07 november 2012

Heltid ska vara norm, deltid en möjlighet, även i Nybro kommun!

Att heltid ska vara norm och deltid en möjlighet, är en viktig fråga för Vänsterpartiet. Inte minst så är det en jämställdhetsfråga då fler kvinnor än män i Nybro kommun idag arbetar ofrivillig deltid. Få saker skulle på samma sätt som införandet av rätt till heltid stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, deras ekonomiska styrka och bidra till ökad jämställdhet.

Lägre sysselsättningsgrad leder inte bara till låga löner utan deltidsanställda har också ofta mindre inflytande på arbetsplatserna, får mindre kompetensutveckling och har sämre möjligheter till befordran vilket ytterligare försämrar löneutvecklingen. Dessutom blir ersättningarna från socialförsäkringssystemen och den framtida pensionen lägre.
Det är därför glädjande att Vänsterpartiets idoga arbete nu har burit frukt. Nybro kommun har tagit ett första rejält kliv mot rätten till heltid för i första hand alla inom Kommunals avtalsområde i Nybro kommun. Där är antalet deltider störst och vi kan sen gå vidare till övriga yrkesgrupper. Viktigt är att förändringsarbetet sker i dialog med fack och anställda.

Nybro kommun måste vara en attraktiv arbetsgivare med schyssta villkor för alla sina medarbetare. De är välfärdens största resurs och utan dem stannar Nybro! Det finns mycket som talar för att det är en bra investering för arbetsgivare att införa heltidstjänster som norm. Medarbetarna känner sig tryggare, trivs bättre och sjukskrivningar minskar.

Medarbetarna ska kunna känna tryggheten i att det är möjligt att gå upp till heltid utan att behöva bråka, få vänta i flera år eller behöva jobba delade turer för att få möjligheten. Som jag påpekat flera gånger i fullmäktige så måste man givetvis också se till att bedriva arbetet med att införa rätt till heltid i en bred och öppen process där resultatet är rejält förankrat hos alla som berörs.

Man ska kunna försörja sig på sitt arbete och ofrivillig deltid ska inte behöva accepteras år efter år. Heltid ska vara norm, deltid en möjlighet, även i Nybro kommun!

Kaj Raving (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...