31 mars 2013

Vänsterpartiet sätter alltid barnen främst

Att barnens bästa alltid ska sättas i främsta rummet är nog alla partier i Nybro kommun beredda att säga. Men hur ser det ut i praktiken? Vad händer när de vackra orden möter verkligheten? Det har jag reflekterat lite över. Och tja, det är lätt att konstatera att då förvandlas barnperspektivet snabbt till en läpparnas bekännelse och andra saker blir viktigare. Exempelvis den egna plånboken...

Det blev inte minst tydligt i fallet med Transtorpskolan som nu en majoritet i fullmäktige har beslutat att lägga ner och riva. Att det blir en försämring för eleverna är det ingen som förnekar. Inte ens förespråkarna. Framför allt handlar det om kraftiga försämringar för Transtorp-eleverna, som får en mycket sämre skolmiljö på de allra flesta plan. Men även för många andra elever i Nybro centralort kommer arbetsmiljön att försämras. Vilket slår hårdast mot de elever som redan är mest utsatta.

Argumentet som nedläggningsförespråkarna lutar sig mot är att det inte finns något alternativ när investeringspengarna inte finns och driftkostnaderna måste minskas. Men stämmer detta argument med verkligheten? Svaret är ett solklart NEJ! Det har hela tiden funnits alternativ till att spara på barnen, men fullmäktige i Nybro kommun har prioriterat annat. Dvs alla partier utom Vänsterpartiet.

Investeringskostnaden: förutom att det faktiskt inte skiljer så mycket mellan de investeringar som kommer att göras ändå och de som en fullständig renovering av Transtorpskolan skulle kostat (i förlängningen blir det dessutom sannolikt kostsammare) så gjordes den avgörande prioriteringen för drygt ett år sen. Då fanns investeringspengar. Frågan var vad man skulle prioritera?
Man beslutade om en omfattande renovering av ishallen. Vänsterpartiet argumenterade för att det var viktigare att prioritera barnen och en renovering av Transtorpskolan och bara genomföra de nödvändigaste renoveringarna av ishallen så länge. Det argumentet bet föga på Nybros politiker. Vi stod fullständigt ensamma när vi på detta sätt ville prioritera barnen!

Driftkostnaden: vid ovan nämnda tillfälle lämnade vi in vår motion om att sänka de politiska arvodena i Nybro kommun efter att först försökt få igenom förslaget i budgetdiskussionerna. Den besparing som detta skulle leda till motsvarar med råge driftskostnaderna för att bevara Transtorpskolan. Men när motionen kom upp till behandling i fullmäktige så stod vi återigen helt ensamma.

Att säga att man prioriterar barnen är lätt, men när det väl kommit till kritan har det alltså sett annorlunda ut bland Nybros politiker. Då har man prioriterat andra grupper, inte minst gruppen politiker...

Att det är åt h-e behöver knappast sägas, men som vänsterpartist kan jag åtminstone stå med ryggen rak och konstatera att VI sätter barnen främst! Även om vi måste göra det ensamma.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

27 mars 2013

Vänsterpartiet storsatsar på att ge unga jobb

Vänsterpartiet släpper idag ett första smakprov av vad som kommer i det kommande budgetförslaget. Det handlar om en storsatsning på att råda bot på den massiva ungdomsarbetslösheten. Detta genom en ungdomsgaranti som kommer att ha avgörande betydelse för den ungdomsgeneration som idag lämnas i sticket med regeringens politik.
Ungdomsarbetslösheten är en skapad synvilla menar Reinfeldt.
Det förklarar varför regeringen inte tar något ansvar
för att bryta utestängningen av unga från arbetsmarknaden.
Garantin innebär att inom 90 dagar ska alla unga arbetslösa erbjudas arbete till avtalsenlig lön eller utbildning som kan vara yrkesinriktad eller syfta till gymnasiekompetens. Satsningen omfattar 57 000 jobb, i form av garantijobb, utbildningsvikariat, lärlingsanställningar och traineeanställningar, eller utbildningsplatser i form av arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola, yrkesvux eller komvux.

