17 april 2013

Stäng dörren för det kortsiktiga vinstintresset och sätt kunskapen främst!

Välfärden är en lönsam branch och skolans värld är inget undantag. En av Sveriges mest lönsamma privata skolar finns i Kalmar, vilket jag kommenterar på distriktets hemsida. Plusgymnasiet tjänar inte mindre än 16 640 kronor per inskriven elev! Och det är våra skattepengar som bekostar vinsten! Vänsterpartiet vill, som enda riksdagsparti, sätta stopp för vinstintresset i välfärden.
Plusgymnasiet är en del av den stora friskolekoncernen Academedia som i sin tur ägs av riskkapitalbolag EQT samt företaget Marvin Holding Limited på brittiska kanalön Guernsey. Lärarnas tidning ger en bild av hur det kan se ut när dessa riskkapitalister profiterar på våra gemensamma skattepengar:
Friskolekoncerner har en hög lönsamhet – högre än närings­livet som helhet. Genom att använda delar av elevpengen för att starta nya skolor eller köpa redan befintliga ökas värdet i koncernerna.

Pengarna ansamlas i bolagen för att skapa vinst vid en försäljning. Eller så överförs de till moderbolaget i ett skatte­paradis i form av räntor på internlån.

Landets största friskole­koncern Academedia har samman­lagt cirka 160 grund- och gymnasieskolor i ett 30-tal aktiebolag. Överskotten från 25 av bola­gen förs över till två andra Academediabolag som sköter resultatredovisningen och slussar pengar vidare uppåt i koncernen.
Det är givetvis åt h-e! Skattepengarna ska givetvis stanna i klassrummen och komma eleverna till del inte hamna i fickorna hos riskkapitalister som inte ens betalar skatt i Sverige. Ingen har lyckats förklara hur de hundratals miljoner som varje år försvinner från skolan ner i privata fickor skulle ge barnen bättre kunskaper. En god skola för alla ska vara en rättighet, inte en affärsidé! Riskkapitalisterna hör inte hemma i välfärden.
Tyvärr så är Vänsterpartiet ensamma i riksdagen om att tycka att den svenska skolan behöver en ny politik där skolans mål är att ge alla elever den bästa kunskapen – inte att generera vinst till privata företag. Tre konkreta politiska förslag ska garantera att skolpengen går till eleverna och inte till aktiebolagens vinster:

1. Stoppa vinstuttagen i friskolorna. En skola ska drivas av lust till lärande, inte lust till pengar.

2. Begränsa antalet skolor som en huvudman får driva. Skolan är ingen storindustri.

3. Inför hårdare regler för vem som får starta en friskola. Vi har sett alltför många exempel på inkompetenta och till och med brottsliga ägare.

Så kan vi en gång för alla stänga dörren för det kortsiktiga vinstintresset och sätta kunskapen främst!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...