25 februari 2013

Enbart Vänsterpartiet ville värna schyssta villkor

Politik handlar om att vilja! Vi i Vänsterpartiet vill skapa ett rättvisare och mer jämlikt samhälle. Ett bättre samhälle. Då är det självklart för oss att kräva att kommunen värnar en trygg arbetsmarknad med schyssta jobb och konkurrens med schyssta villkor, inte social dumpning. Därför drev vi, i samarbete med socialdemokraterna, igenom en upphandlingspolicy som var anpassad därefter. Tyvärr så är vi idag det enda partiet i Nybro fullmäktige som fortfarande står upp för dessa värderingar.

Under kvällens fullmäktige tog kommunens folkvalda församling nämligen ställning mellan två tydligt färgade politiska dokument. Det ena var den upphandlingspolicy som gällde fram tills nu. Den är inte så omfattande och inte så tjusigt utformad. Men det innehåller en desto starkare och tydligare tro på att politiken faktiskt kan förändra samhället.

När Nybro kommun antog sin hittillsvarande upphandlingspolicy så antog man ett dokument med skarpa och tydliga skrivningar för att i största möjliga mån säkra att de upphandlingar som görs så att de värnar schyssta villkor på arbetsmarknaden. Det gjordes bland annat genom ett tydligt krav på att svenska kollektivtal, eller motsvarande villkor, ska gälla för de anställda. Men även genom en nog så viktig skrivning om att meddelarfrihet ska gälla. Och en hel del annat.

Politik är att vilja, sa Olof Palme. Och denna policy innehöll är ett tydligt politiskt ställningstagande. Ett tydligt politiskt budskap om att vi faktiskt kan, och vill, bidra till att skapa ett bättre samhälle. Den sa tydligt, att när Nybro kommun upphandlar, så är det inte lönt för mindre nogräknade aktörer, som konkurrerar genom dumpade löner och försämrade arbetsvillkor, att ens försöka. Ni är helt enkelt inte välkomna hos oss!

Den nya upphandlingspolicyn är snarast den raka motsatsen. Det är ett omfattande och glassigt dokument. Men all politisk vilja, all tro på att politiken kan förändra samhället är som bortblåst och ersatt med retoriskt fluff. DET är också ett tydligt politiskt budskap, fast i motsatt riktning. Helt fel riktning för mig som delar arbetarrörelsens värderingar.

I Sverige regleras löner och villkor genom kollektivavtal, det är det som är den svenska modellen, därför är det viktigt att kommunen genom att kräva kollektivavtal visar att man vill ha schyssta villkor på arbetsmarknaden. Offentliga upphandlingar omfattar varje år affärer för cirka 500 miljarder kronor. Om det i var och en av dessa upphandlingar ställs krav på kollektivavtal kan det bli en morot som får fler stelbenta företag att modernisera syn på inflytande och trygghet för sina anställda.

När kollektivavtal saknas så öppnar detta för mindre nogräknade aktörer att konkurrera genom dumpade löner och försämrade arbetsvillkor. Denna sociala dumpning drabbar inte bara arbetarna. Den innebär också att seriösa arbetsgivare som följer de gällande kollektivavtalen får en ekonomisk konkurrensnackdel och riskerar slås ut.

Politik är att vilja. Kvällens fullmäktige handlade om viljan att värna en trygg arbetsmarknad med schyssta jobb och konkurrens med schyssta villkor. Det visade sig att enbart Vänsterpartiet hade den viljan.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

24 februari 2013

Krav på kollektivavtal, svar på tal och fråga om aktivt sommarlov

Sitter här och förbereder mig inför morgondagens kommunfullmäktige. Frågan om det skulle bli parkering på torget eller inte är ju överspelad efter att den politiska majoriteten gav efter för trycket från allmänheten, så den frågan slipper jag ägna mig åt. Inte för att jag skulle haft något emot det, tvärtom. Men nu kan jag lägga mer kraft på den andra stora frågan för kvällen, nämligen förslaget till ny upphandlingspolicy.