Vänsterpartiet satsar därmed 7,3 miljarder kronor mer än regeringen för att ge alla unga en bra start i livet.

Media: HD1, AB1, SR1, SVT1,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

23 mars 2013

Vänsterpartiet får stöd av det lokala näringslivet

Idag blev jag hejdad av en lokal företagare när jag var och handlade. Anledningen var att Vänsterpartiet i Nybro nyligen har lämnat in en motion om att Nybro ska införa modellen Vita jobb vid upphandling. Nu ville han tala om hur bra och viktig den här motionen är för honom som lokal företagare och för hans möjlighet att kunna konkurrera på lika villkor.

Modellen går bland annat ut på att företag vid upphandling med kommunen ska teckna kontrakt på att följa vissa löne- och anställningsvillkor som finns i kollektivavtal och att man förbinder sig att inte anlita svart arbetskraft om man ska få uppdrag av kommunen. Företagen får också skyldighet att underkasta sig kontroll av att de särskilda kontraktsvillkoren följs. Den entreprenör som bryter mot dessa villkor kan bli av med kontraktet och dessutom få betala skadestånd.

Idag är det ofta enbart lägsta pris som gäller vid offentlig upphandling, även i Nybro kommun. Men vilka företag är det som gynnas av det? Oseriösa företag med onormalt låga bud som finansieras med obetalda skatter och sociala avgifter och/eller rejält dumpade villkor för de anställda slinker lätt igenom om enbart priset avgör. För mig är det självklart att våra skattepengar inte ska bidra till nåt sånt.

Företagaren jag pratade berättade om en upphandling av elfirma av en kommun i vårt närområdet där det vinnande budet hamnade på strax över 200kr i timmen. Det motsvarar knappt lönen och sociala avgifter för en anställd och än mindre blir det någon vinst över. Hur ska en ärlig företagare kunna konkurrera på såna villkor? Det kan hen så klart inte. Risken är överhängande att det blir dyrt för Nybro kommun att handla billigt.

Så, för att värna det lokala näringslivet behöver vi kräva schyssta villkor. Vänsterpartiet har visat vägen. Nu är det bara upp till övriga partier att följa efter.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

21 mars 2013

Vänsterpartiet vill införa Vita jobb i Nybro

Vänsterpartiet har lagt en motion till kommunfullmäktige som handlar om att kommunens pengar aldrig ska stödja ekonomisk brottslighet och dumpning av löner och anställningsvillkor. Vi tycker att kommunen ska använda Vita jobbmodellen!

När kommunen ska köpa varor eller tjänster i en större omfattning måste man göra en offentlig upphandling. Det kan handla om att man ska bygga en förskola eller teckna kontrakt med städfirmor. Hur detta ska gå till och vilka krav som ska ställas styrs genom kommunens upphandlingspolicy.

Nyligen antog kommunfullmäktige en ny upphandlingspolicy där en rad krav som fanns med i den tidigare policyn var borttagna. Bland annat kravet på kollektivavtal eller liknande villkor. Endast Vänsterpartiet stred för att kommunen skulle fortsätta ställa tuffa krav. För oss som vänsterpartister är exempelvis kravet på kollektivavtal, eller liknande villkor, i alla kommunala upphandlingar en självklarhet.

Vi menar att det är viktigt att kommunen genom sin upphandlingspolicy säkerställer att medborgarnas skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt och samtidigt värnar en trygg arbetsmarknad med schyssta jobb och konkurrens med schyssta villkor. Vi är självklart besvikna över att vi var det enda partiet i Nybro fullmäktige som stod upp för dessa värderingar

Men vi ger inte upp utan gör ett nytt försök att få Nybro kommun att ställa tydliga krav vid upphandlingar. Offentlig upphandling styrs av ett detaljerat regelverk. Regelverket är stelbent, men det finns ändå möjligheter att ställa krav. Ett grundläggande krav som är självklart för oss att ställa är att kommunens pengar bara ska få leda till vita jobb.

