03 januari 2013

Riv murarna

Idag inleder Ung Vänster sin flyktingpolitiska kampanj Riv murarna! Så rätt i en tid då människor trots skyddsbehov och uppenbara asylskäl skickas tillbaka till förföljelse, våld och förtyck! Så viktigt i ett samhällsklimat där rasism och främlingsfientlighet allt mer tillåts sätta dagordningen och så nödvändigt när även de etablerade partierna oroligt och alldeles för enkelt faller in i den främlingsfientliga retoriken.

Det är bara att applådera sveriges bästa ungdomsförbund som i kampanjen påpekar det som borde vara självklart och uppenbart för alla:
Svensk flyktingpolitik måste bygga på medmänsklighet och solidaritet. Flyktingar som kommer till Sverige ska behandlas som människor, därför kräver vi en human flyktingpolitik.
Stöd gärna Fristadsfonden som hjälper flyktingar som hotas av utvisning och som inte kan återvända till sina hemländer. Fonden bidrar med pengar till juridisk hjälp, tortyrutredningar, tolkar och liknande. Bidra till Fristadsfondens viktiga arbete genom att sätta in pengar på plusgirokonto 26 31 25-7.
Alla insamlade medel går till att hjälpa asylsökande, inga pengar går till administration eller resor.

Bloggat: Helena,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

25 kommentarer:

Alexander sa...

Ser du någon gräns för hur många människor som kan komma till Sverige? Om nej,hur ska vi ordna bostäder,dagisplatser och försörjning åt alla?

Kaj Raving sa...

Jag anar att du utgår ifrån det felaktiga antagandet att vi har ett statiskt samhälle med ett visst, oföränderligt, antal jobb, bostäder osv. Så ser verkligheten givetvis inte ut, utan samhället utvecklas och hur den utvecklingen avgörs av vilken politik som bedrivs, inte av antalet innevånare. Idag förs exempelvis en politik som skapar massarbetslöshet, bostadsbrist, ökade klassklyftor mm. Vilket för övrigt är ungefär samma politik som SD förespråkar. Vänsterpartiet å andra sidan vill se en politik där bekämpandet av klassklyftor ligger som högsta prioritet. Det innebär att vi för en politik där jobben prioriteras samtidigt som vi bygger bostäder, infrastruktur och en bättre välfärd.

Så, nej Alexander, jag ser ingen gräns för hur många innevånare Sverige kan få.

Alexander sa...

Så om det inom en vecka kommer 650 000 personer hit så kan du och Vänsterpartiet ordna upp situationen? Frågan kan verka larvig,men det är ju faktiskt det du säger. Undrar också hur du ska få alla de invandrare som är arbetslösa i dag i arbete samtidigt som även de nyanlända ska försörjas? För mig går inte ekvationen ihop,hoppas du kan berätta hur det konkret ska lösas.

Kaj Raving sa...

"säg att det kommer..." Skärp dig Alexander!

När det gäller jobbfrågan så är den seriöst formulerad, så även om jag redan har gett ett generellt svar i mitt förra inlägg så kan jag gärna utveckla det lite:

Först och främst så finns det ingen särskild arbetsmarknad för invandrare, lika lite som det finns en särskild arbetsmarknad för unga. Vad som gäller är alltså att driva en politik som skapar jobb. Punkt och inget mer. Det betyder inte att man inte kan ha riktade insatser mot olika grupper, men det är en annan fråga. Det handlar fortfarande om samma arbetsmarknad, där alla som kan jobba ska kunna göra det. Ok?

Den viktigaste övergripande faktorn i en jobbpolitik är självklart att man faktiskt har arbetslöshetsbekämpning som det viktigaste målet i den ekonomiska politiken, eller hur? För vad är det värt om man säger att man vill minska arbetslösheten, när man i verkligheten inte prioriterar frågan? Vänsterpartiet är idag det enda riksdagsparti som har det målet...

