09 december 2012

Rapport från partistyrelsen 8-9 december

Vänsterpartiet gör skillnad! I Göteborg har vänsterpartiets inflytande i politiken lett till att fas 3 inom kommunal verksamhet fasas ut och under 2013 ersätts de sista med avtalsenliga anställningar. Man har också stoppat privatiseringar i form av LOV och sett till att ett ungdomens hus har blivit verklighet. Dessutom har man infört rätt till heltid och förskola på kvällar/nätter och helger. Mm mm...

Vänsterpartiet gör tveklöst skillnad där vi är med och styr. I Göteborg är det extra tydligt, vilket det vänsterpartistiska kommunalrådet Mats Pilhem berättade om när just Göteborg utgjorde det lokala goda exemplet under helgens partistyrelsemöte. De här goda lokal exemplen som presenteras för PS med start med Umeå vid förra PS ger onekligen extra energi. Vi behöver bli betydligt bättre på att marknadsföra allt positivt vi gör runt om i landet, både internt och externt.

Vänsterpartiet gör skillnad, och det kommer vi att göra i än högre grad framöver. Som grund för det arbetet så antog partistyrelsen i helgen en verksamhetsplan som drar upp de politiska riktlinjerna fram till valet 2014. Nyckelordet i planen är prioritering och diskussionen kring dokumentet blev som vanligt lång. Men det var en bra, öppen diskussion och det som blev allra tydligast är hur ense partistyrelsen är kring den politiska inriktningen för partiet.

Det innebär bland annat att den feministiska offensiven kommer att bli tydlig under 2013, att vi kommer att fortsätta det organisatoriska arbetet och bygga en kampanjorganisation och inte minst aktiv kommer att fortsätta driva frågan om kommersialiseringen av välfärden. Det poängteras också att partistyrelsen har en mer utåtriktad roll i organisationen än vad som varit fallet tidigare. Det tycker jag är bra.

Långa diskussioner blev det kring en rad andra frågor också och det är roligt att konstatera att alla i partistyrelsen tar för sig och deltar i diskussionerna, även om det innebär att tidsschemat spricker, vilket det gjorde vid detta tillfälle också. Det är tydligt att det finns ett stort engagemang och många starka viljor i partistyrelsen.

De stora beslutspunkterna var, förutom antagandet av verksamhetsplanen, antagandet av budgeten och antagandet av den uppdaterade facklig-politiska plattformen. När det gäller budgeten, så är det inte mycket annat att säga än att våra ekonomiska muskler inte riktigt ger utrymme för allt vi skulle vilja göra. Så återigen handlar det om att prioritera hårt.

När det gäller den facklig-politiska plattformen så finns det desto mer att säga och förhoppningsvis ska jag kunna göra det i ett eget inlägg framöver. Det var en bra plattform innan den reviderades och den är ännu bättre nu. Den blir ett bra verktyg, inte minst som ett stöd för det ökande antalet fackligt aktiva vänsterpartister som vi glädjande nog kan se. Men man kan aldrig vara nog tydliga med att påpeka att det finns ingen annan roll för vänsterpartister i facket än att vara engagerade och goda fackliga företrädare.

Utöver dessa viktiga beslut så diskuterades också flera spännande och viktiga rapporter. Organisationsenheten rapporterade från distriktsbesöken runt om i landet och en viktig diskussion följde kring den stora skillnaden mellan storstadsdistrikt och glesbygdsdistrikt. Det är viktigt att vi ser till att stärka basen i partiet och hittar metoder för att stötta alla svaga partiföreningar och distrikt vi har i landet. Det arbetet kommer att ta avstamp i det material som nu tagits fram.

Arbetstidsförkortningsgruppen, som jobbar med 6-timmarsfrågan lämnade också en avstämningsrapport. Arbetsgruppen ska, i enlighet med beslutet på partikongressen, ta fram ett strategidokument för att omsätta visionen om sex timmars arbetsdag i konkreta politiska förslag. Förslaget ska sen presenteras för partistyrelsen i september nästa år. Jag tror att det är många som precis som jag är förväntansfulla inför vad man kommer att presentera.

Den tredje 'stora' rapport som lämnades handlade om den arbetslivskampanj, Vi är människor, inte maskiner, som partiet dragit igång. Den handlar ju om villkoren på arbetsmarknaden och är ju tyvärr är lika aktuell som den är nödvändig. Vittnesmålen på kampanjhemsidan Prataomjobbet.se är många och bedrövliga. Men vi vet att det finns många fler berättelser där ute som behöver lyftas och därför uppmanar vi alla som har nåt att berätta från sin arbetssituation att gå in på hemsidan och göra det.

Med den uppmaningen avslutar jag rapporten från årets sista partistyrelsemöte och tackar för förtroendet jag fått. Det har varit ett fantastiskt roligt, spännande och lärorikt år. Tack!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...