnade distriktet en utbildning i Vänsterpartiets feministiska politik. Utbildningen hölls i Blomstermåla Folkets hus där Marianne Ericsson visade hur vår feministiska teori kan kopplas med konkreta exempel på kvinnoförtrycket i vardagen och våra politiska krav för att åstadkomma förändring. Engagemanget var stort och diskussionens vågor gick höga. Frustration över sakernas tillstånd blandades med en stark vilja till förändring.
  Marianne Ericsson berättade om hur könsmaktsordningen legitimeras genom
föreställningar om hur män och kvinnor ska vara – där det kvinnliga värderas
lägre, t.ex. kasta tjejkast, kvinnlig doktor, ”spelar som en jävla kärring” etc.
Det finns mycket att jobba med. Från att i princip alla utom KD:s Alf Svensson sade sig vara feminister för sådär tio år sen så står feminismen idag inte särskilt högt i kurs i det politiska samtalet. Sju år av högerpolitik har också gjort att utvecklingen på många plan gått åt fel håll. Inkomstskillnader mellan kvinnor och män har ökat, fler kvinnor lever under fattigdomsgränsen mm mm. Sverige är inte längre världens mest jämställda land.

Vänsterpartiet är ett feministiskt och socialistiskt parti. Vi var först ut när vi -96 slog fast det även i partiprogrammet. Vi jobbar ständigt med kvinnors rättigheter och har ett genusperspektiv i politiken, vilket inte minst blev tydligt när vår vårbudgetmotion presenterades. Men även internt i partiet finns mycket att jobba med. Att vi är ett feministiskt parti betyder tyvärr inte att vi står fria från patriarkala strukturer. Skillnaden gentemot andra partier är att vi erkänner detta och att vi prioriterar arbetet att förändra detta.

Feminism handlar om makt. Att kvinnor tjänar mindre, jobbar ofrivillig deltid, gör mer hemarbete, får sämre pensioner, oftare har otrygga anställningar osv är uttryck för de maktstrukturer som ett patriarkalt (och kapitalistiskt) samhälle bygger på. I partiet handlar det ofta om kvinnors möjlighet att nå maktpositioner. För Vänsterpartiet innebär feminismen mer än att i allmänhet vara för jämställdhet. Det finns helt enkelt en strukturell underordning av kvinnor och vill man göra något åt det - ja, då är man feminist!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

23 maj 2013

Vinstfesten i skolan kan fortsätta - nu med stöd av S och MP

Så står det alltså klart - Vänsterpartiet är det enda parti som tycker att varenda skattekrona ska gå till undervisning och inte försvinna som vinster i nåt skatteparadis.
Friskoleutredningen, ledd av Lars Leijonborg (FP), är nu klar och S och MP är överens med regeringen. Björklund är mycket nöjd! Och det tror jag det!

Uppgörelsen innehåller nämligen bland annat:
-Inga vinstförbud; det blir tillåtet att ta ut vinst även i fortsättningen.
-Inget kommunalt veto.

Uppgörelsen berör alltså inte några av de mest centrala problemen i svensk skola, utan S-MP-C-KD-M-FP är istället överens om att riskkapitalbolagens vinstfest i den svenska skolan ska få fortsätta.

Vänsterpartiet kommer fortsätta kämpa för en skola vars främsta mål ska vara att ge eleverna den bästa kunskapen – inte att generera vinst till privata bolag.

Media: SR1, AB1, 2, Ex1, DN1, SvD1, 2, 3, 4,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

21 maj 2013

Fantastisk kulturskola i Nybro

Idag har jag haft förmånen att se kulturskolan i Nybro framföra valda delar ur Cabaret, Jekyll & Hyde och Les Miserables. En helt fantastisk föreställning med ös, kraft och glädje! Superlativen vill inte räcka till för att beskriva upplevelsen!

