28 januari 2013

Mitt svar på ett icke-svar

Till kommunfullmäktige ikväll har jag lämnat in en interpellation angånde parkeringen på torget och det faktum att S/M-majoriteten tycks strunta i vad folket tycker i frågan. Här kan man läsa interpellationen. Tyvärr kan jag inte delta själv på grund av sjukdom men jag har fått ett skriftligt svar från Peter Lilja (M).

Men jag lyssnade också på radion, och kunde konstatera att det faktum att jag inte var på plats inte hindrade Peter från att passa på att smutskasta mig rejält. Han påstod att jag hävdat att representanter för Nybro Handel ljuger. Vilket man genom att läsa interpellationen kan konstatera att jag inte gjort. Efter en rejäl utläggning kring detta så läste han upp de skriftliga "svaren". Inget mer. Bara fokus på smutskastning! Jag kan ha respekt för en politisk meningsmotståndare, men inte när man gör på ett sånt sätt. Riktigt fult agerat!

Men i vilket fall så har han som vanligt inte svarar på en enda av mina frågor. Jämför gärna själv:

Fråga 1: Varför är det viktigt att undersöka handlarnas åsikt men inte folkets?
Peters svar: Det är viktigt att genomföra enkätundersökningen för att säkerställa att det finns en önskan att genomföra försöket.
Vad svarar han på egentligen? Frågan var inte: Varför är det viktigt att genomföra en enkätundersökning? Det handlade om varför man inte är intresserad av att höra vad folket tycker och det svarar han definitivt inte på!

Fråga 2: På vilket sätt lever detta [att strunta i folkets åsikt. red] upp till målet i enlighet med Vision 2030 [om medborgarnas möjlighet att påverka. red]?
Peters svar: På alla sätt. Medborgarna har möjlighet att påverka utifrån de demokratiska principerna.
Så målet i fullmäktiges mål i Vision 2013 om medborgarnas möjlighet att påverka handlar alltså inte om mer än att medborgarna även fortsättningsvis ska få rösta vart fjärde år i Liljas värld? Samma demokratisyn som hos FP då. Vilket återigen aktualiserar fråga 1. Varför är handlarnas röst så viktig då? ska de ha en gräddfil till demokratiskt inflytande.

Fråga 3: Om enkäten visar att handlarna inte är eniga, kommer ni då att dra tillbaks förslaget om parkering på torget helt?
Peters svar: Syftet med enkätundersökningen är att utreda vad majoriteten av handlarna i centrum tycker om förslaget om att på prov, under 12 månader, införa parkering på torget.
Först, så vet vi redan att handlarna inte är eniga. 37 handlare i Centrala Nybro har ju skrivit under namninsamlingen mot parkering på torget. Men återigen, vad svarar han på? Frågan var inte: Vad är syftet med enkäten. Det var en väldigt enkel fråga som hade kunnat besvarats med ett enkelt ja eller nej. Men det troliga är väl att Peter faktiskt skiter i resultatet för att han vill genomdriva parkering på torget oavsett vad invånare och en stor grupp handlare tycker.

Observera gärna att Lilja påstår att Nybro Handel är "den lokala samarbetsorganisation som samlar flertalet av handlarna i centrum". Det är helt enkelt inte sant! I centrala Nybro finns kanske runt 80 handlare, av c:a 30 av dessa tillhör Nybro Handel. En handfull av deras medlemmar ligger nämligen en bra bit utanför centrum. Däremot så har alltså nästan hälften av samtliga centrumhandlare skrivit på namninsamlingen mot parkering. Varav en handfull faktiskt tillhör Nybro Handel.

Nedan följer Peters icke-svar i sin helhet:

Svar på interpellation från Kaj Raving angående folkets röst

Bakgrund

Vid KS sammanträde i december 2012 beslutade man att föreslå KF att besluta att införa parkering på torget på försök från och med den 1/5 2013 och 12 månader framåt. Försöket skall utvärderas under första halvåret 2014 varpå effekter och konsekvenser skall sammanställas och utvärderas innan ett beslut om fortsatt hantering tas. På detta sätt får vi möjlighet att prova denna lösning och utvärdera densamma innan vi tar ett mer långsiktigt beslut.

