27 oktober 2012

Rapport från partistyrelsen 26-27 oktober 2012

Trött som tusan efter ett par, som vanligt, roliga och intensiva dagar med partistyrelsen, så rullar jag nu åter hemmåt genom ett kolsvart Sverige och försöker samla tankarna nog för att skriva en rapport. Kan till en början konstatera att en viss "partistyrelserutin" börjar infinna sig, även om jag inte kan beskriva vad det innebär. Eller jo, ett praktiskt utslag av detta kan jag faktiskt beskriva.
Delar av världens bästa partistyrelse!
Vid partistyrelsens möten förs nämligen alltid könsuppdelad talarstatistik och såvitt jag vet så har antalet manliga inlägg varit överrepresenterade vid varje möte som jag deltagit i såhär långt. Jag antar att statistiken förs för att påvisa något och att detta i sin tur ska leda till något när det nu visar sig att det ser ut som det gör. Så resonerade i alla fall jag och beslutade utifrån detta att hålla tyst på mötet.

Eller, nåja, jag beslutade mig för att innan jag begärde ordet så skulle jag avvakta, även om jag tyckte att jag ville säga nåt. Sen skulle jag lyssna in diskussionen och därefter fundera på om det jag ville säga redan var sagt. Gudarna ska veta att det inte var så enkelt, jag har ju så kloka saker att säga. Men det hade faktiskt de andra också, så jag tror att det slutade med att jag gjorde ett enda inlägg under hela mötet. Fast inte f-n hjälpte det, männen var klart överrepresenterade i statistiken ändå, så vad gör man? Kanske läge att påtala saken vid nästa PS i alla fall?

Nåväl, vidare till mötets innehåll, där vi under fredagen diskuterade en konflikthanteringsmanual, en arbetsordning för relationen melllan partistyrelsen och VU (verkställande utskott) och en rapport från organisationsenheten kring arbetet med frågan om vinster i välfärden. Sossarna fortsätter ju att leverera icke-svar i frågan, då känns det skönt att tillhöra ett parti som tar tydlig ställning för att våra skattepengar ska gå till välfärd för alla och inte försvinna som vinst i privata fickor.
Dessutom fick vi en rapport från ett lyckat lokalt exempel. Sådana exempel ska lyftas vid varje PS framöver och den här gången var det Tamara Spiric från Umeå som visade på hur man kan bedriva framgångsrik vänsterpolitik även som litet parti. Bakgrunden till framgången som Tamara lyfte fram var bland annat att man redan 2006 beslutade sig för en tydlig strategi kring media och en massa andra saker - och man häll fast vid den!

Över lag så lät det som om Tamara läste ur manualen för det arbetssätt som partiet nu försöker få att gro i partiet såväl nationellt som lokalt: Våga fokusera och prioritera, alla frågor kan inte kommuniceras samtidigt, då drunknar de i varandra. Samstämmighet och ihärdighet i det politiska budkapet, parlamentariker som är aktiva utanför mötesrummet, våga lansera politiska profiler som kunde ge ett ansikte åt partiet. Med mera förståss. Riktigt intressant och inspirerande att lyssna på var det i alla fall.

Intressant och inspirerande var det också när partisekreteraren Aron Etzler morgonen därpå inledde diskussionen under rubriken Beskrivningen av Vänsterpartiet och konstaterade att vi under alltför lång tid låtit borgarna definiera vad och vilka Vänsterpartiet är. Vi har låtit dem göra det och varit bra på att klanka ner på och späka oss själva istället för att berätta om allt gott som Vänsterpartiet faktiskt gjort. Det måste vi ändra på och bli bättre på att visa att vi har haft en viktig roll i historien och kommer att ha så framöver.

Hur många vet till exempel att Vänsterpartiet var först med att kräva allmänt barnbidrag? Nu är det verklighet och självklart för alla, tack vare Vänsterpartiet. Likadant med barnaga. När Vänsterpartiet ville förbjuda det på 40-talet var vi ensamma i riksdagen. Men vi fick rätt och hur många förespråkar återinförandet idag? Likadant har det sett ut genom åren. Vänsterpartiet har gång på gång varit först med att kräva reformer. Gång på gång säger borgarna (och sossarna) att det är omöjligt. Gång på gång får vi rätt. Ni ska se att det blir likadant i frågan om vinster i välfärden! 