Kulturskolan spelar en mycket viktig roll för barns och ungdomars möjlighet att själva pröva på musik och andra kulturformer. Där erbjuds de kvalificerad undervisning av utbildade pedagoger. För mig som Vänsterpartist är det självklart att stödja utvecklingen av ett rikare kulturliv. Det som präglar Vänsterpartiets kultursyn är att kulturen inte bara är något man konsumerar utan också något man är del av och är med och skapar.

Det råder knappast någon tvekan om att vår fina kulturskola är en viktig tillgång för kommunen, vårt kulturliv och för kommunens utveckling.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

15 maj 2013

Framgång för Reinfeldt - rekord i ökade klyftor

I boken Det sovande folket skrev Fredrik Reinfeldt om moderaternas samhällssyn att ”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga standardkrav skattefinansieras.” Utförsäkringskedjan, nedmonteringen av a-kassan, skattesankningar, liksom nedskärningarna och privatiseringarna i välfärden är verktyg han använder för att leda Sverige mot sitt mål. Med facit i hand kan den förda politiken inte ses som annat än en stor framgång för Reinfeldt och c:o.

Sverige är nämligen det OECD-land där klassklyftorna vuxit allra mest de senaste årtiondena. För även om nu socialdemokraterna anträdde vägen mot ökande klyftor så ser vi nu hur trygghetssystemen raseras i en fruktansvärd fart samtidigt som överklassen gynnas genom skattesänkningar och bidrag. Följden blir att det sluttande plan som socialdemokraterna anträdde nu leder mot en högerpolitikens ravin där klyftorna inte bara ökar utan där hela samhället slits isär. Det är till största delen beroende en följd av en noga uttänkt politik.
I högerns idévärld ger ökade klyftor nämligen ökade motiv för de fattiga att jobba mer och öka sina inkomster. Skattesänkningarna ska göra att de arbetsovilliga, som sjukskrivna undersköterskor eller arbetslösa Volvo-arbetare till exempel, ska ta sig i kragen och skaffa sig ett jobb i stället för att gå hemma och ligga samhället till last. Samma logik säger att om de istället väljer att fortsätta gå hemma och dra sig, ja, då ska de också straffas för det. För i högerns idévärld handlar det bara om vilket alternativ du väljer.

Högerpolitiken leder till ett ojämlikt, splittrat samhälle. Ett samhälle som Richard Wilkonson och Kate Pickett i ”Jämlikhetsanden” visar är sämre på alla sätt, för alla, än ett jämlikt samhälle. I boken visar de att ökad tillväxt och sysselsättning är ihåligt och ohållbart om det åstadkoms till priset av ökad ojämlikhet. För att komma till rätta med det krävs givetvis en helt annan politik än den som högerregeringen för. En fördelningspolitik som minskar klyftorna och skapar ett jämlikt, jämställt och rättvist samhälle.

En sån politik som enbart Vänsterpartiet står för idag.

Bloggat: Alliansfritt, Svensson

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

13 maj 2013

Halmdockan, en folkpartists sista hopp...

Tycker du att det är bra att Sverige blivit en marknad som bolag som vill tjäna grova pengar på skola, vård eller omsorg ser på med dollartecken för ögonen? Inte? Tycker du att skattepengar som är avsedda för vård också ska gå till vård och inte hamna i fickorna på anonyma riskkapitlister? Jasså! Då tillhör du antagligen "avgrundsvänstern"...

Åtminstone är det epitet som folkpartiets politiska sekreterare, Sebastian Hallén, använder i ett blogginlägg för att avfärda åsikten hos de som har en annan syn på vinstintressets vara eller icke vara än honom. Den kraftiga opinion som finns hos svenska folket för att sätta stopp för vinstintresset i välfärden representerar en åsikt som uppenbarligen inte passar honom. Därmed kan den i hans värld avfärdas som "avgrundsvänster".

Utöver denna metod för att förminska åsikten hos de som enligt honom tycker fel, så bygger han sitt blogginlägg på en retorisk halmdocka av klassiskt snitt. Halmdockan består i att han först bygger som en nidbild av motståndarens åsikter och argument och sedan argumenterar mot denna nidbild. De förvrängda argumenten framstår på så sätt som absurda och blir lätta att bemöta. De verkliga argumenten låtsas han inte ha känna till.

