24 oktober 2012

Man kan inte lägga en kram eller lek på lager!

De senaste dagarna har vi hört larmrapporter från Kommunal om att det är få vuxna på fritids på många håll. På många håll är det svårt att driva vettig pedagogisk verksamhet i dag, eftersom barngrupperna i Sverige blivit allt större sedan 1990 och antalet barn per anställd ökat. Glädjande nog så ligger Nybro kommun relativt bra till och har färre barn per vuxen än snittet både riket och länet.
Trots knappa resurser anordnas mycket bra verksamhet på fritidshemmen
i Nybro. På fritidshemmen Opalen och Safiren kan barnen exempelvis
gå hoppreps- eller matlagningskurs. Det var bara några exempel på allt som
visades upp på fritidshemmens dag i våras.
Yngre skolbarn börjar och slutar ofta sin skoldag på ett fritidshem. Här ska de få en bra och meningsfull fritid, stimuleras till bättre lärande och få ett stöd i sin utveckling. Fritidshemmen är en del av utbildningssystemet och har en viktig pedagogisk uppgift och betydelse som ett komplement till skolan. Vänsterpartiet vill därför införa ett statligt stöd för att anställa fler i fritidshemmen och att det införs ett maxtak för antal barn i en elevgrupp: Max 20 barn och minst 2 personal i varje grupp.

Att Nybro kommun står sig relativt bra är självklart något vi måste slå vakt om - men inget vi kan slå oss till ro med. Vi bör givetvis ha högre ambitioner än så. Barngrupperna har ökat även här. Personalen gör ett jättebra jobb utifrån knappa resurser, men de kan bara göra så mycket som de har förutsättningar till. Personalen är i sig den enskilt viktigaste resursen och liksom så många andra av kommunens verksamheter så kan man inte ta bort personal utan att verksamheten blir lidande. Man kan inte lägga en kram eller lek på lager!

Våra barn har rätt till en meningsfull verksamhet som stimulerar lärande och utveckling. Med högre personaltäthet och mindre grupper blir kvaliteten och miljön bättre både för anställda och barn.

Kaj Raving (V)
Ledamot i Barn & Utbildningsnämnden

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...