Hur ska då målet uppnås? Som du säkert förstår så är inte detta något som kan uppnås imorgon dag, även om Vänsterpartiet fick egen majoritet i riksdagen. Under lång tid, inte bara under nuvarande regering, har det förts en annan politik än den Vänsterpartiet förespråkar. Den politiken har idag lett fram till en nästan historiskt hög arbetslöshet i Sverige idag. Framförallt har långtidsarbetslösheten ökat lavinartat och verkligen bitit sig fast. Men vi har givetvis en politik för att utifrån dagens läge vrida Sverige i rätt riktning. Den kan du läsa om i vår budgetmotion.

Men kort kan man säga att Vänsterpartiets prioritering är att investera i fler jobb i både offentlig och privat sektor. Vi skapar nya jobb genom kraftfulla satsningar på energiomställning, bostadsbyggande och infrastruktur för att Sverige ska gå före i klimatarbetet samtidigt som viktiga arbetstillfällen skapas i hela landet. Vi satsar på fler anställda i välfärden för att stärka kvaliteten i stället för att låta pengarna gå till vinster. Vi gör omfattande satsningar på utbildningsplatser och arbetsmarknadsåtgärder för att rusta människor till ett hållbart arbetsliv med plats för fler. Vi gör bl.a. en kraftig satsning på fler lärare i skolan och på att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Vill du veta mer om vår ekonomiska politik så rekommenderar jag som sagt att du läser budgetmotionen, så kan du ställa mer specifika frågor sen. Ok?

Alexander sa...

"Skärp dig Alexander"

Fast det var ju du som sade att du inte såg någon gräns för antalet människor i Sverige.Då drog jag det till sin spets.

"Är inte detta något som kan uppnås i morgon dag"

Här är ju problemet. Så länge vi inte lyckas lösa de brister som finns så blir det ju bara värre när man fortsätter som nu. jag tycker man kan jämföra det med en översvämning i ett rum,innan du pumpar bort vattnet så måste du täta läckan. Hoppas du förstår liknelsen och inte skriker rasist, för det är det sisat jag är.

Kaj Raving sa...

Nej Alexander, du drog inte något till sin spets, du drog bara till med något som inte bara kunde verka larvigt, utan som var larvigt. Eller snarare direkt barnsligt.

Och Alexander, har du alls läst vad jag skrivit? Tillståndet i landet har inte med antalet innevånare att göra, utan med politiken. Blir vi fler så blir vi fler som konsumerar, behöver bostäder, infrastruktur mm, dvs en grund för fler jobb.

Möter man detta med en politik som är framtidsinriktad, som Vänsterpartiets, med investeringar i bostäder, infrastruktur, välfärd osv, så blir Sverige bara starkare att möta framtiden.

Gör man däremot ingenting, eller tom tvärtom och raserar och privatiserar välfärd och infrastruktur och försämrar förutsättningarna för bostadsbyggande så... ja, vart den utvecklingen leder har vi ju sett under drygt sex år...

Avslutningsvis - Utmaningen Sverige står inför består inte i att vi blir fler utan att vissa trakter avfolkas alltmer.

Alexander sa...

Fast någonstans måste ju du också känna en tvekan inför antalet,annars hade du väl inte beskrivit mitt inlägg som larvigt och barnsligt? Om vi i stället säger att det i morgon är 15 000 flyktingar som dyker upp och vill stanna här, hur löser vi då situationen med bostäder,skolor mm? Du måste väl inse att ju fler som kommer desto större blir påfrestningarna på välfärden? Tänk på att ingen av dem kan bidra utan till en början bara belastar systemen.

Kaj Raving sa...

Man kan ju så klart spekulera i vad som helst Alexander. Men att hålla på och hitta på helt orealistiska scenarier för knappast någon diskussion framåt. Under det sista halvåret 2012 har antalet asylsökande uppgått till i genomsitt cirka 4 600 personer per månad. Den största andelen av ovanstående kom från Syrien, av ganska naturliga skäl.

Bortsett från det så kan man konstatera att när det rör sig om stora flyktingströmmar under kort tid, vilket ju är vad du menar egentligen, eller hur? Då kan man tänka på några saker. För det första så tar Sverige bara emot en bråkdel av de som flyr kriget. De allra flesta stannar i grannländerna. För det andra så får de som kommer hit bara tillfälliga uppehållstillstånd.