I detta fall försöker Sebastian måla upp en bild av att vänsterpartiet, och övriga som vill sätta stopp för vinstintresset i välfärden, vill stänga hela den privata läkemedelsindustrin. Han är såklart medveten om att det inte har med verkligheten att göra, och frågan har såklart över huvud inte med frågan om vinstintresset i välfärden att göra. Fast det är uppenbarligen bekvämast att bortse ifrån det. En klassisk halmdocka med andra ord.

Är det en ohederlig debatteknik? Javisst! Är det ett tydligt tecken på den desperationen som högern uppenbarligen känner över att man pressas av en allt starkare opinion mot vinst i välfärden? Jajamensan, i högsta grad! Men vad ska då en stackars folkpartist, utan verkliga argument att komma med, göra egentligen då detta uppmärksammas?

Uppenbarligen finns det bara en sak han kan tänka sig; att krampaktigt hålla fast i halmdockan...
Halmdockan, folkpartistens sista hopp. Används även på Twitter.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Skattepengar till sjukvård blir vinst för riskkapitalister

Den svenska välfärden blir allt mer privatiserad. Det är en utveckling som pågått även när socialdemokraterna styrt, men utvecklingen har accelererat kraftigt sen högerregeringen tog makten 2006. I spåren av dessa privatiseringar har ett nytt fenomen etablerat sig på den lönsamma svenska "välfärdsmarknaden" - riskkapitalbolag.

För möjligheterna att göra vinst på den svenska välfärden är mycket goda. Idag kunde man läsa i Barometern om hur vården har blivit en lönsam bransch. Skattepengar som ska gå till sjukvården i Kalmar län hamnar i fickorna på riskkapitalister i skatteparadiset Guernsey eftersom hälsocentraler i Kalmar ägs av finska riskkapitalbolaget Capman. Landstingsrådet Linda Fleetwood (V) har kommenterat detta, liksom distriktsordförande Lars Holmberg (V).

Vad vi behöver är en helt annan utveckling i välfärden. Mot en demokratisk och gemensamt fiansierad hälso- och sjukvård som finns till för att generera god vård och omsorg för patienterna, inte högre vinstmarginal, som garanteras med skattepengar, åt vårdjättarna. Varje skattekrona som går till vinst är en skattekrona som borde ha gått till en bättre verksamhet istället.

Vänsterpartiet vill, som enda riksdagsparti, sätta stopp för vinstintresset i välfärden. Det går att stoppa privatiseringsvågen och riskkapitalbolagen. Opinionstrycket för att göra det är starkt och misstroendet mot privatiseringseländet når långt utanför Vänsterpartiets väljarkår. Men regeringen vill det självklart inte och socialdemokraterna tycks sakna både vilja och mod – men vi vill!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

11 maj 2013

Penningstinna lobbyister eller Sveriges befolkning. Vilka ska få bestämma?

I få frågor är de ideologiska skillnaderna så tydliga som i synen på välfärden.

För moderaterna finns välfärden till för att leverera in skattepengar på deras kompisars bankkonton. Därför vill de låta vinstintresset styra i välfärden

För Vänsterpartiet finns välfärden till för att leverera en god skola, vård och omsorg till alla, oavsett hur tjock plånbok man har. Därför vill vi stoppa vinstintresset i välfärden.

Moderaterna har stöd av penningstinna lobbyister, Vänsterpartiet har stöd av större delen av Sveriges befolkning. Vilka ska få bestämma om vinster i välfärden?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

07 maj 2013

Tre undersköterskor är mer än en McDonaldsdirektör

Ett av högerregeringens största misslyckande är utan tvekan ungdomsarbetslösheten. Regeringens främsta satsning för att möta ungdomsarbetslösheten har varit att rea ut ungdomar genom att sänka arbetsgivaravgiften för alla företag som har ungdomar anställda oavsett om de anställer någon ny eller inte. Den stora vinnaren är företag som McDonalds. Förlorarna är, förutom alla vi skattebetalare, givetvis alla ungdomar som fortfarande går utan arbete, 

