19 januari 2013

Folkpartiet och synen på demokrati

När folket väl har röstat så ska de veta sin plats och hålla käften medan politikerna sköter styrandet åt dem!
Ungefär så skulle man kunna översätta demokratisynen hos folkpartiet i Nybro. Eller åtminstone hos dess ordförande Kjell Josefsson. I åtskilliga kommentarer till lokaltidningarnas artiklar har man kunnat läsa om att det inte är relevant vad folket tycker. Det relevanta i Kjell Josefssons värld är hur kommunens folkvalda tycker. Senast visade det sig när han kommenterade den kraftiga folkliga opinion som blivit svaret på det ovanligt dumma förslaget att göra en parkering på torget i Nybro.
Enligt Kjell Josefsson (fp) är det inte relevant vad folket tycker.
Det relevanta är hur kommunens folkvalda tycker.
I mina ögon visar det på en extremt föråldrad och unken demokratisyn hos folkpartisten Kjell Josefsson. För att inte tala om att det är ett maktfullkomligt sätt att se på sina medmänniskor där man vill gärna ha stöd, men inte för mycket besvärliga åsikter. Väljarna ses som just väljare, inte som medborgare som kan ha någonting att säga om politiken mellan valen. Och väljare som mellan valen vill ha något att säga till om när det gäller beslut och inriktning i politiken ses mest som bråkstakar.

Och så undrar man varför folk slutar bry sig och engagera sig...

Men makten ska ju utgå ifrån folket vill jag minnas. Då kan man givetvis inte degradera demokratin, eller politiken, till att bestå av en valsedel i en urna vart fjärde år. Medborgarna måste ha möjlighet att på allvar kunna påverka politiken även mellan valen, exempelvis genom att utveckla den deltagande demokratin. Kanaler måste öppnas upp och folket låtas komma fram med sina åsikter. Vi behöver mer demokrati och mer folkligt inflytande, inte mindre!

Avslutningsvis så kan man konstatera att även om folkets åsikt inte väger så tungt i Kjell Josefssons värld, så gör uppenbarligen handlarnas det...

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...