Visst kan sådan tillfälliga flyktingströmmar leda till tillfälliga påfrestningar på lokal nivå med bostäder osv. Där borde staten ta ett betydligt större ansvar. Ur ett långsiktigt samhällsperspektiv så har de dock knappast någon betydelse alls. Utan återigen så är det istället politiken som avgör samhällets utveckling och ett dåligt fungerande samhälle klarar givetvis alla former av utmaningar sämre.

Sen undrar jag om du verkligen tycker att det är rätt att vi, ett av världens rikaste länder, inte skulle ta emot människor som flyr från kriget, även om det skulle bli en utmaning för oss?

Alexander sa...

´Naturligtvis ska vi ta emot folk,men när antalet utanförskapsområden gått från tre till över 130 på 20 år är det nog dags att fundera på att begränsa invandringen. Flera kommunpolitiker,även inom Vänsterpartiet, säger ju nu att de inte klarar av att ta emot fler. Där jag bor är många negativa till invandringen pga att nyanlända stulit,trakasserat och misshandlat folk. Tråkigt,men inte desto mindre sant.

Kaj Raving sa...

Ditt inlägg bekräftar ju till stora delar det jag skrivit. Klassklyftorna ökar, beroende på högerpolitiken som bedrivs (och har bedrivits under lång tid) och samhället segregeras alltmer. I det som en gång var världens mest jämlika samhälle har högerpolitiken lett till att skillnaden mellan fattig och rik blir allt större och allt mer påtaglig.

Och överklassen skrattar hela vägen till banken när folk skyller situationen på invandringen istället för att ställa de verkligt ansvariga till svars.

För överklassen smörjer kråset när regeringen sänker skatterna för de rikaste med hundratals miljarder. VD:ar och direktörer plockar ut miljarder i löner och bonusar, företagen delar ut rekordvinster till aktieägarna och riskkapitalbolag som Carema för ut mångmiljardbelopp ur Sverige, intjänade av skattemedel på att vanvårda gamla och sjuka. Allt medan högern, inklusive SD, hejar på.

Ändå så ställs flyktingar och invandrare som ansvariga för samhällets problem, trots att det ofta är de som tillhör de allra fattigaste och mest utsatta i Sverige. Hur vettigt är det?

Sen bör, som jag också skrivit, staten ta ett större ansvar, så att ansvaret inte blir så ojämt fördelat som det är idag. Men framförallt handlar det om det politiska valet, den politiska inriktningen av politiken. I ett väl fungerande samhälle uppstår inte den här frågan i första läget.

För driver man en politik för ökande klassklyftor och ökande utslagning så följer också kriminalitet och annat i spåret. Det är inte direkt nån raketvetenskap det handlar om, utan de flesta fattar att det är självklart. Däremot så är sambandet väl belagt i vetenskapen. Det sambandet är inte heller nåt nytt, det såg likadant ut för hundra år sedan.

Skillnaden är bara den att då var de fattigaste och mest utsatta oftast av svenskt ursprung, nu är de oftast av utländskt ursprung. Annars är det mesta sig likt med krigsrubriker som krävde hårdare tag mot patrasket, att de skulle slängas ut osv. Fast ut då var typ Norrland och Småland istället för Somalia och Syrien.

Att stoppa invandringen löser alltså ingenting! Det kan möjligen i förlängningen ändra den etniska sammansättningen av de som är fattigast så att fler "svenskar" hamnar där. Vill man istället komma tillrätta med de verkliga problemet, så är en politik som på allvar tar itu med klassklyftorna och som på allvar vill åtgärda arbetslösheten det enda alternativet. Det är det bara Vänsterpartiet som vill i dagsläget...

Utöver det så är människor människor, oavsett var de kommer ifrån. Det innebär att flyktingar och invandrare kan vara kriminella, politiks engagerade, ateister osv osv. Eller helt enkelt bara idioter, precis som vilken ursvensk som helst.

Alexander sa...

Jag tror du underskattar folks vardagsupplevelser. Råkar de gång på gång ut för otrevligheter i samband med möten med invandrare är det helt naturligt att de intar en negativare hållning. Förmodligen gör du likadant i ditt vardagsliv,eller är du helt öppen i möten med moderater och sverigedemokrater? Intressant att du använder uttrycket ursvensk,vad innebär det?