Förslaget om parkering på torget har väckts av Nybro Handel som är den lokala samarbetsorganisation som samlar flertalet av handlarna i centrum. Jag sätter givetvis stor tilltro till deras uppfattning och engagemang. Den lokala handeln är viktig i många perspektiv, varför det finns all anledning att ha en löpande konstruktiv dialog med denna aktör. Det är viktigt att ta vara på deras engagemang för att fortsätta utveckla inte bara den lokala handeln utan även den lokala arbetsmarknaden.

Den 28/1 kommer KS att besluta i frågan om att med en anonym enkätundersökning undersöka huruvida handeln i centrum önskar att genomföra försöket med parkering på torget. Eftersom behovet av parkering har framförts av handeln upplever jag det som helt naturligt att på detta sätt skaffa ett bra underlag inför kommande beslut i KF. För mig är det främmande att hävda att representanter för Nybro Handel ljuger, även om det är den modell som somliga föredrar.

Svar på frågor:

- Det är viktigt att genomföra enkätundersökningen för att säkerställa att det finns en önskan att genomföra försöket.
- På alla sätt. Medborgarna har möjlighet att påverka utifrån de demokratiska principerna.
- Syftet med enkätundersökningen är att utreda vad majoriteten av handlarna i centrum tycker om förslaget om att på prov, under 12 månader, införa parkering på torget.

Peter Lilja

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Vart tog folkets röst vägen?

Den nya S/M-majoriteten i Nybro beslutade plötsligt i vintras att lansera den ovanligt dumma idén att införa parkering på torget igen efter sisådär 30 års uppehåll. Beslutet skapade dock ett kraftigt mostånd, som jag knappast tror att man förväntat sig. En namninsamling drogs snabbt igång och en Facebookgrupp startades. Ganska snart bildades också en arbetsgrupp som arbetade med fråga på ett mera strukturerat sätt.

Förutom att fortsätta med namninsamlingen och ta fram egna förslag för hur torget bör utvecklas, utan att förstöras av en parkeringsplats, så gjordes en sammanställning av hur handlarna i Nybro centrum egentligen såg på det här med parkeringsplats på torget. Genom bilden som målats upp av en grupp företrädare inom intresseorganisationen Nybro Handel som förespråkade parkering på torget var att i princip alla handlare var eniga.

Bilden av verkligeheten visade sig snart vara en helt annan när arbetsgruppen började syna den: handlarna var definitivt inte överens! En stor andel av handlarna i centrum skrev på namninsamlingen som gick runt. I dagsläget handlar det om inte mindre än 37 centrumhandlare som aktivt tagit avstånd från parkering på torget. Flera av dessa är dessutom medlemmar i Nybro Handel!

Arbetet som genomfördes kröp uppenbarligen fram även till kommunalråden som fick kalla fötter och sköt upp beslutet en månad. Under tiden vill man skicka ut en enkät för att se om "ryktet" om att handlarna inte är eniga stämmer. Och visst det kan man väl göra, även om vi vet att de inte är eniga. Men vart tog folkets röst i frågan vägen? Varför ska bara handlarna ha en röst i den här frågan som ju berör alla Nybros invånare?

Den frågan har jag ställt till kommunalråden Markus Lund (S) och Peter Lilja (M) inför kvällens kommunfullmäktige även om den i Barometern fick en konstig vinkling. Tyvärr så kan jag inte delta i fullmäktiget på grund av sjukdom, men här nedan följer interpellationen i sin helhet:

Förslaget om att införa parkeringsplats på torget har rört upp känslor, skapat en stor folklig opinion och en kraftig motreaktion. Med rätta, eftersom de konsekvensbeskrivningar som gjorts visar att ett sånt beslut skulle leda till en lång rad negativa konsekvenser för Nybros invånare! På pluskontot hittar man endast en vag förhoppning om att det ska leda till ökad handel i centrum.

Den politiska majoriteten i Nybro valde trots detta att lyssna på högljudda företrädare för Nybro Handel som förespråkade parkering, samtidigt som man målade upp en bild av att detta var vad Nybros handlare önskade. Sedan dess har det visat sig att den bild som dessa företrädare försökte måla upp inte var sann. Handlarna är definitivt inte eniga. Tvärtom så är en majoritet motståndare enligt en undersökning som gjorts.

