30 april 2013

Det är dyrt att vara fattiglapp

Fattigdomen är ingen naturlag, den skapas. Det handlar om politiska val där man väljer att gynna de som redan har det bäst på bekostnad av de som är mest utsatta. Vilket framför allt är kvinnor. Då känns det bra att tillhöra ett parti som vill se en annan politik än dagens politik för ökande klyftor.

Vänsterpartiet arbetar för en politik som är solidarisk och som jämnar ut klassklyftorna i samhället. En fördelningspolitik som minskar klyftorna och stärker de som behöver det mest. Vi vet redan i dag hur vi problemen ser ut, och vi vet också vad som skulle krävas för att göra något åt dem. Därför var det också en feministisk vårbudgetmotion som Ulla Andersson presenterade igår, med särskilt fokus på kvinnors arbetsmarknad.
– Vi vill att kvinnor ska ha samma möjligheter som män att arbeta. Vi har en rad förslag för att göra det möjligt. De tre viktigaste är satsningar på äldreomsorgen, satsningar på barnomsorgen och en jämställd föräldraförsäkring. Det ska inte vara en ekonomisk förlust att vara kvinna, säger Ulla Andersson ekonomisk-politisk talesperson Vänsterpartiet.
Monica Gunne har skrivit en bra krönika i Aftonbladet där hon mycket riktigt konstaterar att det är dyrt att vara fattig. Svindyrt. Fattigdomen är i högsta grad påtaglig för den som drabbas, men i ett rikt land som Sverige skulle ingen behöva leva i fattigdom. Med vänsterpartiets politik kan vi minska den drastiskt.Media: Ex1, AB1, SvD1,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

27 april 2013

Skottsäkra ryggsäckar för barnen i USA

Nu säljs skottsäkra ryggsäckar till oroliga föräldrar i USA. Att efter alla skolskjutningar och annat dra den enkla lärdomen att det är någonting jävligt ruttet med den amerikanska vapenlagstiftningen är väl bra mycket begärt antar jag.

– Det är som att ha en flytväst på ett skepp. Det är inte annorlunda än att ha bilbälte, säger AJ Zabadne, på Elite sterling seurity till The Guardian.

Det är alltså fullt normalt att skolskjutningar sker ibland och nåt man kallt får räkna med när man skickar sitt barn till skolan? Uttalandet säger nåt om hur normaliserat våldet är när ledande politiker sitter i knät på den inflytelserika vapenlobbyn.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

26 april 2013

Utförsäkringslinjen tvingar in sjuka i socialbidragsberoende

Regeringens omänskliga utförsäkringslinje tvingar in alltfler sjuka i socialbidragsberoende. Av dem som utförsäkrades 2010 mer än tredubblades antalet personer. Var tionde utförsäkrad hamnade i ett långvarigt socialbidragsberoende. Ungefär hälften av dem som utförsäkrades återvände till sjukförsäkringen, fast med sämre villkor. Psykiskt sjuka drabbas särskilt hårt. Så ser det ut när man låter överklassens intressen styra Sveriges utveckling istället för omtanke och solidaritet.

Samtidigt som sjuka tvingas sälja allt de äger och leva på socialbidrag om de inte har nån anhörig som kan försörja dem, så går sjukförsäkringen stadigt med överskott. Men det är klart, någon måste ju betala för skattesänkningarna, och vilka ska göra det om inte arbetare och kvinnor. Klass och könsperspektivet på utförsäkringslinjen är slående.
Vänsterpartiet var redan från början tydliga när det gällde sjukförsäkringen. Vi vill att alla ska kunna känna sig trygga med att man åtminstone inte ska behöva oroa sig för hur man ska klara sin vardag ekonomiskt om man har oturen att bli sjuk eller skadad. Man måste få kunna fokusera på att bli frisk och även om det även ska finnas krav på den sjuke så måste dessa krav följas av tydliga rättigheter och möjlighet att ställa krav på att få den hjälp och rehabilitering man behöver för att komma tillbaks till arbetslivet.

