20 april 2013

Rapport från partistyrelsen 19-20 april

Ett regntungt Stockholm mötte mig i går inför mötet med partistyrelsen i världens bästa parti. Nu, efter flera viktiga och bra diskussioner så var det ett Stockholm som visade sig från sin soligaste sida när jag satte mig på tåget som ska ta mig tillbaka till Nybro igen. Det känns symboliskt. Med Vänsterpartiet så går inte bara Stockholm, utan hela Sverige, en ljusare och varmare framtid till mötes.

Som vanligt inleddes mötet med aktuell politik där den självklara frågan var socialdemokraternas kongress som om man bortser från efterspelen (vilket är svårt), var framgångsrik. Ur S-perspektiv vill säga. I verkliga resultat i stora frågor var väl resultatet tunnare. Ett litet kliv framåt om vapenexporten förvisso, men ett riktigt fegisbeslut om föräldraförsäkringen.
Att socialdemokraterna ställer sig bakom vårt förslag om ungdomsgaranti är jättebra, men deras linje två i vinstfrågan är mer oroande. Det kommer dessutom visa sig om och vad beslutet är värt i praktiken. Vi däremot darrar inte på målet. Sverige behöver en ny regering och vi bjuder in till samarbete. Men vi är stenhårda när det gäller vinstfrågan. Vi sätter oss aldrig i en privatiseringsregering!

Huvudnumret under dagarna var annars den landsbygdspolitiska plattform som antogs. En fråga som verkligen engagerade. Diskussionen som föregick beslutet var intensiv och lång, drog över en timme på tiden. Men vad gör det när resultatet sen blev så jäkla bra? Vi har givetvis haft en riktigt bra landsbygdspolitik även tidigare, men nu är den ytterligare vässad och, framför allt, samlad i ett och samma dokument.
Vänsterpartiet arbetar för är att hela landet ska leva och nu presenterar vi en samlad politik för att möjliggöra detta. När nu centern har övergett landsbygden för Stureplan så står vi kvar som det parti som vill skapa förutsättningar för att alla ska ha både rätten och möjligheten att bo var man själv önskar i Sverige. Vänsterpolitik gör skillnad!

Det är också tydligt i Norrköping som utgjorde kommunalt exempel denna gång. Rätt till heltid, tagit tillbaka verksamhet i kommunal regi, utbyggd spårväg, ingen LOV, ingen utförsäljning av allmännyttan, social investeringsfond. För att inte tala om Norrköpingsmodellen med höga krav inom äldreomsorgen. Det var bara några av de saker som Vänsterpartiet bidragit med som Linda Snecker kunde berätta om. Vänsterpartiet gör skillnad!
Partiets kommande budgetmotion diskuterades också. Den självklara utgångspunkten är att den utgår från att vi ska ha full sysselsättning. Självklart för oss vill säga, eftersom vi är det enda parti som faktiskt har full sysselsättning som överordnat mål. En annan utgångspunkt, som också är självklar för oss, är samhällsnyttiga investeringar i infrastruktur, bostadsbyggande och klimatinvesteringar. Storsatsning på ungdomsgaranti som ger 57000 nya jobb och/eller utbildningsplatser är ju redan presenterad.

Partisekreterare Aron Etzlers inledning om bilden av partiet gav också upphov till en lång, intressant och helt nödvändig diskussion kring hur vi framställer oss själva och motståndarna. Som vänsterpartister är i ofta bra på att ha koll på fakta och vetenskap och tala till människors förnuft. Tyvärr är människan sällan så rationell att enbart hårda fakta räcker för att övertyga. Om det hade gjort det hade ju knappast nån röstat på Reinfeldt och co eftersom alla vinner på ett jämlikars samhälle.
Vad vi därför behöver bli bättre på är att beskriva vad vi vill och vilka värderingar vi representerar i känslor snarare än i tekniska termer. Det räcker inte bara att HA rätt, utan vi måste upplevas som rätt också. Det resonemanget blev också centralt när vi hade de inledande diskussionerna inför de kongressuttalanden som vi ska anta när vi träffas nästa gång, i juni.

Då ska vi också besluta om hur vi ska besluta kring de stadgeändringar som föreslagits utifrån Framtidskommissionens slutrapport. Det handlar om differentierade kongresser med en "ordinarie" kongress och en "valkongress", om att förlänga partistyrelsens mandatperiod och minska partistyrelsens storlek. När det gäller kongressen och mandatperiodens längd så var partistyrelsen enig, men när det gällde styrelsens storlek så gick åsikterna isär. Både för och emot finns tunga och relevanta argument så vi får se var vi landar i juni.

Oavsett vad partistyrelsen kommer fram till när det gäller kongressuttalande och stadgeändringar så är det kongressen som avgör när det kommer till kritan. Precis som den ska gå till i världens bästa parti.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...