08 januari 2013

Jobb till unga viktigare än profit för storbankerna

Utdelningsfest för bankerna” kunde man läsa häromdagen. De fyra storbankerna väntas tillsammans dela ut runt sanslösa 29 miljarder kronor på vårens stämmor, fyra miljarder mer än i fjol! Detta är dessutom bara de övervinster som delas ut, den totala vinsten är mångdubbelt större. För Vänsterpartiet är jobb och utbildning för unga viktigare än ökad profit för bankerna.

Vänsterpartiet menar därför att en liten del av dessa övervinster gör mer nytta om de används för att få bukt med ungdomsarbetslösheten istället för att fylla aktieägarnas plånböcker. Vi föreslår därför en satsning på 23 000 extra utbildningsplatser för unga arbetslösa. Satsningen finansieras genom en tillfällig bolagsskatt med 5 procentenheter på de fyra största bankerna.
Utbildningspaketet består av tre delar:
  • 15 000 årsplatser inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen, yrkeshögskolan eller yrkesvux. Det handlar om arbetslivsnära utbildningar med inslag av praktik som efterfrågas av näringslivet.
  • 8 000 årsplatser till de unga arbetslösa som bäst behöver det för att läsa in gymnasiekompetens med ett särskilt studiestöd som motsvarar hela studiemedelsbeloppet.
  • Stimulansbidrag så att fler kommuner, landsting och ideella föreningar kan anordna sommarjobb för skolelever. 
Satsningen gör knappast storbankerna fattiga, utan motsvarar bara en bråkdel av de övervinster som de delar ut, ungefär 4 miljarder kronor. Det är bara så mycket som storbankerna ökar sin utdelning med i år jämfört med i fjol!
Kaj Raving (V)

Red. Inte nog med att bankerna har utdelningsfest, de får dessutom miljarder i sänkt skatt av Anders Borg (M)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

8 kommentarer:

Dennis Nilsson sa...

Vad gör vi om aktieägarna i bankerna inser att de blir orättvist behandlade och stänger ner bankerna för att investera pengarna i en bransch där de slipper bestraffas?

Dennis sa...

Större utdelningar = större skatteintäkter för staten (och på så sätt också till folket)
vi borde välkomna att vinster delas ut istället för att läggas på hög i företagen. De pengar som delas ut beskattas först i företaget som vinst och sedan som kapitalinkomst hos aktieägaren, det vill säga dessa pengar beskattas dubbelt.

Anonym sa...

Klagar du på de "höga" priserna när du handlar möbler på IKEA också? Du ska nog tro att de tjänar mer pengar än banken.

Vem vill låna ut pengar till svenska småföretagare om man inte får ta en riskpremie för det?

Vad tror du händer om man punktskattar bankerna? Jo, de flyttar sina huvudkontor och vips så förlorar du HELA bolagsskatten!!

Dina argument håller inte någonstans!

Kaj Raving sa...

Buhu, stackars storbanker om de inte får tjäna ytterligare miljarder. Helst ska de inte ha nån skatt alls, annars flyttar de. Buhu...

Vilket larv! "De kommer att flytta"-argumentet kommer att höras så länge inte skatten är noll för alla som tjänar fett med pengar. Det har aldrig haft nån trovärdighet och har det inte nu heller. Bankerna kan dessutom göra sina vinster till stor del tack vare de statliga garantierna för deras verksamhet. En verksamhet som dessutom till största delen består i spekulationer av olika slag som knappast kan ses som samhällsnyttig.

För övrigt så är det idag ett stort problem främst på landsbygden att banker inte vill låna ut pengar till småföretag.

Dennis Nilsson sa...

Varför ska inte de aktieägare som riskerar sina sparpengar i en lågkonjunktur få betalt för den risken när företaget nu lyckats komma tillbaka?

Varför klagas det inte på att ICA och Ikea gör enorma vinster? Även där är det kunderna som betalar hela vinsten....

Tänker du tvinga bankerna att ta högre risker i form av lån till småföretag? Eller ska du ge bankerna incitament för att ge ut sådana lån?
I vilket fall så kommer ägarna kräva högre avkastning på sin investering för att gå med på ökad risktagning.