Därför lägger vi idag en motion till kommunfullmäktige om att man ska använda den så kallade Vita jobbmodellen när man upphandlar. Modellen har utvecklats av en rad fackförbund och de lokala fackliga organisationerna spelar en nyckelroll i modellen med sina kunskaper om den lokala arbetsmarknaden och för att kontrollera att företagen följer vad de lovat.

Modellen går bland annat ut på att företagen ska teckna kontrakt på att följa vissa löne- och anställningsvillkor som finns i kollektivavtal och att man förbinder sig att inte anlita svart arbetskraft om man ska få uppdrag av kommunen. Företagen får också skyldighet att underkasta sig kontroll av att de särskilda kontraktsvillkoren följs. Modellen har tidigare använts i Stockholm. Den ska nu börja användas i Malmö. Vi bör ta efter i vår kommun.

Vänsterpartiet driver just nu kampanjen "Vi är människor, inte maskiner". En kampanj vars mål är att skapa trygga anställningar och bra arbetsvillkor för alla som arbetar. Att motverka svartarbete och dess negativa konsekvenser är en viktig del av detta.

Pia Eriksson (V), gruppledare
Kaj Raving (V), fullmäktigeledamot
Anders Svensson (V), fullmäktigeledamot

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

17 mars 2013

"Skolan är alldeles för viktig för att bjudas ut till oseriösa krämare"

"Skolan är alldeles för viktig för att bjudas ut till oseriösa krämare". Det menar Expressens ledarskribent Anna Dahlberg. Det är inte svårt att hålla med om. Skolans mål ska vara att ge eleverna den bästa kunskapen – inte att generera vinst till privata bolag. Våra skattepengar ska gå till barnen, inte till vinster i riskkapitalbolag, som dessutom ofta är förlagda till skatteparadis så att inte ens skatteintäkterna går tillbaks, utan de ska gå tillbaka till välfärden.
En god skola för alla ska vara en rättighet, inte en affärsidé! Tyvärr är det inte så verkligheten ser ut idag. skolan blivit en miljardindustri där pengarna regnar över skolbolag. Bolag som knappast bryr sig om eleverna utan bara om den egna vinsten – som tas ut på svenska skattebetalares bekostnad. I en artikel i Expressen ges en upprörande bild ur verkligheten hos dagens privatiserade skola :
Lärare A arbetar på ett yrkesgymnasium inom Thoréngruppen. Han berättar att ägaren gång på gång har startat nya skolor utan att det finns lokaler och materiel för ändamålet. "När den här skolan öppnade fanns det ingenting. Det fanns inte en svets, inte en hammare, ingenting. Så kan det se ut i ett halvår eller ännu längre."
Ett yrkesgymnasium utan så mycket som en hammare? Det låter för osannolikt för att vara sant, men bilden bekräftas i Skolinspektionens granskning, som dock avskrev ärendet i slutet av 2011.
I marknadsföringen målas en helt annan bild upp. "Det påstods att vi hade lokaler och massor av kontakter med företag.
I själva verket hade vi inget av detta", säger lärare A som hävdar att Thoréngruppen bara brinner för en enda sak - att tjäna så mycket pengar som möjligt.
Det är ingen smickrande bild som målas upp. Men chockerande, som Expressens ledarskribent anser? Nä, knappast. Snarare är det den bild man kunde förvänta. I högersverige har nämligen skolbarn blivit en handelsvara bland andra. Men att "skolan är alldeles för viktig för att bjudas ut till oseriösa krämare", det kan jag hålla med om och det har ju varit Vänsterpartiets linje sen privatiseringen av skolan inleddes.

