04 februari 2013

Bra om myten om det informerade valet

Dagens Arena skriver idag mycket bra om valfrihetsmyten. Dvs myten om att aktiva medvetna kunders val ska leda till bättre kvalitet i olika välfärdsverksamheter. Dagens Arena har i en granskning konstaterat att patienterna möjlighet att göra verkligt övervägda val är minst sagt begränsade. Det patienterna kan bedöma är det de själva upplever av bemötande osv. Men det säger inget om kvalitén på exempelvis vården. Berlith Persson, samordnare på avdelningen får vård och omsorg på SKL:
Det är ju trevligt att man är bra på att bemöta, lyssna och vara tillgänglig för patienterna. Men det kan ju samtidigt finnas andra aspekter som inte är bra.
Detta görs tydligt i granskningen där man kollat samtliga privata vårdcentraler som avslöjats och stängts av för usel vårdkvalitet.  Man konstaterar att trots dokumentation av mycket stora brister i patientsäkerhet och hygien, kompetensbrist och annat, så får de granskade vårdcentralerna i vissa fall till och med bättre betyg än snittet - när det handlar om den patientupplevda kvaliteten. Patienten har ju alltid ett kunskapsunderläge när det gäller kvalitén i vården, då värderar man det som är lätt att ta till sig, som bemötande och väntetider.

Även skandalboendena Koppargården och Vintertullen, som drivs av Carema respektive Attendo har fått betyg  över snittet i de jämförelser som finns. Och vad det betyget var värt har vi ju sett...
Och på tal om värdet på betyget. Inte heller när det gäller skolan fungerar det medvetna valet. Särskilt inte i kombination med dagens betygssystem. Betygen är ju det enklaste sättet för potentiella elever att mäta skolans "kvalitét", och det rationella valet blir att välja en skola där eleverna får höga betyg. Och den enkla marknadslogiken säger att om efterfrågan på höga betyg är hög så kommer privata skolor i konkurrensens namn naturligtvis också leverera höga betyg. Kommunala skolor tvingas sen följa efter - i konkurrensens namn. Resultatet blir stigande betyg trots sjunkande kvalitét, dvs kunskapsnivå.

En väl fungerande konkurrens förutsätter att konsumenten kan göra väl övervägda rationella val och relevanta jämförelser av kvalitén. Välfärdsverksamhet lämpar sig helt enkelt ovanligt dålig för att konkurrensutsättas.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om politik, vänsterpartiet, konkurrens, välfärd, privatisering,

5 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

.. helt bortsett från att det är till hälften irrelevant om eleverna tycker att skolan är bra. För skolan har också en annan uppgift än att tillgodose eleven - att utbilda framtidens arbetare. Dvs dom som ska ta över när vi inte längre orkar. Och då är det samhället som helhet som ska bedöma. Inte bara eleverna.

Tanken att eleverna är kunder är pervers från början. Och hur regeringen får ihop det med att dessa kunder dessutom ska disciplineras begriper jag inte. Hur disciplinerar man en kund? Kunden har ju alltid rätt?

Kaj Raving sa...

Du har givetvis helt rätt Jan. Överhuvudtaget är det sjukt att se medborgarna som kunder när det gäller grundläggande välfärdstjänster. Vi borde givetvis vara ägare, inte kunder!

martin sa...

Valfrihet ja, ett genialt ord. Det innehåller ordet frihet, så folk tror att det har något med frihet att göra. Men det är faktiskt motsatsen till frihet, då den som skall välja inte styr över sina valmöjligheter. Men visst är det frihet, det befriar politiker och byråkrater från sina ansvar att tilhandahålla god skola och sjukvård till folket. Med valfrihet sålde de ut sitt ansvar till medborgaren och fick hen att betla för att ta över detta ansvar. Helt genialt! Dålig skola var förr ett problem för en politiker, nu är det ditt fel som valde fel.

Allt ansvar ingen frihet, det köpte en hel bunt nötter rakt av som en bra idé. Man blir så trött.

Kaj Raving sa...

Klockrent Martin!

Samuel Sandberg sa...

Det är som exemplet med städningen på tåg. Många klagade på att det aldrig städades när det egentligen städades på nattetid i tomma tåg. Då gjorde entreprenören så att de började städa på dagtid, vilket innebär sämre städning men resenärerna (kunderna) ser iallafall att de försöker städa.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...