31 mars 2013

Vänsterpartiet sätter alltid barnen främst

Att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet är nog alla partier i Nybro kommun beredda att säga. Men hur ser det ut i praktiken? Vad händer när de vackra orden möter verkligheten? Det har jag reflekterat lite över. Och tja, det är lätt att konstatera att då förvandlas barnperspektivet snabbt till en läpparnas bekännelse och andra saker blir viktigare. Exempelvis den egna plånboken...

Det blev inte minst tydligt i fallet med Transtorpskolan som nu en majoritet i fullmäktige har beslutat att lägga ner och riva. Att det blir en försämring för eleverna är det ingen som förnekar. Inte ens förespråkarna. Framför allt handlar det om kraftiga försämringar för Transtorp-eleverna, som får en mycket sämre skolmiljö på de allra flesta plan. Men även för många andra elever i Nybro centralort kommer arbetsmiljön att försämras. Vilket slår hårdast mot de elever som redan är mest utsatta.

Argumentet som nedläggningsförespråkarna lutar sig mot är att det inte finns något alternativ när investeringspengarna inte finns och driftkostnaderna måste minskas. Men stämmer detta argument med verkligheten? Svaret är ett solklart NEJ! Det har hela tiden funnits alternativ till att spara på barnen, men fullmäktige i Nybro kommun har prioriterat annat. Dvs alla partier utom Vänsterpartiet.

Investeringskostnaden: förutom att det faktiskt inte skiljer så mycket mellan de investeringar som kommer att göras ändå och de som en fullständig renovering av Transtorpskolan skulle kostat (i förlängningen blir det dessutom sannolikt kostsammare) så gjordes den avgörande prioriteringen för drygt ett år sen. Då fanns investeringspengar. Frågan var vad man skulle prioritera?
Man beslutade om en omfattande renovering av ishallen. Vänsterpartiet argumenterade för att det var viktigare att prioritera barnen och en renovering av Transtorpskolan och bara genomföra de nödvändigaste renoveringarna av ishallen så länge. Det argumentet bet föga på Nybros politiker. Vi stod fullständigt ensamma när vi på detta sätt ville prioritera barnen!

Driftkostnaden: vid ovan nämnda tillfälle lämnade vi in vår motion om att sänka de politiska arvodena i Nybro kommun efter att först försökt få igenom förslaget i budgetdiskussionerna. Den besparing som detta skulle leda till motsvarar med råge driftskostnaderna för att bevara Transtorpskolan. Men när motionen kom upp till behandling i fullmäktige så stod vi återigen helt ensamma.

Att säga att man prioriterar barnen är lätt, men när det väl kommit till kritan har det alltså sett annorlunda ut bland Nybros politiker. Då har man prioriterat andra grupper, inte minst gruppen politiker...

Att det är åt h-e behöver knappast sägas, men som vänsterpartist kan jag åtminstone stå med ryggen rak och konstatera att VI sätter barnen främst! Även om vi måste göra det ensamma.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...