När detta kom till er kännedom så valde ni att gå ut med att beslutet om parkering på torget ska skjutas upp en månad. Under tiden ska en enkätundersökning göras bland handlarna för att se hur de egentligen ställer sig. Att ni nu har kommit till insikt om att den bild som först målades upp inte är sann gläder mig givetvis.

Men parkeringen på torget berör inte bara handlarna utan samtliga Nybros invånare. Och en stor del av Nybros invånare är motståndare till parkering på torget. Det har visat sig i lokaltidningarnas nätundersökningar och kommentarsfält. Det visar sig också i den namninsamling som gjorts och som samlat över tusen underskrifter, samt inte minst när man talar med folk på stan.

Såvitt jag vet så är det medborgarna i Nybro som vi som folkvalda företräder, inte specifikt handlarna. Åtminstone är det så jag ser på mitt uppdrag. Ett av fullmäktiges mål i Vision 2013 handlar dessutom om medborgarnas möjlighet att påverka. Ändå väljer ni att fråga handlarna hur de ställer sig i frågan – men inte vad folket i Nybro tycker!

Med bakgrund av detta undrar jag:

– Varför är det viktigt att undersöka handlarnas åsikt men inte folkets?

– På vilket sätt lever detta upp till målet om medborgarnas möjlighet att påverka i enlighet med Vision 2030?

– Om enkäten visar att handlarna inte är eniga, kommer ni då att dra tillbaks förslaget om parkering på torget helt?

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , ,

25 januari 2013

Bra av vänsterpartiet - vill omvandla fas 3 till riktiga jobb

Vänsterpartiet i Kalmar presenterar idag sitt förslag om att omvandla fas 3-tjänster till kommunala jobb med avtalsenliga löner. Tyvärr finns inte artikeln på nätet, men 50 arbetstillfällen blir det om förslaget går igenom. Det hela finansieras genom att man tar pengar från den sociala fond som har tillskapats i Kalmar.

Ett utmärkt förslag som visar att vänsterpartiet gör skillnad. Tidigare har Göteborg genomfört ett liknande projekt, också där på vänsterpartiets initiativ. Vänsterpartiet gör skillnad!

Red. Kommunalrådet Bertil Dahls kommentar är klockren "vi ska inte betala för arbetslöshet, vi ska betala för arbete.

19 januari 2013

Folkpartiet och synen på demokrati

När folket väl har röstat så ska de veta sin plats och hålla käften medan politikerna sköter styrandet åt dem!
Ungefär så skulle man kunna översätta demokratisynen hos folkpartiet i Nybro. Eller åtminstone hos dess ordförande Kjell Josefsson. I åtskilliga kommentarer till lokaltidningarnas artiklar har man kunnat läsa om att det inte är relevant vad folket tycker. Det relevanta i Kjell Josefssons värld är hur kommunens folkvalda tycker. Senast visade det sig när han kommenterade den kraftiga folkliga opinion som blivit svaret på det ovanligt dumma förslaget att göra en parkering på torget i Nybro.
Enligt Kjell Josefsson (fp) är det inte relevant vad folket tycker.
Det relevanta är hur kommunens folkvalda tycker.
I mina ögon visar det på en extremt föråldrad och unken demokratisyn hos folkpartisten Kjell Josefsson. För att inte tala om att det är ett maktfullkomligt sätt att se på sina medmänniskor där man vill gärna ha stöd, men inte för mycket besvärliga åsikter. Väljarna ses som just väljare, inte som medborgare som kan ha någonting att säga om politiken mellan valen. Och väljare som mellan valen vill ha något att säga till om när det gäller beslut och inriktning i politiken ses mest som bråkstakar.

Och så undrar man varför folk slutar bry sig och engagera sig...

Men makten ska ju utgå ifrån folket vill jag minnas. Då kan man givetvis inte degradera demokratin, eller politiken, till att bestå av en valsedel i en urna vart fjärde år. Medborgarna måste ha möjlighet att på allvar kunna påverka politiken även mellan valen, exempelvis genom att utveckla den deltagande demokratin. Kanaler måste öppnas upp och folket låtas komma fram med sina åsikter. Vi behöver mer demokrati och mer folkligt inflytande, inte mindre!