Den frågan är betydligt mer ideologiskt laddad och jag ser fram emot att debattera mot dem som vill slopa kraven på bland annat kollektivavtal och meddelarfrihet. Vilket tyvärr tycks vara alla partier utom Vänsterpartiet. Vi i Vänsterpartiet vill skapa ett rättvisare och mer jämlikt samhälle. Då är det självklart för oss att kräva att kommunen värnar en trygg arbetsmarknad med schyssta jobb och konkurrens med schyssta villkor, inte social dumpning. De kraven fick Vänsterpartiet in i nuvarande upphandlingspolicy.

I Nybro kommuns nuvarande upphandlingspolicy finns därmed ett tydligt politiskt budskap om att vi faktiskt kan, och vill, bidra till att skapa ett bättre samhälle. Den säger tydligt, att när Nybro kommun upphandlar, så är det inte lönt för mindre nogräknade aktörer, som konkurrerar genom dumpade löner och försämrade arbetsvillkor, att ens försöka. Ni är helt enkelt inte välkomna hos oss!  I det nya förslaget till upphandlingspolicy finns inte ett spår av detta.

Jag ser som sagt fram emot att debattera med dem som vägrar kräva schyssta villkor. Och på tal om att vägra schyssta villkor så ser jag också fram emot att ge "oppositionsrådet" Peter Lilja (M) svar på tal efter hans smutskastning vid förra fullmäktige. Jag var ju hemma och sjuk och kunde inte bemöta honom, så då passade han på att ägna större delen av sitt anförande åt att smutskasta mig när han låtsades svara på min interpellation (skriftliga fråga).

Avslutningsvis så ser jag också fram emot svaret på min interpellation till folkhälsoutskottets ordförande Cecilia Olsson (S) angående möjligheterna för alla barn i Nybro kommun, även de som lever i socioekonomiskt svaga och mindre resursstarka förhållanden, att få ett aktivt sommarlov. Det är en viktig fråga eftersom fattigdom riskerar att stänga många barn ute från sånt som många andra barn tar för självklart, om man inte gör något för att motverka det.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

19 februari 2013

Alla barn har rätt till ett aktivt sommarlov

Idag lämnade jag in en interpellation (skriftlig fråga) till folkhälsoutskottets ordförande Cecilia Olsson (S) angående möjligheterna för alla barn i Nybro kommun att få ett aktivt sommarlov. Det är en viktig fråga för Vänsterpartiet att alla barn får möjlighet till ett bra och utvecklande sommarlov. Kommunens möjligheter att minska fattigdomen i sig är små eftersom den till största delen hänger ihop med statliga beslut. Men vi kan göra en del för att minska konsekvenserna för barnen.

Som att kommunen fixar sommarjobb för ungdomar, vilket är något som Vänsterpartiet stred hårt för att behålla även när regeringen tog bort anslagen för det. Det kan även handla om ha fritt inträde till simhallen eller avgiftsfri kollektivtrafik för att öka möjligheterna även för barn som kommer från resurssvaga förhållanden att exempelvis bada. Bara för att nämna några förslag.

På Vänsterpartiets initiativ fick ju folkhälsoutskottet i uppdrag att arbeta med dessa frågor och nu när sommaren (trots allt) närmar sig så vill jag gärna veta hur arbetet går och vad man tänker sig göra. Därför lämnade jag in följande interpellation:

Sommarlovet är för de flesta barn en tid att se fram emot, där det finns utrymme för resor, rekreation och friluftsliv. Det blir mindre krav i tillvaron, samt tid för att besöka nära och kära. Men det gäller inte alla barn. Barnfattigdom är en verklighet i Sverige. Enligt Rädda barnens rapport ”Barnfattigdomen i Sverige 2012” lever cirka 250 000 av landets två miljoner barn i fattigdom.

Efter att stadigt ha minskat från nittiotalets krisår fram till 2007 började barnfattigdomen åter öka under 2008 och 2009. En anledning är, enligt Rädda barnen, att samhället blivit sämre på att utjämna inkomstskillnader. Ett raserat socialförsäkringssystem har exempelvis lett till att arbetslöshet är den vanligaste orsaken till att Nybrobor får försörjningsstöd (socialbidrag).

