01 oktober 2012

Rut-avdrag för läxhjälp ökar klyftorna i skolan

Rut-avdrag för läxhjälp ökar klyftorna i skolan genom att man tar resurser från de svagaste för att satsa på de elever som valt ”rätt föräldrar”. Skolans uppgift bör istället vara att utjämna och kompensera för dessa skillnader.

Skolverket har visat att elevers resultat redan idag präglas alltmer av föräldrarnas utbildningsnivå och sociala status. Klasstillhörighet är alltså redan en viktig faktor för barnens skolgång. Genom att satsa på skattesubventioner för läxhjälp istället för på resurser till skolan så förstärker man denna utveckling.

Under skolmajor Björklund har vi sett hur skillnaderna förstärkts genom tidig sortering, utslagning och segregering i skolan, där resultatet blir en skola där klasskillnaderna blir allt tydligare. Vi får en skola där det blir allt viktigare att du föds med rätt föräldrar och där övriga elever lämnas bakom.

Med Rut-avdrag för läxhjälp skapar regeringen ett orättvist resursfördelningssystem. Resurserna bör riktas till den gemensamma skola alla går i, inte till enskilda föräldrar med rätt ekonomiska förutsättningar. Varje elev, oavsett bakgrund, har rätt till en bra utbildning!

Kaj Raving (V)
Ledamot Barn & Utbildningsnämnden Nybro

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...