Samtidigt ska man veta, att om man blir sjuk och inte kan arbeta, ska man få tillgång till en försäkring som både ger rätt till snabb rehabilitering tillbaka till arbete, liksom man ska ha rätt till ekonomisk trygghet så länge som det behövs. Ingen ska behöva gå från hus och hem för att man har oturen att bli sjuk. Ingen väljer att bli sjuk. Då kan man givetvis inte heller straffa någon till att bli frisk.

Bloggat: Leine, Annarkia, Martin,

Media: SvD1, 2SR1, 2, 3AB1, 2, DN1, Dagens Arena,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

23 april 2013

Vem vågar tala med media?

Meddelarfrihet och meddelarskydd är två ytterst väsentliga grundlagsskyddade rättigheter. De är aktuella när anställda påtalar missförhållanden. Som anställd inom kommunen eller annan offentlig verksamhet, till skillnad från i privat verksamhet, är du med stöd av dessa rättigheter fri att tala med pressen och arbetsgivaren får inte efterforska vem som läckt ut uppgifter. Frågan är hur många som faktiskt vet vad dessa rättigheter innebär?

Syfte med dessa rättigheter är att offentligt anställda undvika ska kunna reagera när något är fel utan att oroa sig för att straffas. Men trots den här starka lagstiftningen har jag den senaste tiden träffat på flera anställda i Nybro kommun som inte skulle våga tala med medier, trots löfte om anonymitet. Faktum är att flera tycks vara rädda för att över huvud taget framföra något som skulle kunna liknas vid kritik mot arbetsgivare och chefer.

Många verkar rädda för att uppfattas som illojala eller besvärliga och obekväma, vilket naturligtvis är ett stort problem. Öppen kritik och information om missförhållanden är tecken på att anställda verkligen bryr sig om verksamheten. Det är viktigt att alla anställda vågar och vill delta i den debatt som förs om verksamheten och hur den fungerar. En fri och öppen diskussion främjar vår kommuns utveckling. Motsatsen, en "tystnadens kultur", hämmar all utveckling och är i längden förödande för verksamheten.

Öppenheten inom det offentliga är viktig att slå vakt om. Från politikens sida är det viktigt att inte bara nöja sig med att vi har lagstadgad meddelarfrihet. Existerar den inte i praktiken så är den ju ändå inget värd. Öppenheten måste ständigt vattnas för att inte dö ut. Med anledning av detta har jag skrivit en interpellation (skriftlig fråga) till kommunstyrelsens ordförande för att få svar på om man gör något för höja kunskapen meddelarfrihetens och meddelarskyddets existens och betydelse och i så fall vad.

Här följer interpellationen i sin helhet:
Att meddelarfrihet och meddelarskydd är viktiga demokratiska grundstenar i den offentliga verksamheten är det nog få som ifrågasätter. 2009 lämnade Vänsterpartiet in en motion om att man skulle utbilda såväl chefer som andra anställda i kommunen om vad meddelarfrihet och meddelarskydd innebär samt regelbundet informera kring detta.

Motionen ansågs besvarad, bland annat med hänvisning till att “alla verkar vara överens om att utbildning i meddelarfrihet och meddelarskydd måste vara obligatoriska för alla chefer och anställda i kommunen”, samt att en utbildning genomförts under april 2010.

Det är nu tre år sedan utbildningen genomfördes och tyvärr upplever jag att problem kvarstår på flera håll med en rädsla att rent generellt säga sin mening och kritisera sin arbetsgivare liksom även mer specifikt att tala med media i aldrig så okontroversiella frågor.

Detta finner jag oroande och om en “tystnadens kultur” tillåts sprida sig inom kommunen så är det förödande för utvecklingen. Istället ska vi självklart ha en känsla av att det är “högt i tak” och att man som anställd aldrig ska tveka att att reagera mot sådant man tycker är fel och kritisera den egna arbetsgivaren, även i media om man anser att det är nödvändigt.

Med bakgrund av detta undrar jag:

– Informeras medarbetare och chefer (och förtroendevalada) regelbundet om meddelarfrihetens och meddelarskyddets existens och betydelse? Om så är fallet, på vilket sätt?