Fattiga föräldrar ger fattiga barn och när barnfattigdomen stiger ökar också utanförskapet i samhället. Det är viktigt att barn och ungdomar som kommer från socioekonomiskt svaga och mindre resursstarka förhållanden också får möjlighet till ett aktivt sommarlov med frilufts- och fritidsaktiviteter. Där kan barn och ungdomar utvecklas och växa tillsammans.

På initiativ av Vänsterpartiet har det nybildade folkhälsoutskottet fått bland annat följande uppdrag:
att särskilt följa utvecklingen av barnfattigdomen i kommunen och föreslå åtgärder för att minska den,
att via socioekonomiska kalkyler lämna förslag på förebyggandeinsatser och andra lämpliga åtgärder,

Med bakgrund av detta undrar jag:

– Vilka förutsättningar finns det för barn och ungdomar från socioekonomiskt svaga och mindre resursstarka förhållanden att få ett aktivt sommarlov i Nybro kommuns försorg?

– Finns det förslag på åtgärder för att barn och ungdomar från socioekonomiskt svaga och mindre resursstarka förhållanden ska ges möjlighet få ett aktivt sommarlov?

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

18 februari 2013

Klyftorna ökar och samhället slits isär

Fredrik Reinfeldt skrev i sin bok Det sovande folket ”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten.” Dessa "hälsosamma risker" innebär idag att klyftorna ökar och samhället slits isär.

Klyftorna ökar kraftigt i Sverige, rapporterar Aftonbladet. Den politik statsminister Reinfeldt (M) och hans regering för ger mest till de som redan har mest samtidigt som de tar från de som redan har det sämst. Under högerregeringen har den svenska överklassen belönats med slopad förmögenhets-, arvs- och gåvoskatt med mera. Och följaktligen blivit allt rikare. Samtidigt har de fattigaste blivit allt fattigare i takt med att arbetarklassen straffas för att man oftare blir sjuk och/eller arbetslös.
Skattefinansierad städhjälp för överklassen är tydligen ok, men uppenbarligen inte att skattefinansiera en sjukförsäkring eller a-kassa värd namnet. Inte konstigt att bilden av ett samhälle där klyftorna inte bara ökar utan där hela samhället slits isär blir allt tydligare. Allt fler låses fast i vanmakt och fattigdom och får det allt svårare att ta sig ur denna situation. Men så är det ju också den utveckling som eftersträvas av den sittande regeringen. "Hälsosamma risker" är ju ledorden...

Jag önskar att jag kunde säga att de ökande klyftorna helt kunde tillskrivas det faktum att vi har en högerregering. Men sanningen är att klyftorna ökade även när socialdemokraterna styrde, den fattige blev fattigare och den rika rikare även då.

Men om nu socialdemokraterna anträdde vägen mot ökande klyftor så ser vi nu hur trygghetssystemen raseras i en fruktansvärd fart samtidigt som överklassen gynnas genom skattesänkningar och bidrag. Följden blir att det sluttande plan som socialdemokraterna anträdde nu leder mot en högerpolitikens ravin där klyftorna inte bara ökar utan där hela samhället slits isär.

Mot denna politik ställer Vänsterpartiet en offensiv ekonomiska politik som bygger på insikten att rättvisa är produktivt och att ekonomisk jämlikhet är en framgångsfaktor för ett lands hela utveckling. En politik där vi gör nödvändiga samhällsinvesteringar för att få en bättre välfärd och fler i jobb. En politik där vi tar tag i den viktigaste uppgiften för den ekonomiska politiken, nämligen målet om full sysselsättning. En politik där vi samtidigt ser till att den som blir sjuk eller arbetslös slipper se även sin tillvaro rämna.

En kraftfull generell politik för att utjämna klassklyftorna och för att skapa ett jämlikt Sverige.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

13 februari 2013

Motstånd lönar sig!

Jag nåddes just av beskedet att den politiska majoriteten backar från förslaget att anordna parkering på torget i Nybro de dagar det inte är torgdag. Det beskedet kan knappast beskrivas som annat än en stor seger för folket i Nybro och för förnuftet. Och såklart är det en stor seger för Vänsterpartiet som varit drivande i frågan från start, även om vi medvetet tonat ner det officiella parti-engagemanget. Nu kan vi kanske tala om utveckling av Nybro centrum istället för att försöka backa in i framtiden.