I just denna anda så har nu Vänsterpartiet instiftat ett pris i Jörn Svenssons namn. Jörn, och Vänsterpartiet, kämpade nämligen för HBT-personers rättigheter långt innan det var modernt. Han motionerade exempelvis redan 1973 om att samlevnadslagstiftningen även skulle gälla homosexuella. Priset ska årligen delas ut till någon som arbetat för HBT-personers rättigheter i Jörn Svenssons anda.

Förutom att partistyrelsen sedan diskuterade den varselvåg som nu sveper över landet och dessutom, till skillnad från regeringen, presenterade en konkret åtgärd för att undvika uppsägningar och bevara kompetens, så fick vi riktigt celebert besök. Dror Feiler, en av initiativtagarna bakom Ship to Gaza, kom till mötet och berättade om sin resa, hur maskerade, tungt beväpnade styrkor bordade Estelle och om hur han behandlades som Israelisk fånge. Och medan detta skedde så försökte Sveriges media och regering låtsas om att vare sig Dror, Estelle eller Ship to Gaza existerade.
Aron Etzler inleder om Vänsterskolan.
Bilden snodd av Hediye Guzel.

Efter att partistyrelsemötet avslutats så vidtog det jag såg fram emot mest på resan upp och som jag tveklöst tycker är en av de bästa och viktigaste satsningar som jag sett inom partiet. Nämligen en duvning i Vänsterskolan! Eller, rättare sagt, vi fick en duvning i den politisk översiktskurs, som är en av alla de kurser som skapats hittills och som det är tänkt att partistyrelseledamöterna ska hålla runt om i landet. Nu ser jag verkligen fram emot att bli rejält uppbokad framöver.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

26 oktober 2012

På väg mot partistyrelsemötet

På väg genom Småland där det över natten blivit vinter. Målet är Stockholm och partistyrelsemötet som äger rum fredag-lördag. Som vanligt finns det en rad intressanta punkter och diskussionsfrågor på dagordningen.

Arbetet med frågan om vinster i välfärden är en sådan fråga. Den är ju prioriterad av politikutvecklingsenheten och man kommer att rapportera om arbetet och hur man arbetar vidare. Dessutom, och inte minst viktigt, så kommer man att lyfta opinionsläget och hur motståndarsidan mobiliserar i frågan. För opinionen är tveklöst med oss i den här frågan och man kan utgå ifrån att branchen inte stillasittande kommer att se på när en lukrativ marknad glider dem ur händerna.

I linje med strategin att binda ihop partiet lokalt-regionalt-nationellt så kommer vi också att få en rapport från Umeå, där man ju lyckats bra både i fråga om medlemsutveckling och inflytande. Sen blir det som vanligt en rad andra rapporter, liksom en diskussion kring en aktuell politisk fråga. Denna gång är den högaktuell inte minst hemmavid, eftersom den kommer att handla om den varselvåg som just nu sveper över landet, vilket drabbar bland annat 130 glasbruksarbetare i Orrefors och Åfors.

Mest ser jag dock faktiskt fram emot lördagskvällen då vi ska utbildas i Vänsterskolan. Det är en utbildningsmodell som tagits fram och som består av ett antal kortare kurser, legobitar, inom feminism, ekonomi media osv. Dessa kan sen sättas ihop till längre heldags- halvdags- eller kvällskurser. På så sätt kan partiföreningar ute i landet själva välja fokus efter behov och önskemål. Dessutom finns en översiktskurs är en heldagskurs som spänner över politik, organisation och kommunikation och som partistyrelsens medlemmar ska hålla i.

Sammantaget är detta en utbildningssatsning som förvisso är mycket nödvändig och efterfrågad, men det är också en modell som jag personligen tror mycket på. Inte minst för att det innebär att partistyrelsen på ett naturligt sätt kan komma ut till lokalföreningar runt om i landet. Som vanligt ska jag försöka hinna med att skriva en rapport även efter styrelsemötet, så då kan jag nog berätta lite mer.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

24 oktober 2012

Man kan inte lägga en kram eller lek på lager!