– Har någon utbildning kring meddelarfrihet och meddelarskydd hållits efter 2010? Om så är fallet, vilka omfattades av utbildningen? Om inte, när planeras nästa?

– Utbildas kommunens chefer på olika nivåer i hur man skapar ett öppet och tillåtande klimat med ”högt i tak”?

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

20 april 2013

Rapport från partistyrelsen 19-20 april

Ett regntungt Stockholm mötte mig i går inför mötet med partistyrelsen i världens bästa parti. Nu, efter flera viktiga och bra diskussioner så var det ett Stockholm som visade sig från sin soligaste sida när jag satte mig på tåget som ska ta mig tillbaka till Nybro igen. Det känns symboliskt. Med Vänsterpartiet så går inte bara Stockholm, utan hela Sverige, en ljusare och varmare framtid till mötes.

Som vanligt inleddes mötet med aktuell politik där den självklara frågan var socialdemokraternas kongress som om man bortser från efterspelen (vilket är svårt), var framgångsrik. Ur S-perspektiv vill säga. I verkliga resultat i stora frågor var väl resultatet tunnare. Ett litet kliv framåt om vapenexporten förvisso, men ett riktigt fegisbeslut om föräldraförsäkringen.
Att socialdemokraterna ställer sig bakom vårt förslag om ungdomsgaranti är jättebra, men deras linje två i vinstfrågan är mer oroande. Det kommer dessutom visa sig om och vad beslutet är värt i praktiken. Vi däremot darrar inte på målet. Sverige behöver en ny regering och vi bjuder in till samarbete. Men vi är stenhårda när det gäller vinstfrågan. Vi sätter oss aldrig i en privatiseringsregering!

Huvudnumret under dagarna var annars den landsbygdspolitiska plattform som antogs. En fråga som verkligen engagerade. Diskussionen som föregick beslutet var intensiv och lång, drog över en timme på tiden. Men vad gör det när resultatet sen blev så jäkla bra? Vi har givetvis haft en riktigt bra landsbygdspolitik även tidigare, men nu är den ytterligare vässad och, framför allt, samlad i ett och samma dokument.
Vänsterpartiet arbetar för är att hela landet ska leva och nu presenterar vi en samlad politik för att möjliggöra detta. När nu centern har övergett landsbygden för Stureplan så står vi kvar som det parti som vill skapa förutsättningar för att alla ska ha både rätten och möjligheten att bo var man själv önskar i Sverige. Vänsterpolitik gör skillnad!

Det är också tydligt i Norrköping som utgjorde kommunalt exempel denna gång. Rätt till heltid, tagit tillbaka verksamhet i kommunal regi, utbyggd spårväg, ingen LOV, ingen utförsäljning av allmännyttan, social investeringsfond. För att inte tala om Norrköpingsmodellen med höga krav inom äldreomsorgen. Det var bara några av de saker som Vänsterpartiet bidragit med som Linda Snecker kunde berätta om. Vänsterpartiet gör skillnad!
Partiets kommande budgetmotion diskuterades också. Den självklara utgångspunkten är att den utgår från att vi ska ha full sysselsättning. Självklart för oss vill säga, eftersom vi är det enda parti som faktiskt har full sysselsättning som överordnat mål. En annan utgångspunkt, som också är självklar för oss, är samhällsnyttiga investeringar i infrastruktur, bostadsbyggande och klimatinvesteringar. Storsatsning på ungdomsgaranti som ger 57000 nya jobb och/eller utbildningsplatser är ju redan presenterad.

Partisekreterare Aron Etzlers inledning om bilden av partiet gav också upphov till en lång, intressant och helt nödvändig diskussion kring hur vi framställer oss själva och motståndarna. Som vänsterpartister är i ofta bra på att ha koll på fakta och vetenskap och tala till människors förnuft. Tyvärr är människan sällan så rationell att enbart hårda fakta räcker för att övertyga. Om det hade gjort det hade ju knappast nån röstat på Reinfeldt och co eftersom alla vinner på ett jämlikars samhälle.
Vad vi därför behöver bli bättre på är att beskriva vad vi vill och vilka värderingar vi representerar i känslor snarare än i tekniska termer. Det räcker inte bara att HA rätt, utan vi måste upplevas som rätt också. Det resonemanget blev också centralt när vi hade de inledande diskussionerna inför de kongressuttalanden som vi ska anta när vi träffas nästa gång, i juni.