Jag och Vänsterpartiet var från början tydliga med att det var en ovanligt dum idé med parkering på torget i Nybro. Dels för att frågan utreddes noggrant för ett par år sedan och man då kom fram till att det i princip bara fanns nackdelar, och många sådana. Det enda som fanns på pluskontot var en vag förhoppning om att det skulle få handeln att öka.

För Vänsterpartiet har det också varit klart att det inte finns något folkligt stöd för parkering på torget, utan tvärtom ett stort motstånd. Frågan har drivits på av en liten grupp handlare med stöd från främst en del av de borgerliga partierna. En "opinionsundersökning" bland butikerna visade dock rätt snabbt att de som var för parkering i själva verket var i kraftig minoritet och att det istället fanns ett starkt motstånd även hos många handlare.

Motståndet har ju också visat sig eftersom beslutet har rört upp känslor, skapat en stor folklig opinion och en kraftig motreaktion hos många av Nybros invånare. Det har synts på insändarsidorna och det har varit uppenbart när man talat med människor på stan. Inte minst har det blivit tydligt när jag och andra varit ute och samlat in namn till de protestlistor, som över tusen personer skrivit på, och det ibland bildats kö av människor som velat skriva på.

Vid förra kommunfullmäktige frågade jag de båda kommunalråden varför de struntade i vad folket tyckte. Något svar fick jag inte då, men det gör ingenting när man nu äntligen till slut tycks ha lyssnat till folkets protester.

Motstånd lönar sig!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , ,

12 februari 2013

Människor straffas ut ur sjukförsäkringen

Svar till Jan R Andersson (M) och Finn Bengtsson (M). Ni måste sluta upp med att till varje pris försvara dagens utförsäkringslinje med dogmatiska tidsgränser och utsortering. Sjukförsäkringen måste utgå från varje enskild individs unika situation och behov.

Regeringen har kastat ut tusentals "enskilda fall" av svårt sjuka från sjukförsäkringen till en tillvaro av ovisshet, otrygghet och fattigdom. Tusentals utförsäkrade står nu helt utanför systemet och tvingas istället leva på föräldrar, barn, partners eller socialbidrag. Hårdast har kvinnor och LO-arbetare drabbats.

Sjukförsäkringen borde finnas till som ett skyddsnät för att alla ska kunna känna sig trygga med att tillvaron inte behöver krascha mer än vad som ändå sker vid sjukdom eller skada. Det behövs tidsgränser för den enskilde ska ha rätt till rehabilitering och stöd, inte administrativa tidsgränser för när man inte tillåts vara sjuk längre.

För det är självklart att alla som kan ska bidra till samhället, utifrån sin egen förmåga. Samtidigt ska man veta, att om man blir sjuk och inte kan arbeta, ska man få tillgång till en försäkring som både ger rätt till snabb rehabilitering tillbaka till arbete, liksom rätt till ekonomisk trygghet så länge som det behövs.

Sjukdom försvinner inte för att den förbjuds och ingen blir friskare av att man straffas ut från sjukförsäkringen och hamnar sist i kön av arbetslösa. Det har bara gjort sjuka sjukare, ökat klyftorna och tvingat in nya grupper i socialbidragsberoende och fattigdom. Det är dags att stoppa regeringens utförsäkringslinje!
Kaj Raving (V), partistyrelseledamot

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

10 februari 2013

Rapport från partistyrelsen 9-10 februari

Det mest överraskande först: partistyrelsemötet avslutades tidigare än utsatt och ändå han vi utan problem med alla punkter på dagordningen. Trodde knappt det kunde ske. Men jag får väl ödmjukt konstatera att det givetvis måste hänga ihop med att jag och Mia Sydow Mölleby var så strålande framgångsrika som ordföranden för mötet. Nåt annat kan det väl inte berott på?

Som väl var så innehöll helgens dagordning inga knepiga textbehandlingar eller beslutspunkter som ledde fram till krångliga propositionsordningar. Fast det innebär såklart inte på nåt sätt att diskussionerna, eller engagemanget, uteblev. Men det är klart, när Jonas inledde mötet med att tala om EUs kris där bankerna göds samtidigt som folket i många länder sätts på svältkur, då är det inte konstigt att eventuellt svalnat engagemang väcks till liv igen.

