03 december 2012

Läxhjälp i skolan kommer alla barn till del

Skolbarnsföräldrar vill att läxhjälp anordnas av skolan istället för att det ska vara upp till föräldrarna att köpa läxhjälp av privata företag. Det sistnämnda har ju regeringen öppnat upp för med läx-Rut. Dvs skattefinansierad läxhjälp för de barn som sett till att skaffa föräldrar som har råd det. De barn som valt för fattiga föräldrar lämnas däremot därhän i major Björklunds skola.

Var fjärde skolbarnsförälder tycker att deras barn behöver läxhjälp ordnad av skolan. Det är en fråga Vänsterpartiet drivit länge för, som mina kamrater från Vimmerby skriver: Vi vill att alla barn ska ha samma möjligheter, oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningar.

Läxor kan vara en tung börda att bära för såväl barn som föräldrar. Rut-avdrag för läxhjälp ökar klyftorna i skolan. Istället för läxhjälp till de som kan betala så vill vi att även de barn som av olika anledningar inte kan få hjälp hemma ska kunna få hjälp med sina läxor. Skolan borde därför vara skyldig att ge alla som behöver hjälp med läxläsning - i skolan, med personal på plats.
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...