Tyvärr så är Vänsterpartiet ensamma i riksdagen om att tycka att  den svenska skolan behöver en ny politik där skolans mål är att ge alla elever den bästa kunskapen – inte att generera vinst till privata företag. Vi menar att det är dags att en gång för alla stänga dörren för det kortsiktiga vinstintresset och sätta kunskapen främst! Tre konkreta politiska förslag ska garantera att skolpengen går till eleverna och inte till aktiebolagens vinster:

1. Stoppa vinstuttagen i friskolorna. En skola ska drivas av lust till lärande, inte lust till pengar.

2. Begränsa antalet skolor som en huvudman får driva. Skolan är ingen storindustri.

3. Inför hårdare regler för vem som får starta en friskola. Vi har sett alltför många exempel på inkompetenta och till och med brottsliga ägare.

Skolan är helt enkelt alldeles för viktig för att bjudas ut till oseriösa krämare!


Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

15 mars 2013

Apoteksnotan hamnar i skattebetalarnas knä

Privatiseringen av apoteken har redan kostat skattebetalarna miljarder. Det har lett till sämre arbetsmiljö och sämre säkerhet för kunderna. Dessutom är risken för apoteksdöd i glesbygden nu överhängande. Göran Hägglunds lösning för det sistnämnda är den vanliga: han slänger till riskkapitalisterna lite mer pengar att gömma undan i olika skatteparadis. Notan, den hamnar såklart i skattebetalarnas knä.

Regeringens tvångsprivatisering av apoteksmarknaden har sammantaget lett till exakt det fiasko som man förutsåg från många håll. Visst, på vissa håll har det poppat upp apotek i parti och minut. Om de däremot säljer medicin är mer oklart. De flesta apotek ser mest ut som vilken sminkbutik som helst och vittnesmålen om problem att faktiskt få ut sin nödvändiga medicin har duggat tätt.
Möjligheten att hämta ut sin medicin på apoteket...
En gång, för inte så  länge sedan, var det en självklarhet.
Idag är det ett konkurrensmedel.
Nu, när alltså det händer som alla förstod skulle hända, att apotek i glesbygd riskerar stängas på grund av dålig lönsamhet, så har regeringen fått kalla fötter. Tidigare, när vi hade ett apoteksmonopol, så kompenserade de lönsamma apoteken inne i städerna för de olönsamma apoteken i glesbygdsorter. Behovet styrde, inte lönsamheten. Apoteken är en viktig del i samhällsservicen, så det låter självklart, eller hur?

Så ser det inte ut idag! Idag ligger apoteksverksamheten helt i händerna på marknadskrafterna och profiten står självklart i främsta rummet. Då vill man såklart inte dras med olönsamma apotek i glesbygden. Och inför hotet att stå med en rad nedlagda apotek i valrörelsen så har regeringen inga betänkligheter kring att gräva i skattekistan och slänga till riskkapitalisterna ett bidrag för att de förhoppningsvis inte ska lägga ner några apotek.

Ytterligare skattepengar ska alltså lösa de problem som privatiseringen ledde till medan riskkapitalisterna skrattar hela vägen till banken. Vinsterna förblir privata medan förlusterna blir offentliga. Det börjar bli regeringens återkommande tema vid det här laget.
Skriv gärna på uppropet Apotek för alla

Bloggat: Alliansfritt
  Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

11 mars 2013

Fackens medlemmar säger nej till nytt krisavtal

2009, i spåren av krisen gick IF Metall med på ett centralt krisavtal. De anställda fick då kortad arbetstid med reducerad lön. Det var ett avtal som jag var, och är, oerhört kritisk till att man gick med på. Detta eftersom man genom detta tog ett avgörande steg och sålde ut kollektivavtalets huvudprincip att aldrig sänka lönen och att aldrig konkurrera med lön.

Jag menar att man genom avtalet försvagade hela den fackliga rörelsens förhandlingsstyrka och gav sig ut på ett sluttande plan, vilket jag skrev om i inlägget IF Metall har öppnat Pandoras ask. Kollektivavatalets syfte är att klubbar och enskilda aldrig ska kunna sättas i en utpressningssituation. När krisavtalet infördes var det just detta som hände.