Mellan diskussionen kring EU, vilket var helgens aktuella fråga, och de båda utbildningspassen i interfeminism och retorik, som avslutade lördagen, så var det rapporten från Eko-Eko-gruppen som stod i centrum. Eko-Eko står för ekonomi och ekologi och gruppens syfte är att knyta ihop den ekonomiska och ekologiska politiken i ett gemensamt politiskt program.

Som vanligt är det lätt att drabbas av lite domedagskänsla när klimatfrågan diskuteras. Och med tanke på att 20% av jordens befolkning förbrukar 85% av jordens resurser och att män förbrukar mer än kvinnor så står det klart att mycket behövs göras. Men mycket kan också göras. Världen kan förändras! Vi ska visa hur det ska göras genom en klimatpolitik som såklart är såväl socialistisk som feministisk.

Socialistisk och feministisk kommer givetvis även vänsterpartiets vårbudgetmotion att vara och under söndagen diskuterades prioriteringar och strategier inför arbetet med denna. Processen i år kommer ju att utgöra stommen i det som blir Vänsterpartiets valårsbudget. När vårbudgetmotionen sen har presenterats så kommer PS sen att utifrån mer konkreta underlag få diskutera inriktningen inför arbetet med höstbudgetmotionen.

Jobben stod i centrum för vänsterpartiets budget 2012 och i massarbetslöshetens sverige är knappast något annat möjligt för det enda parti i riksdagen som faktiskt har sysselsättningen som överordnat mål. Den självklara utgångspunkten är att Vänsterpartiets budgetalternativ ska vara genomförbara, väl underbyggda och fullt ut finansierade. Utan att säga för mycket så kommer det att bli fortsatta satsningar på jobb och kvalitet i välfärden, klimatinvesteringar i jobb och grön omställning, ett hållbart arbetsliv med plats för fler och rättvisa skatter. Bland annat...

De lokala goda exemplen har ju blivit lite av partistyrelsemötenas höjdpunkt de senaste gångerna och det blev inget undantag från det denna gång när Martina Nilsson, partistyrelseledamot och kommunalråd från Malmö, fick ordet. Vänsterpartiet som är med och styr i Malmö ansvarar för jämställdhet, antidiskriminering, fritid och kultur och det fanns mycket att berätta om detta.

Inte minst kunde Martina berätta om en rad konkreta jämställdhetsinsatser man genomfört. Rätt till heltid, jämställdhetsbidrag till föreningar som jobbar med frågan, genuspedagogik i förskolan, jämställd stadsplanering, höjning av lägstalönerna med 1000:-, extra satsningar på kvinnojourerna. Ja, osv osv. Som vanligt kan vi konstatera att det gör skillnad när vänsterpartiet är med och styr.

Bilden är tagen av Madeleine Nyvall

08 februari 2013

Vänsterpartiet vill göra medborgarna till vinnare – inte riskkapitalisterna!

Vänsterpartiet vill, som enda riksdagsparti, sätta stopp för vinstintresset i välfärden. 2012 var inte bara året då riskkapitalbolag som Attendo och Carema blev kända för allmänheten genom olika vanvårdsskandaler. Det var även året då Vänsterpartiet presenterade ett konkret förslag om hur vi ska göra för att skattepengar till exempelvis äldreomsorg inte ska kunna gå till vinstsyftande eller vinstutdelande företag utan stanna i verksamheten.

Personal är den överlägset största kostnaden inom äldreomsorg och personalbrist är sannolikt den vanligaste orsaken till vanvård. Det gäller oavsett driftsform. Men ska ett företag tjäna pengar på äldreomsorg – ja, då är det genom att exempelvis minska på personalen man kan göra vinst. Och de som betalar det högsta priset för detta är förstås de äldre. Vinstintresset ger en drivkraft att skapa vanvård som inte finns i offentlig sektor.