Då ska vi också besluta om hur vi ska besluta kring de stadgeändringar som föreslagits utifrån Framtidskommissionens slutrapport. Det handlar om differentierade kongresser med en "ordinarie" kongress och en "valkongress", om att förlänga partistyrelsens mandatperiod och minska partistyrelsens storlek. När det gäller kongressen och mandatperiodens längd så var partistyrelsen enig, men när det gällde styrelsens storlek så gick åsikterna isär. Både för och emot finns tunga och relevanta argument så vi får se var vi landar i juni.

Oavsett vad partistyrelsen kommer fram till när det gäller kongressuttalande och stadgeändringar så är det kongressen som avgör när det kommer till kritan. Precis som den ska gå till i världens bästa parti.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

17 april 2013

Stäng dörren för det kortsiktiga vinstintresset och sätt kunskapen främst!

Välfärden är en lönsam branch och skolans värld är inget undantag. En av Sveriges mest lönsamma privata skolar finns i Kalmar, vilket jag kommenterar på distriktets hemsida. Plusgymnasiet tjänar inte mindre än 16 640 kronor per inskriven elev! Och det är våra skattepengar som bekostar vinsten! Vänsterpartiet vill, som enda riksdagsparti, sätta stopp för vinstintresset i välfärden.
Plusgymnasiet är en del av den stora friskolekoncernen Academedia som i sin tur ägs av riskkapitalbolag EQT samt företaget Marvin Holding Limited på brittiska kanalön Guernsey. Lärarnas tidning ger en bild av hur det kan se ut när dessa riskkapitalister profiterar på våra gemensamma skattepengar:
Friskolekoncerner har en hög lönsamhet – högre än närings­livet som helhet. Genom att använda delar av elevpengen för att starta nya skolor eller köpa redan befintliga ökas värdet i koncernerna.

Pengarna ansamlas i bolagen för att skapa vinst vid en försäljning. Eller så överförs de till moderbolaget i ett skatte­paradis i form av räntor på internlån.

Landets största friskole­koncern Academedia har samman­lagt cirka 160 grund- och gymnasieskolor i ett 30-tal aktiebolag. Överskotten från 25 av bola­gen förs över till två andra Academediabolag som sköter resultatredovisningen och slussar pengar vidare uppåt i koncernen.
Det är givetvis åt h-e! Skattepengarna ska givetvis stanna i klassrummen och komma eleverna till del inte hamna i fickorna hos riskkapitalister som inte ens betalar skatt i Sverige. Ingen har lyckats förklara hur de hundratals miljoner som varje år försvinner från skolan ner i privata fickor skulle ge barnen bättre kunskaper. En god skola för alla ska vara en rättighet, inte en affärsidé! Riskkapitalisterna hör inte hemma i välfärden.
Tyvärr så är Vänsterpartiet ensamma i riksdagen om att tycka att den svenska skolan behöver en ny politik där skolans mål är att ge alla elever den bästa kunskapen – inte att generera vinst till privata företag. Tre konkreta politiska förslag ska garantera att skolpengen går till eleverna och inte till aktiebolagens vinster:

1. Stoppa vinstuttagen i friskolorna. En skola ska drivas av lust till lärande, inte lust till pengar.

2. Begränsa antalet skolor som en huvudman får driva. Skolan är ingen storindustri.

3. Inför hårdare regler för vem som får starta en friskola. Vi har sett alltför många exempel på inkompetenta och till och med brottsliga ägare.

