07 februari 2013

Vänsterpartiet ensamt om att ställa krav på schyssta villkor

Vänsterpartiet gör skillnad på många håll i Sverige. Inte minst i Nybro har vänsterpartiets inflytande när vi samarbetade med socialdemokraterna ibland varit extremt tydligt. Som när vi för nästan exakt två år sedan äntligen fick in (bland annat) en skarp skrivning om krav på kollektivavtal i kommunens upphandlingspolicy. För övrigt samma skrivning som vänsterpartiet i Kalmar fick igenom tidigare och som fortfarande gäller, och liknande den man har i Umeå.
Sen dess har det hänt en del. Socialdemokraterna bröt samarbetet med vänsterpartiet efter att ha bytt kommunalråd och inledde ett nytt samarbete med moderaterna. Resultatet av det har varit tydligt, särskilt på senare tid. För inte så länge sen aktualiserades frågan om parkering på torget. En fråga som delar av högern drivit och som socialdemokraterna röstade mot för två och ett halvt år sen, men som man nu har drivit tillsammans med moderaterna.

Ytterligare ett tydligt resultat av högerinflytandet i Nybro kom på senaste kommunstyrelsemötet då ett förslag till ny upphandlingspolicy lades fram. Där var skrivningen kring kollektivavtal som bortblåst, liksom kravet på att meddelarfrihet ska gälla vid upphandling. Vänsterpartiet krävde att frågan skulle återremitteras och behandlas på nytt så att man kunde hitta en skarpare skrivning kring kollektivavtalskravet och samtidigt täppa till en rad andra luckor som fanns i förslaget, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt.

Lika tydligt som det var att vänsterpartiets inflytande fick socialdemokraterna att ställa tydliga krav på att schyssta villkor ska gälla i Nybros upphandlingspolicy, lika tydligt är det alltså idag att moderaternas inflytande fått socialdemokraterna att utan prut ge upp dessa och en rad andra sociala krav. Resultatet blev att vänsterpartiet ensamt reserverade sig mot beslutet att godkänna den nya policyn med dess kraftiga sociala försämringar.

Politik är att vilja menade Olof Palme. Med tanke på hur socialdemokraterna i Nybro väljer att till synes lättvindigt ge upp tidigare självklara sociala krav, så undrar jag nästan OM de faktiskt vill något alls och VAD de i så fall egentligen vill! Uppenbarligen är det inte att slåss för en arbetsmarknad med schyssta villkor i alla fall!

Här följer vänsterpartiets skriftliga reservation till beslutet att försämra upphandlingspolicyn:
”Vänsterpartiet menar att det är viktigt att kommunen genom sin upphand- lingspolicy säkerställer att medborgarnas skattepengar används på ett ansvars- fullt sätt som främjar en hållbar utveckling på alla plan, såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt. Både lokalt och globalt. Vi menar att det i det liggande förslaget till ny upphandlingspolicy finns en rad luckor i dessa hän- seenden. Dessa vill vi täppa till.

För oss som vänsterpartister är exempelvis kravet på kollektivavtal i alla kommunala upphandlingar en självklarhet. Det är så vi säkrar att vi har schyssta arbetsförhållandena i Sverige. Vi menar att det är viktigt att en seriös offentlig upphandlare agerar enligt den svenska arbetsmarknaden och utifrån den svenska modellen. Här regleras löner och anställningsvillkor genom kollektivavtal mellan marknadens parter i stället för i lag som i många andra länder.

När kollektivavtal saknas öppnar detta för mindre nogräknade aktörer att konkurrera genom dumpade löner och försämrade arbetsvillkor. Denna sociala dumpning drabbar inte bara arbetarna. Den innebär också att seriösa arbetsgivare som följer de gällande kollektivavtalen får en ekonomisk konkurrensnackdel och riskerar slås ut. Att ställa krav på kollektivavtal vid upphandling är ett sätt att värna den svenska modellen, undvika social dumpning samt bidra till att upprätthålla en bra ordning på arbetsmarknaden. Vi menar att man därför åtminstone borde försöka hitta en betydligt skarpare skrivning än den som återfinns i nuvarande förslag.

Vi noterar också att någon skrivning om att meddelarfrihet ska gälla inte längre finns. För Vänsterpartiet är det ett självklart krav att samma regler kring yttrandefrihet, meddelarfrihet och meddelarskydd, som gäller för kommunen, ska gälla även vid upphandling. Att det kravet försvinner är rent provocerande.

Vi borde också passa på att införa metoden ”Vita jobb” för att bekämpa svart- arbete och ekonomisk brottslighet vid offentlig upphandling. Vi tycker också att kommunen bör arbeta för att bli fair trade city-diplomerad. Då bör kriterierna för detta tas i akt redan nu. Sen har vi en rad andra förslag som vi gärna hade bidragit med om majoriteten varit intresserad av att lyssna."

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...