Kaj Raving sa...

Nu är du inne på nåt helt annat än där du startade. Från rikspolitik har vi hamnat nere på individnivå. Men för all del.

Om SD och liknande bara bestod av människor som hade personliga, upprepade negativa upplevelser av vad man upplevt som invandrare så kunde det finnas nån form av logik i det hela. Så är det givetvis inte. I själva verket så har SD några av sina starkaste fästen där andelen människor med utländsk bakgrund är betydligt lägre än rikssnittet. Forskning visar också att i ju högre grad människor kommer i kontakt med människor av annat ursprung, i desto lägre grad tenderar de att bli främlingsfientliga. Det man inte känner till är det helt enkelt lättare att skapa sig egna bilder (fördomar) kring.

Sen tror jag att man generellt tenderar att tillskriva saker som människor med utländsk bakgrund gör till gruppen invandrare, medan man ser saker som en "ursvensk" gör som något individuellt. Ex. om någon med invandrarbakgrund snor din bil, så är det "typiskt invandrare", medan om en svensk gör det så är det kanske en "jävla pundare", trots att båda var lika nerdrogade. Det är helt enkelt enklare att skilja ut någon av "en annan sort" än en själv. Detta gäller givetvis inte bara i Sverige, utan i lika hög grad i de flesta länder. Det är alltid enklare att tillskriva "någon annan" dåliga egenskaper.

Det är inte så konstigt i sig, vi människor söker enkla samband. Fördomar har vi alla, men det gäller att vara medveten om att det handlar om just fördomar och inte låta dessa styra våra liv. Och visst har jag fördomar kring moderater och sverigedemokrater, oavsett vilket ursprung de har. Men jag är medveten om att det handlar om fördomar och dömer inte utifrån det. Däremot så kan jag döma dem utifrån de åsikter som de står bakom i och med sitt partival. Partivalet gör dem till en (i just det hänseendet) enhetlig grupp.

"Invandrare" är däremot inte i nåt hänseende en enhetlig grupp, eftersom det i den gruppen oftast innefattas även personer som är födda i sverige. Att döma, eller över huvud taget bilda sig en uppfattning, om någon utifrån detta är i grunden ett utslag av fördomsfullhet, om man vill vara snäll (eller främlingsfientlighet, rasism, xenofobi eller vad man nu än vill kalla det om man är mindre diplomatisk).

"Ursvensk" borde kanske stått inom "" för att markera att det är ett extremt luddigt begrepp och använt i brist på bättre. Jag tror nog ändå att du mycket väl förstod vad jag åsyftade med det, eller hur?

Alexander sa...

Fast nog har Sd starkt stöd i områdena kring Rosengård och även i en del andra förorter med invandrarrelaterade problem? Sedan tror jag inte de som röstar på SD "köper hela paktetet",en kvinna på mitt jobb säger att hon har åsikter som stämmer med alla partier men invandrarfrågan väger tyngst. Inte dömer väl du alla vänsterpartister som kommunister även om Lars Ohly var det?

"Jag tror nog att du mycket väl ´förstod vad jag åsyftade med det,eller hur"?

Faktiskt inte,du får gärna förklara vad du menade. Ibland hör man ju politiker säga att det inte finns några "riktiga svenskar",så jag är faktiskt lite brydd.

Kaj Raving sa...

Jag vet inte exakt hur SD:s väljarstöd fördelas generellt, men jag vet att en av deras starkaste valkretsar i min kommun är en landsbygdskrets där man kan räkna antalet människor med utländsk bakgrund på ena handens fingrar. I vårt miljonprogramsområde med hög andel människor med utländsk bakgrund däremot var stödet avsevärt lägre.

Nu tror jag faktiskt, Alexander, att du gör dig dummare än vad du är. Men visst: Med ursvensk syftade jag i just detta fall på någon som inte har utländsk påbrå inom ett större, men dock ospecificerat, antal generationer bakåt. Tydligt nog? Anledningen till att jag möjligen borde använt citationstecken är att det, liksom begrepp som "svensk", "utländsk" osv är extremt luddigt.

