03 oktober 2012

Därför säger jag nej till att riva Transtorpskolan

Idag tas troligen beslutet att lägga ner Transtorpskolan. Det formella beslutet vill säga. I praktiken togs beslutet redan i förra veckan då socialdemokraterna, moderaterna och miljöpartiet gemensamt gick ut och talade om att man enats om nedläggning. Det var dagen innan mötet där man skulle träffa föräldrarna och lyssna till deras argument, vilket man lovat göra innan beslut togs…

Vänsterpartiet har sedan frågan väcktes varit motståndare till en nedläggning av skolan. Som enda parti argumenterade vi för att en investering i Transtorpskolan var viktigare än en satsning på Viktoriaområdet. Som enda parti förespråkade vi en sänkning av de politiska arvodena, en besparing som skulle ha täckt driftskostnaderna för investeringen. Dessvärre utan gehör.
Inför det kommande beslutet har jag varit på Paradisskolan, dit det är tänkt att eleverna från Transtorpsskolan ska flytta. Jag har träffat och pratat med både ledning, lärare och elever. Jag har varit på Transtorpskolan liksom på förskolan Gazellen, som ligger intill skolan och där det redan idag finns ett bra samarbete. Tillsammans med det utredningsmaterial som finns så gör detta nämligen att jag idag känner mig stärkt i mitt ställningstagande.

Vi i Vänsterpartiet vill se långsiktiga, hållbara och utvecklande lösningar. Vi vill se utveckling istället för avveckling i Nybro. Jag är därför trygg i mitt beslut att säga nej till den avveckling och de kortsiktiga besparingar som en rivning av Transtorpskolan innebär. Istället säger jag ja till att renovera skolan. Ett beslut som bygger på långsiktighet, hållbarhet och utveckling - för såväl Transtorpskolan som Nybro som helhet.

Kaj Raving (V), ledamot i Barn & Utbildningsnämnden

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...