"Buhu, stackars storbanker om de inte får tjäna ytterligare miljarder. Helst ska de inte ha nån skatt alls, annars flyttar de. Buhu..."
Kom igen och argumentera på ett sakligt sätt. Jag trodde du var lite mer seriös än att skriva sådana kommentarer.
Poängen var just i detta fall att du tycker man ska beskatta banker annorlunda relativt andra företag i vårt land. Hur rättfärdigar du det?

Det handlar inte om att bankerna inte skulle ha råd med högre skatter, det skulle dom givetvis. Utan det handlar om att det ska finnas någon rättvisa. Att bestraffa de som presterar bättre (i detta fall gör större vinster), för att få deras prestation närmre de andra aktörernas (andra vinstdrivande företag) känns lite väl kommunistiskt och väldigt jante. När ska V bli moderna och låta folk och företag leva upp till sin kapacitet?

För övrigt tycker jag att du ska läsa lite nationalekonomi. Höjda skatter är i princip alltid dåligt långsiktigt, särskilt så punktskatter då dessa enbart skapar ett högre pris på de tjänster som drabbas av den högre skatten.

Högre skatt leder till att banken har mindre pengar att förränta (alternativt höjer avgiftet), vilket leder till mindre vinster, vilket i sin tur leder till att skatteintäkterna fortsätter minska år för år. Detta relativt en lägre skattesats såklart, då den faktiska vinsten kan öka även med högre skatt.

Kaj Raving sa...

Som jag skrev tidigare "Bankerna kan dessutom göra sina vinster till stor del tack vare de statliga garantierna för deras verksamhet. En verksamhet som dessutom till största delen består i spekulationer av olika slag som knappast kan ses som samhällsnyttig."

Riskerna som bankerna tar handlar knappast om småföretag på landsbygden. De är snarast för ointressanta när bankerna kan göra större pengar på ren spekulation. En spekulation som de som sagt kan ägna sig åt tack vare att vi som skattebetalare garanterar deras verksamhet. Jag antar att du, som tydligen är bevandrad i nationalekonomi, är medveten om att den garantin är värd mångdubbelt av vad Vänsterpartiet föreslår i extra-skatt. Vad är "rättvisan" i det? Det handlar alltså knappast om att "bestraffa de som presterar bättre". Snarare att storbankerna betalar av en liten, liten del av vad de får från skattebetalarna varje år.

När det gäller nationalekonomi så har jag läst tillräckligt mycket för att veta att den tes du framför, att höjda skatter alltid är dåligt, knappast är allenarådande inom nationalekonomin. Även om högern gärna vill framställa det så.

Dennis Nilsson sa...

Våra svenska storbanker spekulerar inte i särskilt stor omfattning, deras största risker är kreditrisken. Främst då bolån, som är på tok för billiga i nuläget. (Dagens räntenivå på bolån kan ju iofs tolkas som en spekulation)
Men spekulation i derivat sker i princip enbart som mäklare å kunders vägnar.
Att ta spekulativa positioner för att minska nedsidan på en befintlig lång position är inte spekulering då denne enbart är tillfällig över en kort osäker period.

På punkten statliga garantier verkar vi vara överens, jag tror dock hellre på att slopa dessa garantier än att straffbeskatta. Vissa garantier betalar bankerna dock redan en avgift för, bland annat insättningsgarantin.

Nej det är väl inte enväldig syn på skatterna, men den är ju klart starkast.

Kaj Raving sa...

Vad spekulationerna består i kan man möjligen tvista om, men det är i sammanhanget fullkomligt irrelevant.

Visst kan man tänka sig att slopa garantierna även om jag vågar påstå att den mest högljudda nationalekonomiska linjen är tämligen överens om att det skulle innebära en ekonomisk katastrof ur många aspekter. Det funkade ju dock på Island. Det är i vilket fall en helt annan fråga.

Och starkast... nja, för tillfället mest högljudd möjligen.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...