Avslutningsvis så kan man konstatera att även om folkets åsikt inte väger så tungt i Kjell Josefssons värld, så gör uppenbarligen handlarnas det...

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

18 januari 2013

Barnfattigdomen är i högsta grad verklig. Tyvärr!

Barnfattigdom... Få begrepp har väl väkt så mycket upprörda känslor den senaste tiden som just barnfattigdom. Och med tanke på att närmare en kvarts miljon barn faktiskt lever under fattiga och mycket utsatta förhållanden så borde det vara på allas läppar - varje dag. För de här barnen lever mitt ibland oss, i välfärdssverige, ett av världens allra rikaste länder. Men de syns sällan. Vill inte synas.

Men den diskussion som startat nu, sen Janne Josefsson i Uppdrag Granskning riktat en spark mot alla dessa utsatta barn, gör mig bara ledsen och arg. Och det är inte främst det att Janne Josefsson väljer att strunta i forskning eller att han bortser från viktiga fakta för att bekräfta sin tes. Visst är det ohederlig jornalistik det handlar om, men det är ju så han brukar jobba...

Nej, det vidriga är att när han väljer att ifrågasätta om barnfattigdom finns eftersom han inte ser några tiggande hungriga barn på gatan, så hakar ett dreglande drev på. Ett dreglande drev som gör allt för att flytta fokus från de ökande klyftorna och den fattigdom som finns mitt ibland oss. Raljerande försöker man få barnfattigdomen att handla om barn som inte har råd med den senaste iPhonen.

Man sitter på sina höga hästar och sparkar neråt. Hårt!

För visst har vi kanske inga svältande barn i Sverige, men det innebär definitivt inte att vi inte skulle ha någon fattigdom, det yttrar sig bara annorlunda i ett utvecklat land. Det handlar istället om barn som i slutet på varje månad får höra från sina föräldrar att "de åt så mycket till lunch" så de behöver inte äta nåt till middag eller kvällsmat idag heller. Fast magen kurrar. Och barn ser, förstår, påverkas...

Barnfattigdomen handlar inte om rätten till en ny Iphone eller dyra märkesjeans. Det handlar om barn som stängs ute från fotbollsträning för att skorna är för dyra, barn som inte kan följa med på skolresan eller ens äta sig mätta hemma. Barn som ”inte vill” gå på klasskamratens kalas, därför att man inte har råd att ta med sig någon present. Barn som blir "sjuka" när det enda paret byxor som passar inte hunnit torka under nätten. Barn som ständigt går med en klump av oro i magen för föräldrarnas ekonomi.

Att växa upp under fattiga förhållanden begränsar barnens möjligheter till en god uppväxt och en ljus framtidssyn. Barn som växer upp i fattigdom har betydligt sämre förutsättningar att lyckas i skolan och löper större risk att leva i ekonomisk och social utsatthet i vuxen ålder. De löper större risk för arbetslöshet och de får en sämre hälsa.

Barnfattigdomen är i högsta grad verklig. Tyvärr! För varje barn som tvingas växa upp under sådana förhållanden så innebär det ett misslyckande för samhället. DET borde vi diskutera. Varje dag! Tills INGET barn längre behöver växa upp under såna förhållanden.
 
Jag har skrivit en hel del om barnfattigdom och vad Vänsterpartiet vill göra åt den tidigare. Bland annat följande:
Barnfattigdom handlar om politiska val
Barnfattigdomens ansikten
Barnfattigdomen - ett misslyckande mitt i välfärdssverige
Barnfattigdom - debatten om ett Sverige som sällan syns
Reinfeldt prioriterar ökad barnfattigdom
Minskad barnfattigdom eller lägre skatt?
Fattiga föräldrar ger fattiga barn
Relativisera inte fattigdomen i Sverige 

Media: AB1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9SvD1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Ex1, 2, 3SR1, 2, GP1, 2, 3, 4, 5, 6HD1, 2, 3SVT1, 2, 3, 4DN1, Dagens Arena,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

16 januari 2013

LO stärker fronten mot vinstintresset i välfärden

Svenska folket vill ha en välfärd där vinstintresset inte tillåts styra vilken omsorg eller vård vi får. I riksdagen är det däremot enbart Vänsterpartiet som driver den frågan om att skattepengarna ska gå till den välfärd de avsedda för och inte en privat plånbok. Utanför riksdagen stärks däremot stödet för Vänsterpartiets linje. Nu senast av LO.