Vinsten hos välfärdsföretagens snittar på c:a15%. Det är dubbelt så högt som inom näringslivet i stort. Det innebär att ca 9 miljarder skattekronor försvinner bort i vinst. Pengar som kunde gått till mer personal, exempelvis 22000 undersköterskor inom äldreomsorgen. Det är dessutom bara de pengar som faktiskt plockas ut i vinst. De stora pengarna tjänas genom avancerat skatteplanerande/skatteflykt och vid försäljning.

Genom Vänsterpartiet förslag försvinner vinstintresset som drivkraft i välfärden, samtidigt som vi kan ha flera olika utförare att välja mellan. Privata och ideella aktörer kan ges skattefinansiering om de i fortsättningen bedriver sin verksamhet utan vinstsyfte och vinstutdelning. De som däremot endast är ute efter att göra en vinst på skattepengar förlorar i och med våra förslag intresset för att verka i välfärden.

Genom Vänsterpartiets förslag blir medborgarna vinnare – inte riskkapitalisterna!

Kaj Raving (V)

Bloggat: Martin, Göran, Reflektioner och speglingar,

Media: DN1, 2, SvD1, Arbetet1, 2VLT,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

07 februari 2013

Vänsterpartiet ensamt om att ställa krav på schyssta villkor

Vänsterpartiet gör skillnad på många håll i Sverige. Inte minst i Nybro har vänsterpartiets inflytande när vi samarbetade med socialdemokraterna ibland varit extremt tydligt. Som när vi för nästan exakt två år sedan äntligen fick in (bland annat) en skarp skrivning om krav på kollektivavtal i kommunens upphandlingspolicy. För övrigt samma skrivning som vänsterpartiet i Kalmar fick igenom tidigare och som fortfarande gäller, och liknande den man har i Umeå.
Sen dess har det hänt en del. Socialdemokraterna bröt samarbetet med vänsterpartiet efter att ha bytt kommunalråd och inledde ett nytt samarbete med moderaterna. Resultatet av det har varit tydligt, särskilt på senare tid. För inte så länge sen aktualiserades frågan om parkering på torget. En fråga som delar av högern drivit och som socialdemokraterna röstade mot för två och ett halvt år sen, men som man nu har drivit tillsammans med moderaterna.

Ytterligare ett tydligt resultat av högerinflytandet i Nybro kom på senaste kommunstyrelsemötet då ett förslag till ny upphandlingspolicy lades fram. Där var skrivningen kring kollektivavtal som bortblåst, liksom kravet på att meddelarfrihet ska gälla vid upphandling. Vänsterpartiet krävde att frågan skulle återremitteras och behandlas på nytt så att man kunde hitta en skarpare skrivning kring kollektivavtalskravet och samtidigt täppa till en rad andra luckor som fanns i förslaget, såväl socialt som ekonomiskt och ekologiskt.

Lika tydligt som det var att vänsterpartiets inflytande fick socialdemokraterna att ställa tydliga krav på att schyssta villkor ska gälla i Nybros upphandlingspolicy, lika tydligt är det alltså idag att moderaternas inflytande fått socialdemokraterna att utan prut ge upp dessa och en rad andra sociala krav. Resultatet blev att vänsterpartiet ensamt reserverade sig mot beslutet att godkänna den nya policyn med dess kraftiga sociala försämringar.

Politik är att vilja menade Olof Palme. Med tanke på hur socialdemokraterna i Nybro väljer att till synes lättvindigt ge upp tidigare självklara sociala krav, så undrar jag nästan OM de faktiskt vill något alls och VAD de i så fall egentligen vill! Uppenbarligen är det inte att slåss för en arbetsmarknad med schyssta villkor i alla fall!

Här följer vänsterpartiets skriftliga reservation till beslutet att försämra upphandlingspolicyn:
”Vänsterpartiet menar att det är viktigt att kommunen genom sin upphand- lingspolicy säkerställer att medborgarnas skattepengar används på ett ansvars- fullt sätt som främjar en hållbar utveckling på alla plan, såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt. Både lokalt och globalt. Vi menar att det i det liggande förslaget till ny upphandlingspolicy finns en rad luckor i dessa hän- seenden. Dessa vill vi täppa till.