Men låt mig nu ställa en fråga tillbaka: Finns det några "riktiga svenskar"? Om ja, vad utmärker dessa? När blir man det? Kan man sluta vara det? Är det samma sak som "etnisk svensk" (som ofta används av ex SD:are)?

Vad är för övrigt "invandrarfrågan" egentligen?

Alexander sa...

"Vad är för övrigt invandrarfrågan?"

Att hon anser att invandringen är för stor och ger en del problem.Det gör att hon röstar på SD trots att hon i vissa frågor håller med Vänsterpartiet,andra med Moderaterna osv.

"Finns det några riktiga svenskar?"

Det är ju det jag undrar. Jag har oerhört svårt att tro att du eller någon annan politiker skulle ifrågasätta nyanlända somalier om de är "riktiga somalier". Eller säga till en irakier att de inte har någon kultur. Så jag vet faktiskt inte om det finns några svenskar.

Hur ställer du dig till de som röstar på Vänsterpartiet? Har alla de exakt samma åsikter som partiprogrammet? Betyder det även att alla de var kommunister när Ohly var det?

När det gäller stödet för SD tror jag att många personer har negativa upplevelser trots att de inte bor "mitt i smeten". De har säkert varit nere på stan,haft barn som mött invandrarlag i fotboll mm. När dessa personer känner att många politiker förminskar deras oro och kanske även kallar de rasister tror jag det blir en "trigger" att ge SD sitt stöd. Där jag bor finna det några områden med stora invandrarrelaterade problem och där fick Åkesson många röster.

Kaj Raving sa...

"Att hon anser att invandringen är för stor och ger en del problem."

Då var vi där igen och slår ihop "invandrare" som en grupp. Menar du att hon har bekymmer med svenskar som flyttar till Sverige? Det var ju den enskilt största "invandrargruppen" 2011 enligt SCB (statistik för 2012 finns inte ännu). Eller är det invandrande nordbor som är bekymret? Det var ju den näst största gruppen. Eller vad handlar det om?

Jag vågar mig faktiskt till att spekulera i att det inte handlar om dessa grupper eller om tyskar, britter eller amerikaner heller, trots att dessa också tillhör några av de största invandrargrupperna. Har jag rätt? Jag gissar att de faktiskt handlar tämligen uteslutande om människor med en annan hudfärg än vår (jag gissar att du är vit). Är det möjligen just den invandringen hon tycker är för stor?

"Så jag vet faktiskt inte om det finns några svenskar."

Ööh, va!? Vad menar du? Du har inga problem med att använda "invandrare" som grupp (vilket egentligen är helt omöjligt), men "vet faktiskt inte om det finns några svenskar". Hur i hela friden får du ihop det?

"Hur ställer du dig till de som röstar på Vänsterpartiet? Har alla de exakt samma åsikter som partiprogrammet?"

Hurså? Vad har det med saken att göra? Men självklart inte, däremot så kan man förutsätta att alla Vänsterpartister står bakom partiprogrammet, åtminstone tills de uttryckligen sagt nåt annat. Men hur tänker du?

"De har säkert varit nere på stan,haft barn som mött invandrarlag i fotboll mm."

Du menar att man bygger sina fördomar på att man varit på stan? Nåja, på ett sätt kan du ha rätt i det eftersom fördomar oftast bygger på okunskap. Det är helt enkelt mycket svårare att tycka illa om någon man känner. Det yttrar sig ofta i dialoger av typen:
"Jag tycker inte om invandrare, men xxx och xxx som jag jobbar med är bra."
"Varför tycker du inte om invandrare?"
"Det vet man ju hur de är, kriminella, vill inte jobba osv."
"Men xxx och xxx är bra?"
"Ja, men de är undantag."
"Hur vet du det? Känner du några andra invandrare?"
"Nä, men jag har en kompis som gör det. Dessutom vet man ju hur de är, det är bara att läsa tidningen. Och jag blev av med en cykel en gång och det var nån som såg att det var en invandrare..."
ja, osv osv. Du känner säkert igen resonemanget. Mycket "tror" och lite "vet" och ofta om "någon".