Så kan vi en gång för alla stänga dörren för det kortsiktiga vinstintresset och sätta kunskapen främst!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

13 april 2013

Vårdnadsbidrag - Sverige som varnande exempel

Vårdnadsbidraget är en skamfläck skriver Expressens ledarsida. Det är ju inte svårt att hålla med om. Bidraget försvårar integrationen och bidraget är en kvinnofälla av rang. Precis som Expressens ledarsida konstaterar så är effekterna av vårdnadsbidraget exakt de som alla kritiker förutspådde och dess enda bidrag till samhället är en tillväxt av ojämställdhet och utanförskap.
En lokal utredning i Helsingborg ger en skiss av hur det kan se ut: 96 procent av dem som tar ut vårdnadsbidraget är kvinnor. 52 procent är kvinnor födda utomlands. De flesta av vårdnadsbidragstagarna bor i bostadsområden där arbetslösheten är stor.
Effekterna är alltså lika väntade som tragiska. För den som redan har låg lön eller dåliga chanser att ta sig in på arbetsmarknaden kan ett litet bidrag till naturligtvis locka. En grupp som redan står långt ifrån arbetsmarknaden puttas sålunda ännu längre ut i ingenmansland. Detta har lett till att när vårdnadsbidraget nu diskuteras i Tyskland så används Sverige som varnande exempel i debatten:
"Erfarenheterna från Sverige visar att det främst är familjer med låg utbildning och invandrarfamiljer som tar emot vårdnadsbidraget, just de familjer där barnen allra bäst skulle behöva stimulerande och bra förskolor", säger Caren Marks, socialdemokratisk ledamot i förbundsdagen, till SVT (10/4)
Under lång tid var Sverige ett föregångsland som drev igenom progressiva reformer för jämlikhet och jämställdhet. Med Kristdemokraterna i regeringen används vi som varnande exempel. Det skaver även för en borgerlig ledarsida.

Bloggat: Foff,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

12 april 2013

Apotek ska vara en service för alla medborgare

De olönsamma apoteken ska betalas av skattebetalarna medan privata ägare kan håva in de lönsamma apotekens vinster. Det är det tydliga budskapet från Anders Andersson (KD) och Irene Oskarsson (KD). Vänsterpartiet vill istället att lönsamma apotek ska bidra till apotek i glesbygd. Man ska kunna få tag i läkemedel oavsett var i Sverige man bor.

Regeringens tvångsprivatisering av apoteken är ett misslyckande som redan kostat skattebetalarna många miljarder. Tidigare ägdes alla apoteken av staten, och de lönsamma apoteken (ofta i städerna) finansierade de olönsamma (ofta i glesbygd). Nu står vi inför en rad nedläggningar om inte riskkapitalbolag får ytterligare skattepengar för att hålla igång de olönsamma apoteken.

Vänsterpartiet har presenterat ett förslag till ny modell för apoteken. Modellen innebär att service, kvalitet och tillgänglighet över hela landet sätts i fokus. På sikt leder den dessutom till lägre läkemedelskostnader. Genom nya krav på apoteken löser vi problemen att läkemedel ofta saknas och att det är svårt att veta var de går att få tag i.

Förslaget innebär i korthet:

• Höj kvalitetskraven i all apoteksverksamhet, kräv snabb leverans av läkemedel för alla apotek och inför ett nationellt söksystem så att alla apotek kan informera om på vilket apotek rätt läkemedel finns.
• Låt staten återta ansvaret för all läkemedelsdistribution till öppenvårdsapotek så att tillgängligheten till läkemedel kan säkras.
• Inför ett bättre glesbygdsstöd och permanenta systemet med apoteksombud.
• Låt staten pressa läkemedelspriserna.
• Låt Apoteket AB växa och ge det tydligare samhällsuppdrag.
• Inför statlig och skärpt kontroll samt minimikrav på grundutbud, vad gäller försäljning av icke receptbelagda läkemedel i vanliga butiker.

Regeringens fokus har legat på företagens möjligheter att göra vinst och Anders Andersson (KD) och Irene Oskarsson (KD) gör tydligt att så ska det förbli. För Vänsterpartiet ligger fokus istället på att apotek ska vara en service för alla medborgare i hela landet och ha ett tydligt samhällsansvar.