I våras gav nämligen en stark majoritet av ombuden vid LO:s kongress beskedet att LO måste ta tydlig ställning mot alla former av vinstintresse i vård, skola och omsorg. Igår presenterade LO sitt förslag för att sätta stopp för vinstintressets framfart i välfärden med följande motivering: 
"Välfärdens resurser sinar i takt med att skatterna sänks. Dessutom läcker välfärdsresurser ut i privata vinstuttag. Skattepengar avsedda för medborgarnas skola, vård och omsorg hamnar i stället i privata fickor. Det är i dag fullt tillåtet för privata bolag att göra ekonomisk vinst på bekostnad av människors välfärdskvalitet."
Förslaget man presenterade innebär att LO lägger sig nära det förslag som Vänsterpartiet presenterade i sommras för att sätta stopp för vinstintresset som drivkraft i välfärden, samtidigt som vi kan ha flera olika utförare att välja mellan. Även om man kan kritisera vissa brister i förslaget så innebär det tveklöst att LO stärker fronten mot vinstintresset i välfärden.

Nu väntar vi på vad Socialdemokraterna kommer fram till på sin kongress i vår. Ska man lyssna på arbetarrörelsen och majoriteten av svenska folket? Eller kommer man att falla till föga för marknadens intressen?


Kolla in Bloggvänstern för fler schyssta vänsterbloggar.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

08 januari 2013

Jobb till unga viktigare än profit för storbankerna

Utdelningsfest för bankerna” kunde man läsa häromdagen. De fyra storbankerna väntas tillsammans dela ut runt sanslösa 29 miljarder kronor på vårens stämmor, fyra miljarder mer än i fjol! Detta är dessutom bara de övervinster som delas ut, den totala vinsten är mångdubbelt större. För Vänsterpartiet är jobb och utbildning för unga viktigare än ökad profit för bankerna.

Vänsterpartiet menar därför att en liten del av dessa övervinster gör mer nytta om de används för att få bukt med ungdomsarbetslösheten istället för att fylla aktieägarnas plånböcker. Vi föreslår därför en satsning på 23 000 extra utbildningsplatser för unga arbetslösa. Satsningen finansieras genom en tillfällig bolagsskatt med 5 procentenheter på de fyra största bankerna.
Utbildningspaketet består av tre delar:
  • 15 000 årsplatser inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen, yrkeshögskolan eller yrkesvux. Det handlar om arbetslivsnära utbildningar med inslag av praktik som efterfrågas av näringslivet.
  • 8 000 årsplatser till de unga arbetslösa som bäst behöver det för att läsa in gymnasiekompetens med ett särskilt studiestöd som motsvarar hela studiemedelsbeloppet.
  • Stimulansbidrag så att fler kommuner, landsting och ideella föreningar kan anordna sommarjobb för skolelever. 
Satsningen gör knappast storbankerna fattiga, utan motsvarar bara en bråkdel av de övervinster som de delar ut, ungefär 4 miljarder kronor. Det är bara så mycket som storbankerna ökar sin utdelning med i år jämfört med i fjol!
Kaj Raving (V)

Red. Inte nog med att bankerna har utdelningsfest, de får dessutom miljarder i sänkt skatt av Anders Borg (M)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

06 januari 2013

Överklassen beter sig sämre än andra

Ny forskning visar att överklassen beter sig sämre än andra, det rapporterar SVT om. I en studie vid vid University of California jämförde man olika sociala grupper och tittade på vilka som beter sig sämst. Resultatet visade sig att de som tillhörde överklassen oftare är oärliga och fuskar mer. Andra undersökninga visar å andra sidan att fattiga är mer benägna att dela med sig av det lilla de har.

Vad gäller överklassen så är mina erfarenheter ytterst begränsade. Undersökningens resultat bekräftar bara mina fördomar. Men när det gäller fattigas generositet så bekräftar det till punkt och pricka vad jag själv har sett många gånger.

