19 februari 2013

Alla barn har rätt till ett aktivt sommarlov

Idag lämnade jag in en interpellation (skriftlig fråga) till folkhälsoutskottets ordförande Cecilia Olsson (S) angående möjligheterna för alla barn i Nybro kommun att få ett aktivt sommarlov. Det är en viktig fråga för Vänsterpartiet att alla barn får möjlighet till ett bra och utvecklande sommarlov. Kommunens möjligheter att minska fattigdomen i sig är små eftersom den till största delen hänger ihop med statliga beslut. Men vi kan göra en del för att minska konsekvenserna för barnen.

Som att kommunen fixar sommarjobb för ungdomar, vilket är något som Vänsterpartiet stred hårt för att behålla även när regeringen tog bort anslagen för det. Det kan även handla om ha fritt inträde till simhallen eller avgiftsfri kollektivtrafik för att öka möjligheterna även för barn som kommer från resurssvaga förhållanden att exempelvis bada. Bara för att nämna några förslag.

På Vänsterpartiets initiativ fick ju folkhälsoutskottet i uppdrag att arbeta med dessa frågor och nu när sommaren (trots allt) närmar sig så vill jag gärna veta hur arbetet går och vad man tänker sig göra. Därför lämnade jag in följande interpellation:

Sommarlovet är för de flesta barn en tid att se fram emot, där det finns utrymme för resor, rekreation och friluftsliv. Det blir mindre krav i tillvaron, samt tid för att besöka nära och kära. Men det gäller inte alla barn. Barnfattigdom är en verklighet i Sverige. Enligt Rädda barnens rapport ”Barnfattigdomen i Sverige 2012” lever cirka 250 000 av landets två miljoner barn i fattigdom.

Efter att stadigt ha minskat från nittiotalets krisår fram till 2007 började barnfattigdomen åter öka under 2008 och 2009. En anledning är, enligt Rädda barnen, att samhället blivit sämre på att utjämna inkomstskillnader. Ett raserat socialförsäkringssystem har exempelvis lett till att arbetslöshet är den vanligaste orsaken till att Nybrobor får försörjningsstöd (socialbidrag).

Fattiga föräldrar ger fattiga barn och när barnfattigdomen stiger ökar också utanförskapet i samhället. Det är viktigt att barn och ungdomar som kommer från socioekonomiskt svaga och mindre resursstarka förhållanden också får möjlighet till ett aktivt sommarlov med frilufts- och fritidsaktiviteter. Där kan barn och ungdomar utvecklas och växa tillsammans.

På initiativ av Vänsterpartiet har det nybildade folkhälsoutskottet fått bland annat följande uppdrag:
att särskilt följa utvecklingen av barnfattigdomen i kommunen och föreslå åtgärder för att minska den,
att via socioekonomiska kalkyler lämna förslag på förebyggandeinsatser och andra lämpliga åtgärder,

Med bakgrund av detta undrar jag:

– Vilka förutsättningar finns det för barn och ungdomar från socioekonomiskt svaga och mindre resursstarka förhållanden att få ett aktivt sommarlov i Nybro kommuns försorg?

– Finns det förslag på åtgärder för att barn och ungdomar från socioekonomiskt svaga och mindre resursstarka förhållanden ska ges möjlighet få ett aktivt sommarlov?

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...