Denna allmänna rea på ungdomar som regeringen är nämligen precis så dyr och ineffektiv som man skulle kunna förvänta sig. IFAU, som ligger under arbetsmarknadsdepartementet arbetar just nu med en utvärdering av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga. SVT rapporterar om kritiken, och den är inte nådig:

”Enligt en preliminär rapport från IFAU (institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) är kostnaden per nytt jobb mellan 1 och 1, 5 miljoner kronor enligt rapporten. På längre sikt är det osäkert om reformen har någon effekt alls trots att den kostar 14 miljarder kronor per år.”
Om man räknar på att ett jobb inom den offentliga sektorn, som undersköterska eller lärare exempelvis, kostar 500 000 kronor, så kan man snart räkna ut att det jobbskapande som regeringen sysslar med är en extremt dålig affär för statsfinanserna. För varje jobb som eventuellt skapas genom ungdomsrean kunde man istället anställt tre ungdomar inom exempelvis äldreomsorgen.

Resultatet är att ungdomar går arbetslösa och undersköterskor sliter ut sig i förtid för att de är för få, när skattepengarna istället hamnar i fickan på Ronald McDonald. Han skrattar å andra sidan hela vägen till banken när ungdomar utnyttjas på detta sätt.

För Vänsterpartiet är tre undersköterskor i omsorgen mer värt än en McDonaldsdirektör som berikar sig med hjälp av statliga bidrag. Vad som behövs är åtgärder för verkliga arbeten istället. Det krävs en storsatsning på jobb för ungdomar. Satsningar som de som Vänsterpartiet har presenterat, med utbildningssatsningar, lärlingsanställningar och en generationsväxling i arbetslivet, särskilt i äldreomsorgen där behoven idag är stora.

Så kan man komma tillrätta med ungdomsarbetslösheten. Inte genom att strö pengar över McDonalds.

Bloggat: Alliansfritt,
På Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

03 maj 2013

Framgång i kampen för rätt till heltid!

Ett viktigt steg har tagits i Vänsterpartiets kamp för att införa rätt till heltid i Nybro kommun. Från den 1a april har det nämligen inrättats en tjänst som ska arbeta med frågan. Det är mycket glädjande och viktigt att frågan frågan om rätt till heltid äntligen har fått genomslag och att frågan äntligen tas på allvar.Särskilt som man idag kan läsa en artikel i Barometern om att Nybro kommun är sämst i länet på att erbjuda sina anställda heltid.
Rätten till heltid – och möjlighet till deltid – är en viktig fråga för Vänsterpartiet. Inte minst ur jämställdhetssynpunkt, eftersom fler kvinnor än män arbetar deltid. På riksnivå driver partiet därför på för att lagstifta om rätten till heltid. Även i kommunen har vi drivit frågan under lång tid, dock har gensvaret från övriga partier varit svalt - milt uttryckt. Fram till förra året då vi äntligen fick gehör.

Alla som arbetar ska kunna försörja sig på sitt arbete. Det borde vara en självklarhet. Men för den som bara får jobba deltid är det ofta mycket svårt. Deltidsarbete innebär inte bara en lägre inkomst. Det ger också sämre utvecklingsmöjligheter i arbetet, sämre löneutveckling och lägre pension. Man kan få svårt att få banklån och teckna hyreskontrakt.

Deltidsarbetet är också klart vanligast i kvinnodominerade branscher. Det handlar om vården, omsorgen, restauranger och handeln. Vissa har själva valt att gå ner i arbetstid, men den absolut vanligaste orsaken till att kvinnor jobbar deltid är att de inte kan få något heltidsarbete. Det gäller hela 200 000 kvinnor runtom i landet.

Vänsterpartiet arbetar för en lagstiftning om rätt till heltid, med deltid som en möjlighet för den som vill. Men i väntan på en nationell lagstiftning så har vi nu fått Nybro kommun att påbörja resan i förväg. Vänsterpolitik gör skillnad!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...