Psykologen Paul Piff och hans kollegor som genomfört testet menar att det kan vara utslaget av en ond cirkel där oärliga människor skaffar sig mer privilegier, får högre status vilket i sin tur leder till ännu mer oärlighet och ojämlikhet.

– Våra fynd tyder på att om strävan efter egenintresse går okontrollerat, kan det resultera i en ond cirkel: egenintresse leder människor till att bete sig oetiskt, vilket höjer deras status, och det leder till mer oetiskt beteende och ojämlikhet.
Studien visar också att de med makt är mer benägna att fördöma ett beteende som de själva utövar, vilket inte minst ställer fusk-debatten kring våra socialförsäkringar i ett helt nytt ljus. Som man känner sig själv känner man andra typ...

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

03 januari 2013

Riv murarna

Idag inleder Ung Vänster sin flyktingpolitiska kampanj Riv murarna! Så rätt i en tid då människor trots skyddsbehov och uppenbara asylskäl skickas tillbaka till förföljelse, våld och förtyck! Så viktigt i ett samhällsklimat där rasism och främlingsfientlighet allt mer tillåts sätta dagordningen och så nödvändigt när även de etablerade partierna oroligt och alldeles för enkelt faller in i den främlingsfientliga retoriken.

Det är bara att applådera sveriges bästa ungdomsförbund som i kampanjen påpekar det som borde vara självklart och uppenbart för alla:
Svensk flyktingpolitik måste bygga på medmänsklighet och solidaritet. Flyktingar som kommer till Sverige ska behandlas som människor, därför kräver vi en human flyktingpolitik.
Stöd gärna Fristadsfonden som hjälper flyktingar som hotas av utvisning och som inte kan återvända till sina hemländer. Fonden bidrar med pengar till juridisk hjälp, tortyrutredningar, tolkar och liknande. Bidra till Fristadsfondens viktiga arbete genom att sätta in pengar på plusgirokonto 26 31 25-7.
Alla insamlade medel går till att hjälpa asylsökande, inga pengar går till administration eller resor.

Bloggat: Helena,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

01 januari 2013

Tillsammans kan vi göra 2013 till ett gott rött år!

Så skriver vi då 2013. Nytt år, men dessvärre samma politik som tidigare. Precis som under 2012 finns det vinnare och förlorare med högerpolitiken. Precis som under 2012 tillhör vinnarna framförallt den överklass som regeringen fortsätter smörja med ytterligare sänkt skatt och utökat Rut-bidrag till barnens läxhjälp. Precis som under 2012 är det de sjuka och de alltfler arbetslösa som drar Svarte-Petter.

Precis som under 2012 så kommer storbankerna fortsätta smörja kråset då utdelningsfest väntar. Vänsterpartiet föreslog i vårt budgetförslag en tillfällig skatt på storbankerna för att satsa de pengarna på jobb för unga. 2012 var det bara Vänsterpartiet som tyckte att ungas framtid var viktigare än storbankernas profithunger. Tyvärr så tror jag inte att det ändras under 2013.

Precis som under 2012 kommer också riskkapitalister fortsätta tjäna miljarder på att vanvårda våra äldre och sjuka, trots att en förkrossande majoritet av svenska folket, oavsett partifärg vill sätta stopp för eländet. Vänsterpartiet är hittills det enda partiet i riksdagen som vill stoppa detta och vi lade i somras fram ett konkret förslag på hur det skulle kunna gå till.

Svenskarna vill ha välfärd utan vinstintresse - Vänsterpartiet har lösningen. Kanske blir 2013 året då socialdemokraterna på sin kongress tar till sig av vad Olof Palme konstaterade redan på 80-talet: "Ett privat, av vinstintressen styrt system klarar inte målet att på lika villkor ge människorna de sociala tjänster de behöver."?

Nåja, oavsett vilket så kan man konstatera att precis som under 2012 behöver kampen mot de ökande klassklyftorna fortsätta, liksom kampen mot antifeminism och rasism. Jag lovar att göra mitt bästa - och jag hoppas du gör mig sällskap. Tillsammans kan vi göra 2013 till ett gott rött år!  

P.s Ett bra sätt att börja på är att bli medlem i Vänsterpartiet om du inte redan är det. Det blir du enklast genom att gå in här på Vänsterpartiets hemsida.  

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...