Kaj Raving (V), partistyrelseledamot
Lars Johansson(V), kommunstyrelseledamot

Tidigare inlägg: Apoteksnotan hamnar i skattebetalarnas knä

Media: SR1, 2, 3, AB1, VT1, SvD1,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

06 april 2013

Nja till vinst i välfärden på #skongress

Nu är det klart att socialdemokraterna av idag vare sig hade viljan eller modet att på allvar sätta sig upp mot kapitalet inom den lukrativa välfärdsbranchen. Vänsterpartiet kvarstår som det enda garanten för att välfärden ska befrias från vinstintresset efter att socialdemokraterna landade i ett nja i frågan om vinstintressets vara eller inte vara.
Beslutet som kongressen till slut tog blev förvisso ett fall framåt,
om än marginellt, jämfört med partistyrelsens ursprungliga förslag,
men framför allt blev det en typisk sosse-kompromiss.
På detta sätt hoppas Löfven och c:o att vinstfrågan ska vara bortstädad inför valet.
Det innebär att beslutet innehåller en retorik som är tillräcklig för att vänsterflanken med lite god vilja ska kunna säga att partiet är motståndare till att vinstintresset tillåts härja i välfärden. Detta samtidigt som innehållet är så pass luddigt formulerat så att högerflanken ska se beslutet som så ofarligt för branchens intressen som det faktiskt är.

Eller som Jonas Sjöstedt skriver i Aftonbladet:
Processen visar att det finns många socialdemokrater som ser problemen och beslutet innebär vissa steg i rätt riktning. Det nya förslaget innehåller större inflytande från det offentliga när verksamheter startar, vilket skulle mildra vissa av dagens problem. Men det löser inte problemen.
Det finns all anledning för Vänsterpartiet att hålla liv i frågan om vinster i välfärden även om Löfven och c:o nu hoppas att vinstfrågan ska vara bortstädad inför valet. För socialdemokraternas beslut innebär att för den som vill att skattepengar till välfärden inte ska försvinna som vinst i privata fickor så finns fortfarande bara ett alternativ: Vänsterpartiet!

Bloggat: Homo politicus, Annarkia, Martin Moberg, Peter Högberg, Björn Andersson, Röda Malmö, Jonas Wikström, Fotolasse,

Media: SvD1, 2, 3, 4, 5, 6AB1, 2, 3, 4, 5Ex1, 2, 3DN1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11GP1, 2, Dagens Arena,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

03 april 2013

Har socialdemokratin av idag viljan och modet?

I dag startar Socialdemokraternas kongress i Göteborg för att slå fast sin politik för valrörelsen, kommande mandatperiod och framtiden. Till stora delar handlar det om vilken vägval socialdemokratera ska göra. Tänker man fortsätta högersvängen i jakten på att tillfredsställa någon imaginär medelklassväljare eller kommer man att gira åt vänster?
Vänstersväng påbudet för S-kongressens delegater
Frågan är kanske mest aktuell i frågan om vinstintresset ska få fortsätta härja i välfärden eller inte. En massiv majoritet av socialdemokraternas lokalpolitiker är, liksom de allra flesta av sveriges invånare, motståndare till detta. Men kommer kongressen ha viljan och modet att sätta sig upp mot en mäktig branschs intresse av att göra vinst på skattepengar?

Den frågan ställde jag, tillsammans med distriktsordförande Lars Holmberg, i en debattartikel inför kongressen:
”Vi vill inte förbjuda vinster i välfärden. Det är omöjligt att göra det.” Det slog Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin fast vid en presskonferens förra våren. Men politik är, för att citera Olof Palme, att vilja. Så vad vill egentligen socialdemokratin när det gäller vinstintresset i välfärden? Svaret kommer att ges vid den socialdemokratiska partikongressen som börjar imorgon.
I sin egen historieskrivning säger socialdemokraterna bland annat:
Den svenska välfärdsmodellen har byggts upp på några grundläggande principer om solidaritet och jämlikhet. [...] Vårt försvar för den allmänna och generella välfärspolitiken är ytterst ett försvar för principen att det vi tillsammans har arbetat ihop ska också komma alla till del.
Har socialdemokratin av idag viljan och modet att fortsätta stå upp för dessa principer? Svaret får vi på fredag.

Media: BLT, AB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7SvD1, 2, 3SR1, GP1, Ex1, 2, 3, 4DN1, 2, 3Dagens arena, Lärarnas Nyheter, VT,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...