28 januari 2013

Vart tog folkets röst vägen?

Den nya S/M-majoriteten i Nybro beslutade plötsligt i vintras att lansera den ovanligt dumma idén att införa parkering på torget igen efter sisådär 30 års uppehåll. Beslutet skapade dock ett kraftigt mostånd, som jag knappast tror att man förväntat sig. En namninsamling drogs snabbt igång och en Facebookgrupp startades. Ganska snart bildades också en arbetsgrupp som arbetade med fråga på ett mera strukturerat sätt.

Förutom att fortsätta med namninsamlingen och ta fram egna förslag för hur torget bör utvecklas, utan att förstöras av en parkeringsplats, så gjordes en sammanställning av hur handlarna i Nybro centrum egentligen såg på det här med parkeringsplats på torget. Genom bilden som målats upp av en grupp företrädare inom intresseorganisationen Nybro Handel som förespråkade parkering på torget var att i princip alla handlare var eniga.

Bilden av verkligeheten visade sig snart vara en helt annan när arbetsgruppen började syna den: handlarna var definitivt inte överens! En stor andel av handlarna i centrum skrev på namninsamlingen som gick runt. I dagsläget handlar det om inte mindre än 37 centrumhandlare som aktivt tagit avstånd från parkering på torget. Flera av dessa är dessutom medlemmar i Nybro Handel!

Arbetet som genomfördes kröp uppenbarligen fram även till kommunalråden som fick kalla fötter och sköt upp beslutet en månad. Under tiden vill man skicka ut en enkät för att se om "ryktet" om att handlarna inte är eniga stämmer. Och visst det kan man väl göra, även om vi vet att de inte är eniga. Men vart tog folkets röst i frågan vägen? Varför ska bara handlarna ha en röst i den här frågan som ju berör alla Nybros invånare?

Den frågan har jag ställt till kommunalråden Markus Lund (S) och Peter Lilja (M) inför kvällens kommunfullmäktige även om den i Barometern fick en konstig vinkling. Tyvärr så kan jag inte delta i fullmäktiget på grund av sjukdom, men här nedan följer interpellationen i sin helhet:

Förslaget om att införa parkeringsplats på torget har rört upp känslor, skapat en stor folklig opinion och en kraftig motreaktion. Med rätta, eftersom de konsekvensbeskrivningar som gjorts visar att ett sånt beslut skulle leda till en lång rad negativa konsekvenser för Nybros invånare! På pluskontot hittar man endast en vag förhoppning om att det ska leda till ökad handel i centrum.

Den politiska majoriteten i Nybro valde trots detta att lyssna på högljudda företrädare för Nybro Handel som förespråkade parkering, samtidigt som man målade upp en bild av att detta var vad Nybros handlare önskade. Sedan dess har det visat sig att den bild som dessa företrädare försökte måla upp inte var sann. Handlarna är definitivt inte eniga. Tvärtom så är en majoritet motståndare enligt en undersökning som gjorts.

När detta kom till er kännedom så valde ni att gå ut med att beslutet om parkering på torget ska skjutas upp en månad. Under tiden ska en enkätundersökning göras bland handlarna för att se hur de egentligen ställer sig. Att ni nu har kommit till insikt om att den bild som först målades upp inte är sann gläder mig givetvis.

Men parkeringen på torget berör inte bara handlarna utan samtliga Nybros invånare. Och en stor del av Nybros invånare är motståndare till parkering på torget. Det har visat sig i lokaltidningarnas nätundersökningar och kommentarsfält. Det visar sig också i den namninsamling som gjorts och som samlat över tusen underskrifter, samt inte minst när man talar med folk på stan.

Såvitt jag vet så är det medborgarna i Nybro som vi som folkvalda företräder, inte specifikt handlarna. Åtminstone är det så jag ser på mitt uppdrag. Ett av fullmäktiges mål i Vision 2013 handlar dessutom om medborgarnas möjlighet att påverka. Ändå väljer ni att fråga handlarna hur de ställer sig i frågan – men inte vad folket i Nybro tycker!

Med bakgrund av detta undrar jag:

– Varför är det viktigt att undersöka handlarnas åsikt men inte folkets?

– På vilket sätt lever detta upp till målet om medborgarnas möjlighet att påverka i enlighet med Vision 2030?

– Om enkäten visar att handlarna inte är eniga, kommer ni då att dra tillbaks förslaget om parkering på torget helt?

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...