28 november 2012

(V)i svarar kommunisterna om sänkta arvoden

Kommunisterna kritiserar 21/11 Vänsterpartiet för att vi i en motion kräver sänkta arvoden för Nybros politiker. För Vänsterpartiet är det viktigt att politiska företrädare dels är representativa för sitt parti och dess ståndpunkter, men inte minst att de är representativa för folket. Det är ett problem att politiker beviljas förmåner och arvoden som ligger långt över vad de flesta människor någonsin kan komma i närheten av att tjäna.

Därmed finns också en uppenbar risk att politiska beslut fattas i en helt annan verklighet än den där väljarna lever sina liv. Det riskerar att skapa en förtroendeklyfta mellan de folkvalda ledamöterna och de medborgare de representerar, vilket i sin tur riskerar att urholka demokratin.
Anders Svensson, Kaj Raving och Pia Eriksson
Vi inom Vänsterpartiet försöker motverka detta på en rad olika sätt på en rad olika nivåer. Exempelvis genom vårt kongressbeslut om att alla arvoden över en viss inkomstnivå betalas i partiskatt. Har man exempelvis bara mötesarvoden så betalar man ändå minst 10% av arvodet i partiskatt. Och när vi Vänsterpartister sitter i Nybros fullmäktige behåller vi aldrig våra arvoden för det.

Men självklart så driver vi också frågan om att arvodena generellt ska sänkas. Det gör Vänsterpartiet i riksdagen och för oss är det självklart att göra det även här i Nybro. Det är därför vi nu, liksom vi gjort tidigare, såväl när vi suttit i opposition som i majoritet, lägger en motion om att sänka de politiska arvodena i Nybro kommun.

Tydligen så ställer Kommunisterna upp på detta. Men deras livsutrymme på vänsterkanten måste kännas oerhört begränsat, eftersom man känner att man trots detta måste hitta något att kritisera. Dessvärre, för Kommunisterna, så består den tyngsta kritik man kan leverera i att Vänsterpartiet i Nybro inte offentligt gått ut och kritiserat partikamrater i andra partiföreningar - och frustrationen hos Kommunisterna är uppenbar!

Vänsterpartiet menar att det nu är viktigare än någonsin att vårda de demokratiska institutionernas ställning. Att vara förtroendevald är något av det finaste man kan vara. Politiker bär det finaste som finns, nämligen människors förtroende. Därför kräver Vänsterpartiet nu sänkta arvoden och minskad girighet bland de folkvalda, oavsett vad Kommunisterna tycker om detta.

Pia Eriksson (V), gruppledare
Kaj Raving (V), fullmäktigeledamot
Anders Svensson (V), fullmäktigeledamot

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...