Vad krisavtalet i sig inneburit för styrkeförhållandena på den svenska arbetsmarknaden är såklart svårt att säga, liksom hur avgörande det steg som tecknandet av krisavtalet innebar kommer att vara i det långa loppet. Tydligt är i alla fall att arbetsköparna flyttat fram positionerna rejält. Då är det skönt att läsa att medlemmarna i industrifackförbunden GS, Pappers och IF Metall säger nej till ännu ett krisavtal. Det ger åtminstone lite hopp om framtiden.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

06 mars 2013

Nytt exempel på att motstånd lönar sig

Förvaltningsrätten upphäver Barn & Utbildningsnämndens beslut att lägga ner och riva Transtorpskolan! Ett nytt exempel på att motstånd faktiskt lönar sig som är oerhört glädjande även om man knappast ska ha några större förhoppningar kring att det har någon betydelse i slutänden. Majoriteten i fullmäktige ser ju likadan ut som i nämnden. Men ändå! En liten seger är också en seger! Man slipper inte undan så enkelt som man hoppats nu.

När frågan om att lägga ner Transtorpskolan var uppe i nämnden så yrkade Vänsterpartiet, tillsammans med Folkpartiet, på att skolan skulle få vara kvar och istället renoveras. I andra hand så yrkade vi på att saken skulle avgöras i kommunfullmäktige. Vi menade att ett beslut att lägga ner en skola är en fråga av principiell art. Sådana ska enligt kommunallagen avgöras av fullmäktige och inte i nämnden.

Det tyckte även Tobias Fagergård (som ska en stor eloge för sitt arbete) och gruppen Rädda Transtorpskolan och överklagade därför beslutet till förvaltningsrätten. Där gör man alltså samma bedömning som vi och menar att frågan är av principiell art.
Beslutet att lägga ner en skola och flytta dess verksamhet till en annan skola bör dock enligt Förvaltningsrättens mening bedömas som ett ärende av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen.
Förvaltningsrättens beslut idag har möjligen ingen betydelse för slutresultatet. Men nu kan majoriteten inte komma undan frågan i fullmäktige utan motståndet kan fortsätta ett tag till. Och motstånd lönar sig har vi ju sett. Så vem vet vad som sker innan denna fråga är överspelad?

Läs gärna Tobias Fagergårds blogginlägg.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

03 mars 2013

Till minne av ett terrordåd

Idag är det 73 år sedan det värsta terrordådet i svensk modern historia ägde rum. Nämligen den politiskt motiverade mordbranden mot den kommunistiska tidningen Norrskensflamman. Terrordådet utfördes av representanter för den svenska kommunisthatande högern och kostade inte mindre än fem människor livet, varav två barn. Lika många skadades. Den efterföljande domstolprocessen var sannolikt inte mindre politiskt färgad än dådet i sig. Resultatet blev nämligen att ingen i slutänden behövde avtjäna mer än fem år för dådet.

Detta attentat mot yttrandefriheten, liksom interneringen av kommunister och andra i arbetsläger under andra världskriget och försöken att på olika sätt tysta vänsterpress, är en viktig bit av svensk historia som det sällan pratas om, men som är viktig att minnas. Min kamrat Nicke har skrivit mer om händelsen. På bloggen Flyktlinjer finns en intressant personlig skildring kring händelsen. Anders Djerf skrev om händelsen för Stockholmsvänstern i samband med 70-årsdagen av attentatet.
Foto av brandruinen efter terrordådet mot Norrskensflamman 3 mars 1940
Trots attentatet så fortsatte tidningen att komma ut och är än idag, under namnet Flamman, en av de viktigaste mediarösterna till vänster om socialdemokraterna. Oberoende socialistisk, men står Vänsterpartiet nära. Är du inte redan prenumerant så är det hög tid att bli det nu. Gå in här och teckna en prenumeration.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...