"invandrarrelaterade problem"

På vad sätt är problemen "invandrarrelaterade"? Jag skulle tro att vi är tillbaks där vi började och att problemen snarare är klassrelaterade. Se gärna tidigare diskussion så slipper vi ta den igen.

Däremot så spelar SD och andra främlingsfientliga/rasistiska krafter gärna på människors rädsla och undeblåser fördomar för att skapa en bild av att det handlar om "invandrarrelaterade problem". På samma sätt blev problemen i Tyskland på 30-talet "juderelaterade problem". Det passar deras syften att skapa syndabockar helt enkelt.

Och återigen, medan invandringen utpekas som syndabock så skrattar överklassen hela vägen till banken. De är nämligen de enda som verkligen tjänar på de motsättningar som Åkesson mfl skapar.

Alexander sa...

Den invandring hon tycker är för stor är den som hon anser skapar problem. I huvudsak folk från de sk Mena-länderna. Det är nämligen de som trakasserar, hotar och misshandlar folk i hennes kvarter.Skatter,skola,vård och annat påverkar naturligtvis också hennes liv,men för henne är detta den viktigaste frågan. Hon har sagt att hon inte vill att alltför många ska behöva råka ut för det som sker där hon bor. Tyvärr är det ju faktiskt inte en unik situation.

Vad jag vet så används invandrare om en person där en eller båda föräldrarna är födda utomlands.Tror du jag skulle bli tagen för kines om jag flyttade dit? Det är som du säger svårt med "svenskheten",men resonerar du och andra politiker likadant om ni skulle hälsa på nyanlända som påstår sig vara somalier? Skulle du ifrågasätta om de är "riktiga somalier"?

När det gäller exemplet med fotbollslag så kan du tex titta hur statistiken ser ut för anmälda lag till förbunden. En förkrossande majoritet är "invandrarlag" som t ex Kurdiska,Assyriska eller andra namn som hänvisar till nationalitet. Tråkigt men sant,och jag vet många pojkar som råkat illa ut í möten med dessa lag. Tror du att sådant kan spela in? Kan du förstå om det gör det?

Om man sedan tittar på brottstatistik så är vissa grupper av invandrare kraftigt överrepresenterade,även med hänsyn till socioekonomiska faktorer. Förmodligen är detta också något alltför många fått ta del av.

När Vänsterpartiet på 80-talet var vänner med Östtyskland och Sovjet betyder det alltså att alla som röstade på partiet var för det som hände i dessa länder? Jag tror att det finns ganska många som röstar på ett parti trots att de inte står bakom allt i partiprogrammet.

Jag vet inte var du bor eller hur ditt liv ser ut,men skulle du vilja bo där det knappt finns någon som pratar svenska? Väldigt många jag känner vill inte ha sina barn i sådana skolor,och de är allt från sverigedemokrater till vänsterpartister. Ingen av de anser sig vara främlingsfientlig utan de vill bara det de tycker är bäst för sina barn och flyttar därmed till andra områden.

Kaj Raving sa...

Så om de som "de som trakasserar, hotar och misshandlar folk i hennes kvarter" varit "svenskar", hade det varit ok då?

För mig är det inte svårt med "svenskheten" alls. För mig är den svensk som är svensk medborgare. Punkt! Men många ex. SD:are hävdar att det inte är så utan talar gärna om "etnicitet". Vad tycker du? Jag upprepar gärna min tidigare fråga som du inte svarat på: Finns det några "riktiga svenskar"? Om ja, vad utmärker dessa? När blir man det? Kan man sluta vara det? Är det samma sak som "etnisk svensk"? Det blir särskilt intressant eftersom du tydligen tycker att någon som inte ens invandrat själv ändå är en invandrare? Hur får du ihop det?

Är jag svensk? Min farmor och farfar är födda i Sverige, men flera av mina släktingar därinnan kom från andra länder. Jag har bland annat släkt som kommer från Finland när det tillhörde Sverige. Hur räknas det då?

"Tror du att sådant kan spela in? Kan du förstå om det gör det?"

