05 december 2012

Vi vill ha sex, vi vill ha sex...

I helgen är det dags för årets sista partistyrelsemöte. Då blir den gamla parollen Vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha sex timmars arbetsdag aktuell igen. En av de intressanta punkterna på dagordningen är nämligen en rapport från arbetstidsgruppen, dvs den arbetsgrupp som fått i uppdrag att arbeta med 6-timmarsfrågan utifrån kongressens direktiv. Den nya partistyrelsen fick ju i uppdrag av kongressen att:
ta fram ett strategidokument byggt de erfarenheter och den forskning som redan finns och förvandla visionen om sex timmars arbetsdag till konkreta politiska förslag.
Jag tror att det är bra. Vi borde vara mycket tydligare och gå ut mer med den frågan. För några helger sen var jag nämligen med vid en aktivitet som LO-distriktet anordnade. Där träffade jag några unga fackligt engagerade killar som lyfte just 6-timmarsfrågan som en av de viktigaste. Problemet var bara att de trodde att Vänsterpartiet hade övergett kravet! Klart oroande och något att ta fasta på.

6-timmarsfrågan kanske inte blir den hetaste valvinnarfrågan, men det är en fråga som är både strategiskt och, inte minst, ideologiskt viktig. Det är också en fråga där vi faktiskt börjar få allt fler allierade, exempelvis flera fackförbund. Det ska vi givetvis ta tillvara på och jag utgår ifrån att det ligger högt på arbetsgruppens dagordning att odla dessa kontaktpunkter.

För ska vi kunna lyfta upp frågan på den politiska dagordningen så måste vi såklart ta fram strategier för hur detta ska gå till. Vi måste hitta bundsförvanter och vi måste formulera en konkret politik i frågan som vi kan använda när vi sen driver frågan. Men minst lika viktigt tror jag att det är att vi formulerar frågan för vår egen skull. För hur ska vi annars kunna driva den utåt? Här har arbetsgruppen en oerhört viktig roll att spela.

Bloggat: Samuel, Löntagarbloggen,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...