För oss som vänsterpartister är exempelvis kravet på kollektivavtal i alla kommunala upphandlingar en självklarhet. Det är så vi säkrar att vi har schyssta arbetsförhållandena i Sverige. Vi menar att det är viktigt att en seriös offentlig upphandlare agerar enligt den svenska arbetsmarknaden och utifrån den svenska modellen. Här regleras löner och anställningsvillkor genom kollektivavtal mellan marknadens parter i stället för i lag som i många andra länder.

När kollektivavtal saknas öppnar detta för mindre nogräknade aktörer att konkurrera genom dumpade löner och försämrade arbetsvillkor. Denna sociala dumpning drabbar inte bara arbetarna. Den innebär också att seriösa arbetsgivare som följer de gällande kollektivavtalen får en ekonomisk konkurrensnackdel och riskerar slås ut. Att ställa krav på kollektivavtal vid upphandling är ett sätt att värna den svenska modellen, undvika social dumpning samt bidra till att upprätthålla en bra ordning på arbetsmarknaden. Vi menar att man därför åtminstone borde försöka hitta en betydligt skarpare skrivning än den som återfinns i nuvarande förslag.

Vi noterar också att någon skrivning om att meddelarfrihet ska gälla inte längre finns. För Vänsterpartiet är det ett självklart krav att samma regler kring yttrandefrihet, meddelarfrihet och meddelarskydd, som gäller för kommunen, ska gälla även vid upphandling. Att det kravet försvinner är rent provocerande.

Vi borde också passa på att införa metoden ”Vita jobb” för att bekämpa svart- arbete och ekonomisk brottslighet vid offentlig upphandling. Vi tycker också att kommunen bör arbeta för att bli fair trade city-diplomerad. Då bör kriterierna för detta tas i akt redan nu. Sen har vi en rad andra förslag som vi gärna hade bidragit med om majoriteten varit intresserad av att lyssna."

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

04 februari 2013

Bra om myten om det informerade valet

Dagens Arena skriver idag mycket bra om valfrihetsmyten. Dvs myten om att aktiva medvetna kunders val ska leda till bättre kvalitet i olika välfärdsverksamheter. Dagens Arena har i en granskning konstaterat att patienterna möjlighet att göra verkligt övervägda val är minst sagt begränsade. Det patienterna kan bedöma är det de själva upplever av bemötande osv. Men det säger inget om kvalitén på exempelvis vården. Berlith Persson, samordnare på avdelningen får vård och omsorg på SKL:
Det är ju trevligt att man är bra på att bemöta, lyssna och vara tillgänglig för patienterna. Men det kan ju samtidigt finnas andra aspekter som inte är bra.
Detta görs tydligt i granskningen där man kollat samtliga privata vårdcentraler som avslöjats och stängts av för usel vårdkvalitet.  Man konstaterar att trots dokumentation av mycket stora brister i patientsäkerhet och hygien, kompetensbrist och annat, så får de granskade vårdcentralerna i vissa fall till och med bättre betyg än snittet - när det handlar om den patientupplevda kvaliteten. Patienten har ju alltid ett kunskapsunderläge när det gäller kvalitén i vården, då värderar man det som är lätt att ta till sig, som bemötande och väntetider.

Även skandalboendena Koppargården och Vintertullen, som drivs av Carema respektive Attendo har fått betyg  över snittet i de jämförelser som finns. Och vad det betyget var värt har vi ju sett...
Och på tal om värdet på betyget. Inte heller när det gäller skolan fungerar det medvetna valet. Särskilt inte i kombination med dagens betygssystem. Betygen är ju det enklaste sättet för potentiella elever att mäta skolans "kvalitét", och det rationella valet blir att välja en skola där eleverna får höga betyg. Och den enkla marknadslogiken säger att om efterfrågan på höga betyg är hög så kommer privata skolor i konkurrensens namn naturligtvis också leverera höga betyg. Kommunala skolor tvingas sen följa efter - i konkurrensens namn. Resultatet blir stigande betyg trots sjunkande kvalitét, dvs kunskapsnivå.

En väl fungerande konkurrens förutsätter att konsumenten kan göra väl övervägda rationella val och relevanta jämförelser av kvalitén. Välfärdsverksamhet lämpar sig helt enkelt ovanligt dålig för att konkurrensutsättas.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om politik, vänsterpartiet, konkurrens, välfärd, privatisering,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...