17 november 2012

Vänsterpartiet i Nybro kräver sänkta arvoden

Vänsterpartiet lämnade idag in en motion med krav om att sänka de politiska arvodena i Nybro kommun. Motionen innehåller även en satsning som underlättar de politiska partiernas demokratiska arbete genom att oppositionsrådsarvodet ersätts med ett gruppledararvode som utgår till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, förutom till de partier som innehar posten som ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen. Trots detta så innebär förslaget en besparing på minst en miljon kronor.
För vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvodena ska finnas för att ge de praktiska förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på. I riksdagen kräver Vänsterpartiet därför att riksdagsmännens ersättning ska sänkas rejält. Vänsterpartiet har även i Nybro kommun flera gånger föreslagit sänkta arvoden, senast för nästan exakt ett år sedan.
Dessvärre har vi också här stått ensamma i vårt krav och istället fått se hur utvecklingen gått i motsatt riktning då kommunens båda starka män fann varandra och bildade en S/M-majoritet som hade som första prioritet att höja sina egna arvoden.

Här kommer motionen i sin helhet:

För vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvodena ska finnas för att ge de praktiska förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på. I riksdagen kräver Vänsterpartiet att riksdagsmännens ersättning ska sänkas rejält. Det behövs mer tilltro till partipolitiken, inte politikerförakt.


Vänsterpartiet har därför även i Nybro kommun flera gånger föreslagit sänkta arvoden. Dessvärre har vi också här stått ensamma i vårt krav och istället fått se hur utvecklingen gått i motsatt riktning. Utifrån den upprördhet som denna utveckling skapat på senare tid, inte minst hos andra partiers företrädare, så ser vi nu att det finns anledning att lyfta frågan igen och hoppas på bättre gensvar.

Vi kan se att det finns en poäng med att arvodena kopplas till något så att politikerna framöver inte själva beslutar om eventuella höjningar. Vi menar dock att arvodena i Nybro lämpligen bör knytas till prisbasbeloppet, för närvarande 44 000 kronor per månad, istället för till riksdagsarvodet. 95% av prisbasbeloppet blir ändå en väldigt bra månadslön på långt över snittet för en arbetare.

Vi menar även att oppositionsrådsarvodet bör ersättas med ett gruppledararvode som utgår till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige, förutom till de partier som innehar posten som ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen. Exakt hur detta arvode ska se ut bör utredas men vi föreslår att de sätts till 5%, som för ordförandena för de nyinstiftade kommunala utskotten.

Trots att vårt förslag innebär en utökning av de politiska partiernas möjligheter till demokratiskt inflytande så innebär förslaget en besparing på minst en miljon kronor som gör mer nytta inom annan kommunal verksamhet. Självklart ska dock även fortsättningsvis inkomstbortfallsprincipen kvarstå enligt nuvarande regler. Grunden ska vara att ingen ska behöva förlora på att ta ett politiskt uppdrag.

Vi yrkar därför:
– Att samtliga årsarvoden kopplas till prisbasbeloppet utifrån de procentsatser som gäller idag utom för vice ordförande i kommunstyrelsen där sysselsättningsgraden fastställs till 30%

– Att fullmäktigearvodet på 500 kr tas bort
– Att grundarvodet för sammanträden samt förrättningar sänks till 400 kr
– Att timarvodet för sammanträden samt förrättningar sänks med 10%
– Att ett gruppledararvode utreds och införs

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

Unknown sa...

Äntligen! Vänsterpartiet kräver också sänka arvoden för riksdagsledamöter. I den småländska grannkommunen Uppvidinge ämnar den styrande centermajoriteten dock höja arvodena, för Centerns kommunalråd med inte mindre än 10 000 kr/mån.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...