28 januari 2013

Mitt svar på ett icke-svar

Till kommunfullmäktige ikväll har jag lämnat in en interpellation angånde parkeringen på torget och det faktum att S/M-majoriteten tycks strunta i vad folket tycker i frågan. Här kan man läsa interpellationen. Tyvärr kan jag inte delta själv på grund av sjukdom men jag har fått ett skriftligt svar från Peter Lilja (M).

Men jag lyssnade också på radion, och kunde konstatera att det faktum att jag inte var på plats inte hindrade Peter från att passa på att smutskasta mig rejält. Han påstod att jag hävdat att representanter för Nybro Handel ljuger. Vilket man genom att läsa interpellationen kan konstatera att jag inte gjort. Efter en rejäl utläggning kring detta så läste han upp de skriftliga "svaren". Inget mer. Bara fokus på smutskastning! Jag kan ha respekt för en politisk meningsmotståndare, men inte när man gör på ett sånt sätt. Riktigt fult agerat!

Men i vilket fall så har han som vanligt inte svarar på en enda av mina frågor. Jämför gärna själv:

Fråga 1: Varför är det viktigt att undersöka handlarnas åsikt men inte folkets?
Peters svar: Det är viktigt att genomföra enkätundersökningen för att säkerställa att det finns en önskan att genomföra försöket.
Vad svarar han på egentligen? Frågan var inte: Varför är det viktigt att genomföra en enkätundersökning? Det handlade om varför man inte är intresserad av att höra vad folket tycker och det svarar han definitivt inte på!

Fråga 2: På vilket sätt lever detta [att strunta i folkets åsikt. red] upp till målet i enlighet med Vision 2030 [om medborgarnas möjlighet att påverka. red]?
Peters svar: På alla sätt. Medborgarna har möjlighet att påverka utifrån de demokratiska principerna.
Så målet i fullmäktiges mål i Vision 2013 om medborgarnas möjlighet att påverka handlar alltså inte om mer än att medborgarna även fortsättningsvis ska få rösta vart fjärde år i Liljas värld? Samma demokratisyn som hos FP då. Vilket återigen aktualiserar fråga 1. Varför är handlarnas röst så viktig då? ska de ha en gräddfil till demokratiskt inflytande.

Fråga 3: Om enkäten visar att handlarna inte är eniga, kommer ni då att dra tillbaks förslaget om parkering på torget helt?
Peters svar: Syftet med enkätundersökningen är att utreda vad majoriteten av handlarna i centrum tycker om förslaget om att på prov, under 12 månader, införa parkering på torget.
Först, så vet vi redan att handlarna inte är eniga. 37 handlare i Centrala Nybro har ju skrivit under namninsamlingen mot parkering på torget. Men återigen, vad svarar han på? Frågan var inte: Vad är syftet med enkäten. Det var en väldigt enkel fråga som hade kunnat besvarats med ett enkelt ja eller nej. Men det troliga är väl att Peter faktiskt skiter i resultatet för att han vill genomdriva parkering på torget oavsett vad invånare och en stor grupp handlare tycker.

Observera gärna att Lilja påstår att Nybro Handel är "den lokala samarbetsorganisation som samlar flertalet av handlarna i centrum". Det är helt enkelt inte sant! I centrala Nybro finns kanske runt 80 handlare, av c:a 30 av dessa tillhör Nybro Handel. En handfull av deras medlemmar ligger nämligen en bra bit utanför centrum. Däremot så har alltså nästan hälften av samtliga centrumhandlare skrivit på namninsamlingen mot parkering. Varav en handfull faktiskt tillhör Nybro Handel.

Nedan följer Peters icke-svar i sin helhet:

Svar på interpellation från Kaj Raving angående folkets röst

Bakgrund

Vid KS sammanträde i december 2012 beslutade man att föreslå KF att besluta att införa parkering på torget på försök från och med den 1/5 2013 och 12 månader framåt. Försöket skall utvärderas under första halvåret 2014 varpå effekter och konsekvenser skall sammanställas och utvärderas innan ett beslut om fortsatt hantering tas. På detta sätt får vi möjlighet att prova denna lösning och utvärdera densamma innan vi tar ett mer långsiktigt beslut.

Förslaget om parkering på torget har väckts av Nybro Handel som är den lokala samarbetsorganisation som samlar flertalet av handlarna i centrum. Jag sätter givetvis stor tilltro till deras uppfattning och engagemang. Den lokala handeln är viktig i många perspektiv, varför det finns all anledning att ha en löpande konstruktiv dialog med denna aktör. Det är viktigt att ta vara på deras engagemang för att fortsätta utveckla inte bara den lokala handeln utan även den lokala arbetsmarknaden.

Den 28/1 kommer KS att besluta i frågan om att med en anonym enkätundersökning undersöka huruvida handeln i centrum önskar att genomföra försöket med parkering på torget. Eftersom behovet av parkering har framförts av handeln upplever jag det som helt naturligt att på detta sätt skaffa ett bra underlag inför kommande beslut i KF. För mig är det främmande att hävda att representanter för Nybro Handel ljuger, även om det är den modell som somliga föredrar.

Svar på frågor:

- Det är viktigt att genomföra enkätundersökningen för att säkerställa att det finns en önskan att genomföra försöket.
- På alla sätt. Medborgarna har möjlighet att påverka utifrån de demokratiska principerna.
- Syftet med enkätundersökningen är att utreda vad majoriteten av handlarna i centrum tycker om förslaget om att på prov, under 12 månader, införa parkering på torget.

Peter Lilja

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...