Ja, jag kan förstå det såtillvida att det beror på att man använder just stämpeln "invandrare" när det gäller "invandrarlag", händer det annars så är det troligen bara "en idiot". Men detta är bara ytterligare en variant du försöker med på något vi redan diskuterat. Så för att förhoppningsvis göra det klart en gång för alla: Blir man misshandlad och rånad av någon som man uppfattar som en invandrare så kan jag förstå att man kan få en osäkerhetskänsla gentemot andra som man upplever som "invandrare". Det är inte rationellt men jag kan förstå det till viss del eftersom människan inte alltid är så rationell.

Men vad du nu försöker göra är att måla upp en bild av ett Sverige där 5-10% (SD:s röstandel) har såna erfarenheter. Det är givetvis bara larv! Såna finns säkert men majoriteten av de som säger sig stödja SD har det garanterat inte. I själva verket har en stor andel sannolikt en väldigt ringa erfarenhet av människor från andra länder över huvud taget. Jag har för övrigt själv blivit nerslagen av "invandrare", men har ändå inga problem med att förstå att en idiot är en idiot, oavsett ursprung.

Den enskilt viktigaste faktorn när det gäller brottslighet är klasstillhörigheten. Därefter kommer könstillhörigheten vill jag minnas. Men det är sant att "invandrare" är överrepresenterade. Framförallt "invandrare" från våra nordiska grannländer. Rättsväsendet är inte helt objektivt utan har en tendens att döma invandrare hårdare än svenskar för samma brott. Rapporter visar också på att polisen är mer benägen att anhålla invandrare som misstänkta för brott än svenskar, vilket är en bidragande orsak till att invandrare i media ibland utmålas som betydligt mer kriminellt belastade än svenskar. Det är ju faktiskt ganska allvarliga rättssäkerhetsproblem. Vad anser du om det? Men framför allt: vad vill du med dit påpekande? Menar du att ens eventuella brottskarriär avgörs av vilket ursprung man har?

Kaj Raving sa...

"När Vänsterpartiet på 80-talet var vänner med Östtyskland och Sovjet betyder det alltså att alla som röstade på partiet var för det som hände i dessa länder?"

Var i partiprogrammet stod det att Vänsterpartiet var för det som hände i Östtyskland och Sovjet?

"Jag tror att det finns ganska många som röstar på ett parti trots att de inte står bakom allt i partiprogrammet."

Jaha? På vilket sätt är det omvälvande? Jag har knappast hävdat nåt annat, eller hur? Så vad menar du egentligen?

"men skulle du vilja bo där det knappt finns någon som pratar svenska?"

Antar att du menar i Sverige? Så, nej det skulle jag nog inte. Men har jag framhållit segregation som nåt positivt? Knappast va? Den segregation vi ser idag i både samhället och i skolor är nämligen en effekt av högerpolitiken och dess ökade klassklyftor och den ökande utslagningen. Givetvis i kombination med en kass integrationspolitik och en rasism i samhället som gör att det exempelvis är svårare att få ett jobb om du har ett "muslimskt" namn. Återigen så är det också lätt att se de historiska likheterna med sverige för 100 år sedan, med den skillnaden att för 100 år sedan så beboddes det som idag ofta benämns getton av människor som var blonda och kom från småland istället för som idag, mörkhåriga från Irak.

Men ett stort problem är att "invandrare" söker sig bort från glesbebyggda områden som redan är drabbade av avfolkning för att söka sig till områden där tidigare landsmän bor. I många glebygdsområden är andelen människor med utländsk bakgrund lägre än snittet i riket (men andelen SD:are paradoxalt nog ofta högre). En vanlig orsak till detta är att "invandrarna" helt enkelt inte känner sig välkomna utan blir utstötta, isolerade och till och med trakasserade. Så självklart flyttar de så fort de får chansen. Det hade säkert du också gjort, eller vad tror du? Men vad gör vi åt det problemet? Det är en nyckelfråga att besvara för glsebygden framöver. Hur får vi dessa människor att känna sig välkomna och vilja stanna? Vad tror du?

Alexander sa...

Jag märker att du undviker frågan om du skulle ifrågasätta om nyanlända somalier var "riktiga somalier". Sedan tolkar jag ditt svar som att jag var kines om jag blev kinesisk medborgare efter att ha varit där i två timmar,är det korrekt?

