09 oktober 2012

Ingen borde behöva dö av jobbet!

Ingen borde behöva dö av jobbet skriver Anders Lindblad i Aftonbladet. Under 2010 och 2011 har det skett en ökning av antalet arbetsplatsolyckor i Sverige. 61 personer dog förra året på grund av sitt arbete. Mer än en person dog alltså varje vecka!

Störst risk att råka illa ut är ungdomar, personer under 25 är överrepresenterade bland de som har drabbats av olyckor på sina arbeten - och bemanningsanställda. I bemanningsföretag nästan fördubblades arbetsolyckorna i fjol.

Detta är ganska förutsebara konsekvenser av högerregeringens cyniska politik. Bland det först man gjorde när man inledde sin regim var nämligen att genomföra kraftiga neddragningar inom allt vad arbetsmiljö heter. Bland annat har man lagt ner Arbetslivsinstitutet (ALI) med sin internationellt erkända kompetens på framförallt arbetsmiljöområdet. Därmed har värdefull kunskap och viktiga forskningsresurser splittrats och gått förlorade. Nu är det bara Sverige och Portugal i Europa som inte har en samlad arbetsmiljöforskning.

Pengarna till utbildning av skyddsombud drogs också in och Arbetsmiljöverket har drabbats av stora neddragningar vilket leder till att arbetsmiljön drabbas på alla företag där ett besök hade behövts som idag inte blir av. Förutom att neddragningarna kostar samhället enorma summor, så kan den verkliga kostnaden av de dödsfall och skador som blir resultatet av regeringens politik aldrig överskattas.

När det gäller dödsfall och olyckor i arbetslivet så menar Vänsterpartiet därför att en nollvision är det enda som kan accepteras. Det är dags att den införs nu. Vänsterpartiet vill också samla och stärka arbetslivsforskningen på nytt. Vi vill satsa mer på förebyggande arbetsmiljöarbete, utbildning och tillsyn i syfte att minimera dödsfallen i arbetslivet. Vi vill också tillföra mer resurser till Arbetsmiljöverkets tillsyns- och informationsarbete, utbildning av skyddsombud och de regionala skyddsombudens verksamhet.

Ingen borde behöva dö av jobbet!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...