10 februari 2013

Rapport från partistyrelsen 9-10 februari

Det mest överraskande först: partistyrelsemötet avslutades tidigare än utsatt och ändå han vi utan problem med alla punkter på dagordningen. Trodde knappt det kunde ske. Men jag får väl ödmjukt konstatera att det givetvis måste hänga ihop med att jag och Mia Sydow Mölleby var så strålande framgångsrika som ordföranden för mötet. Nåt annat kan det väl inte berott på?

Som väl var så innehöll helgens dagordning inga knepiga textbehandlingar eller beslutspunkter som ledde fram till krångliga propositionsordningar. Fast det innebär såklart inte på nåt sätt att diskussionerna, eller engagemanget, uteblev. Men det är klart, när Jonas inledde mötet med att tala om EUs kris där bankerna göds samtidigt som folket i många länder sätts på svältkur, då är det inte konstigt att eventuellt svalnat engagemang väcks till liv igen.

Mellan diskussionen kring EU, vilket var helgens aktuella fråga, och de båda utbildningspassen i interfeminism och retorik, som avslutade lördagen, så var det rapporten från Eko-Eko-gruppen som stod i centrum. Eko-Eko står för ekonomi och ekologi och gruppens syfte är att knyta ihop den ekonomiska och ekologiska politiken i ett gemensamt politiskt program.

Som vanligt är det lätt att drabbas av lite domedagskänsla när klimatfrågan diskuteras. Och med tanke på att 20% av jordens befolkning förbrukar 85% av jordens resurser och att män förbrukar mer än kvinnor så står det klart att mycket behövs göras. Men mycket kan också göras. Världen kan förändras! Vi ska visa hur det ska göras genom en klimatpolitik som såklart är såväl socialistisk som feministisk.

Socialistisk och feministisk kommer givetvis även vänsterpartiets vårbudgetmotion att vara och under söndagen diskuterades prioriteringar och strategier inför arbetet med denna. Processen i år kommer ju att utgöra stommen i det som blir Vänsterpartiets valårsbudget. När vårbudgetmotionen sen har presenterats så kommer PS sen att utifrån mer konkreta underlag få diskutera inriktningen inför arbetet med höstbudgetmotionen.

Jobben stod i centrum för vänsterpartiets budget 2012 och i massarbetslöshetens sverige är knappast något annat möjligt för det enda parti i riksdagen som faktiskt har sysselsättningen som överordnat mål. Den självklara utgångspunkten är att Vänsterpartiets budgetalternativ ska vara genomförbara, väl underbyggda och fullt ut finansierade. Utan att säga för mycket så kommer det att bli fortsatta satsningar på jobb och kvalitet i välfärden, klimatinvesteringar i jobb och grön omställning, ett hållbart arbetsliv med plats för fler och rättvisa skatter. Bland annat...

De lokala goda exemplen har ju blivit lite av partistyrelsemötenas höjdpunkt de senaste gångerna och det blev inget undantag från det denna gång när Martina Nilsson, partistyrelseledamot och kommunalråd från Malmö, fick ordet. Vänsterpartiet som är med och styr i Malmö ansvarar för jämställdhet, antidiskriminering, fritid och kultur och det fanns mycket att berätta om detta.

Inte minst kunde Martina berätta om en rad konkreta jämställdhetsinsatser man genomfört. Rätt till heltid, jämställdhetsbidrag till föreningar som jobbar med frågan, genuspedagogik i förskolan, jämställd stadsplanering, höjning av lägstalönerna med 1000:-, extra satsningar på kvinnojourerna. Ja, osv osv. Som vanligt kan vi konstatera att det gör skillnad när vänsterpartiet är med och styr.

Bilden är tagen av Madeleine Nyvall

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...