När det gäller folk som har dåliga erfarenhéter av "invandrare" så kan jag säga att det finns ganska många så där har vi olika åsikt.

Kaj Raving sa...

Nej Alexander, jag undviker inte frågan om nyanlända somalier var "riktiga somalier". Jag upplevde inte din frågeställning som specifikt handlande om Somalier. Jag tycker inte att frågan är särskilt relevant, utan har de Somaliskt medborgarskap så är de Somalier, så är det bra med det. Vilket i sin tur ger att om du blir kinesisk medborgare så är du kines, om du nu tycker att det är viktigt att klassificera människor. Det tycker inte jag.

Men du Alexander. På tal om att undvika frågor. Jag har i mina inlägg ställt en lång rad frågor till dig och mig veterligen har du inte svarat på en enda. Jag tycker att det vore på sin plats att du gör det nu. Jag är särskilt nyfiken på din syn på detta kring "riktig svensk", etnicitet osv. Vad är en "riktig svensk"? Börja gärna med den frågan så kan du fortsätta med resten sen.

Alexander sa...

Jag har skrivit att jag tycker det är svårt att klassificera vem som är svensk. Det innebär inte att det i vissa fall är svårt att säga vem som inte är det. Jag tror att en förkrossande majoritet anser att folk från t ex Somalia som får svenskt medborgarskap efter en dag,inte kan ett ord svenska,anser att kvinnor är mindre värda osv INTE är svenskar. Jag tror inte att de heller sjäva anser det utan ser sig som somalier. Kan de då göra det? Om jag fortsätter spekulera tror jag att många anser att du ska vara född i Sverige och även dina farföräldrar (och föräldrar),men det är svårt att svara exakt. Naturligtvis är det ju omöjligt att komma med en definition som gäller alla. Om du frågar "svenska folket" vem som är "mest" svensk av Stenmark och Zlatan är jag övertygad att majoriteten svarar den forne skidåkaren. Då kan man ju undra varför? Min springande punkt är de politiker som har oerhört svårt att veta vem som är svensk men utan att tveka kan kategorisera andra nationaliteter. "Ursvenskt är bara barbariet" sade ju statsminsitern,tror du han skulle kunna säga " urirakiskt är bara kriminaliteten"?

Ska kolla dina frågor´och åtrekomma med svar,ser att jag missat en hel del.

Alexander sa...

"Hur får vi dessa människor att vilja stanna?"

Bevisligen är det ju många som söker sig hit så något måste vi ju göra bra. De får ju bostad,betald Sfi, skolgång och dagis för sina barn,i vissa fall subventionerade körkort och andra utbidningar som inte gäller "svenskar". Vad mer ska vi göra? Sedan tror jag många blir upprörda när folk på flyktingförläggningar begår brott. De har alltså flytt för sina liv och fått en standard som är mångfalt högre än de tidigare haft,borde de då inte kunna låta bli att göra kriminella handlingar?

Som svar på din fråga,jag vet inte vad mer vi måste göra.

Alexander sa...

"Var i partiprogrammet stod det att Vänsterpartiet var för det som hände i Östtyskland och Sovjet"?

Förmodligen ingenstans. Tror inte heller det står i Sverigedemokraternas partiprogram att högt uppsatta ska bete sig illa på fyllan. Likaså saknar nog Moderaterna punkten om sexköp i sitt. Detta har dock inte hindrat en hel del vänsterpartister att peka på dessa saker och få det till att det stöds av deras väljare och visar på en dålig människosyn.

Alexander sa...

"Framförallt invandrare från våra nordiska grannländer"

Begår de verkligen fler brott procentuellt sett än de som kommer från Mena-länderna? Jag hävdar motsatsen.

"Rättsväsendet är inte helt objektivt utan har en tendens att döma invandrare hårdare än svenskar för samma brott"

Då vet alltså rättsväsendet vem som är en svensk och vem som är en invandrare. Alltså finns det något som skiljer i myndigheternas ögon.

Blir många inlägg men något krånglar så jag får inte med allt i samma stycke. Ber om ursäkt för det.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...