18 februari 2013

Klyftorna ökar och samhället slits isär

Fredrik Reinfeldt skrev i sin bok Det sovande folket ”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten.” Dessa "hälsosamma risker" innebär idag att klyftorna ökar och samhället slits isär.

Klyftorna ökar kraftigt i Sverige, rapporterar Aftonbladet. Den politik statsminister Reinfeldt (M) och hans regering för ger mest till de som redan har mest samtidigt som de tar från de som redan har det sämst. Under högerregeringen har den svenska överklassen belönats med slopad förmögenhets-, arvs- och gåvoskatt med mera. Och följaktligen blivit allt rikare. Samtidigt har de fattigaste blivit allt fattigare i takt med att arbetarklassen straffas för att man oftare blir sjuk och/eller arbetslös.
Skattefinansierad städhjälp för överklassen är tydligen ok, men uppenbarligen inte att skattefinansiera en sjukförsäkring eller a-kassa värd namnet. Inte konstigt att bilden av ett samhälle där klyftorna inte bara ökar utan där hela samhället slits isär blir allt tydligare. Allt fler låses fast i vanmakt och fattigdom och får det allt svårare att ta sig ur denna situation. Men så är det ju också den utveckling som eftersträvas av den sittande regeringen. "Hälsosamma risker" är ju ledorden...

Jag önskar att jag kunde säga att de ökande klyftorna helt kunde tillskrivas det faktum att vi har en högerregering. Men sanningen är att klyftorna ökade även när socialdemokraterna styrde, den fattige blev fattigare och den rika rikare även då.

Men om nu socialdemokraterna anträdde vägen mot ökande klyftor så ser vi nu hur trygghetssystemen raseras i en fruktansvärd fart samtidigt som överklassen gynnas genom skattesänkningar och bidrag. Följden blir att det sluttande plan som socialdemokraterna anträdde nu leder mot en högerpolitikens ravin där klyftorna inte bara ökar utan där hela samhället slits isär.

Mot denna politik ställer Vänsterpartiet en offensiv ekonomiska politik som bygger på insikten att rättvisa är produktivt och att ekonomisk jämlikhet är en framgångsfaktor för ett lands hela utveckling. En politik där vi gör nödvändiga samhällsinvesteringar för att få en bättre välfärd och fler i jobb. En politik där vi tar tag i den viktigaste uppgiften för den ekonomiska politiken, nämligen målet om full sysselsättning. En politik där vi samtidigt ser till att den som blir sjuk eller arbetslös slipper se även sin tillvaro rämna.

En kraftfull generell politik för att utjämna klassklyftorna och för att skapa ett jämlikt Sverige.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...