12 april 2013

Apotek ska vara en service för alla medborgare

De olönsamma apoteken ska betalas av skattebetalarna medan privata ägare kan håva in de lönsamma apotekens vinster. Det är det tydliga budskapet från Anders Andersson (KD) och Irene Oskarsson (KD). Vänsterpartiet vill istället att lönsamma apotek ska bidra till apotek i glesbygd. Man ska kunna få tag i läkemedel oavsett var i Sverige man bor.

Regeringens tvångsprivatisering av apoteken är ett misslyckande som redan kostat skattebetalarna många miljarder. Tidigare ägdes alla apoteken av staten, och de lönsamma apoteken (ofta i städerna) finansierade de olönsamma (ofta i glesbygd). Nu står vi inför en rad nedläggningar om inte riskkapitalbolag får ytterligare skattepengar för att hålla igång de olönsamma apoteken.

Vänsterpartiet har presenterat ett förslag till ny modell för apoteken. Modellen innebär att service, kvalitet och tillgänglighet över hela landet sätts i fokus. På sikt leder den dessutom till lägre läkemedelskostnader. Genom nya krav på apoteken löser vi problemen att läkemedel ofta saknas och att det är svårt att veta var de går att få tag i.

Förslaget innebär i korthet:

• Höj kvalitetskraven i all apoteksverksamhet, kräv snabb leverans av läkemedel för alla apotek och inför ett nationellt söksystem så att alla apotek kan informera om på vilket apotek rätt läkemedel finns.
• Låt staten återta ansvaret för all läkemedelsdistribution till öppenvårdsapotek så att tillgängligheten till läkemedel kan säkras.
• Inför ett bättre glesbygdsstöd och permanenta systemet med apoteksombud.
• Låt staten pressa läkemedelspriserna.
• Låt Apoteket AB växa och ge det tydligare samhällsuppdrag.
• Inför statlig och skärpt kontroll samt minimikrav på grundutbud, vad gäller försäljning av icke receptbelagda läkemedel i vanliga butiker.

Regeringens fokus har legat på företagens möjligheter att göra vinst och Anders Andersson (KD) och Irene Oskarsson (KD) gör tydligt att så ska det förbli. För Vänsterpartiet ligger fokus istället på att apotek ska vara en service för alla medborgare i hela landet och ha ett tydligt samhällsansvar.

Kaj Raving (V), partistyrelseledamot
Lars Johansson(V), kommunstyrelseledamot

Tidigare inlägg: Apoteksnotan hamnar i skattebetalarnas knä

Media: SR1, 2, 3, AB1, VT1, SvD1,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...