29 december 2012

LOV dumpar villkoren för välfärdspersonalen

För c:a tre år sedan infördes Lagen om valfrihet, LOV, som öppnade och underlättade för kommuner att pritvatisera sin verksamhet, exempelvis hemtjänsten. Lagen innebär att företag idag får erbjuda omsorg i stort sett fritt och med vilka villkor som helst för de anställda. Eftersom personalen är den allra största kostnaden så är det genom att besparingar på personalen som det är enklast att säkra vinsten.

Därför är det föga förvånande att Kommunal rapporterar om att många privata företag inom välfärden inte vill teckna kollektivavtal. Det är ju genom kollektivavtal som schyssta arbetsvillkor säkras i Sverige. Genom att vägra teckna kollektivavtal kan man dumpa villkoren på olika sätt, som genom att låta bli att betala in pension eller att vägra betala ob-tillägg, övertidsersättning osv. Privata företag har i allmänhet också en lägre bemanning  och dessutom en lägre andel utbildad personal.

Det är än så länge frivilligt för kommunerna att införa LOV, men 2014 kan regeringen komma att tvinga samtliga Sveriges kommuner att släppa in privata företag i äldrevården, genom så kallad tvångs-LOV. Det skulle innebära att regeringen kör över de kommuner och medborgare som aktivt valt att inte ha vinstdrivande företag inom äldreomsorgen.

LOV innebär att privata företags intresse av att göra vinst sätts före en god äldreomsorg och de anställdas rätt till schyssta villkor. Vänsterpartiet vill anställa fler inom äldreomsorgen och handikappomsorgen för att svara upp mot enskilda personers individuella behov och möjlighet att kunna påverka den hjälp som ges. Och givetvis vill vi att de anställda ska garanteras schyssta villkor.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...