De senaste dagarna har vi hört larmrapporter från Kommunal om att det är få vuxna på fritids på många håll. På många håll är det svårt att driva vettig pedagogisk verksamhet i dag, eftersom barngrupperna i Sverige blivit allt större sedan 1990 och antalet barn per anställd ökat. Glädjande nog så ligger Nybro kommun relativt bra till och har färre barn per vuxen än snittet både riket och länet.
Trots knappa resurser anordnas mycket bra verksamhet på fritidshemmen
i Nybro. På fritidshemmen Opalen och Safiren kan barnen exempelvis
gå hoppreps- eller matlagningskurs. Det var bara några exempel på allt som
visades upp på fritidshemmens dag i våras.
Yngre skolbarn börjar och slutar ofta sin skoldag på ett fritidshem. Här ska de få en bra och meningsfull fritid, stimuleras till bättre lärande och få ett stöd i sin utveckling. Fritidshemmen är en del av utbildningssystemet och har en viktig pedagogisk uppgift och betydelse som ett komplement till skolan. Vänsterpartiet vill därför införa ett statligt stöd för att anställa fler i fritidshemmen och att det införs ett maxtak för antal barn i en elevgrupp: Max 20 barn och minst 2 personal i varje grupp.

Att Nybro kommun står sig relativt bra är självklart något vi måste slå vakt om - men inget vi kan slå oss till ro med. Vi bör givetvis ha högre ambitioner än så. Barngrupperna har ökat även här. Personalen gör ett jättebra jobb utifrån knappa resurser, men de kan bara göra så mycket som de har förutsättningar till. Personalen är i sig den enskilt viktigaste resursen och liksom så många andra av kommunens verksamheter så kan man inte ta bort personal utan att verksamheten blir lidande. Man kan inte lägga en kram eller lek på lager!

Våra barn har rätt till en meningsfull verksamhet som stimulerar lärande och utveckling. Med högre personaltäthet och mindre grupper blir kvaliteten och miljön bättre både för anställda och barn.

Kaj Raving (V)
Ledamot i Barn & Utbildningsnämnden

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

20 oktober 2012

Israel bordade Ship to Gazas fartyg Estelle

Idag bordades fartyget Estelle på internationellt vatten när Ship to Gaza gjorde ett nytt, tredje, försök att ta sig fram med förnödenheter till Gaza. Vänsterpartiet, liksom Ung Vänster, fördömer givetvis attacken och Jonas Sjöstedt konstaterar att Israel fortsätter straffa hela Gazas befolkning:
- Det är djupt beklagligt att Israel stoppade Estelle. Fartyget var lastat med sådant som saknas i Gaza, som rullstolar, barnmorskeverktyg och fotbollar. Den blockad som Israel utsätter Gaza för strider mot internationell rätt och innebär att ett helt folk straffas. 
Den katastrofala situationen i Gaza innebär att dess invånare förnekas grundläggande mänskliga rättigheter, i strid med internationell lag, när de berövas försörjningsmöjligheter, sjukvård, utbildning, tjänligt vatten mm mm.

Vänsterpartiet kommer nu att begära aktuell debatt i riksdagen med anledning av Israels övergrepp mot Estelle, som ju är en svenskägd båt och många av de ombord är svenska medborgare. Hans Linde, utrikespolitisk talesperson och gruppledare för Vänsterpartiet i Riksdagen:
- Vi vill att Carl Bildt redovisar hur regeringen agerat gentemot Israel under resans gång för att garantera Estelles och besättningens säkerhet. Och vad kommer regeringen göra nu för att se till att lasten kommer fram till Gazas hårt prövade befolkning?
Estelle må vara bordat, men kampen för att häva blockaden mot Gazas folk kommer att fortsätta! Belägringen ska hävas!

Bloggat: Jonas Sjöstedt, Linda Snecker, En annan värld är möjlig,

Media: DN1, AB1, 2, Ex1, SvD1, 2, SVT1, SR1,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

18 oktober 2012

RUT gjorde inte svarta jobb vita

Ska skattepengar gå till välfärd och fördelas utifrån behov eller ska skattepengar gå till att subventionera städning för människor med goda inkomster och möjlighet att göra avdrag på skatten? Den frågan kvarstår när det handlar om Rut. Rut-avdraget har nämligen inte gjort svarta jobb vita, trots att det var ett av huvudargumenten när regeringen skulle motivera att man införde miljardsubventioner för städhjälp.
Med det argumentet dödförklarat återstår endast att man genom subventioner har skapat ett "behov" för pengar som man istället kunde använt till att anställa typ 4000 undersköterskor inom hemtjänsten eller nåt annat samhällsnyttigt. Det är pengar som har tagits från vår gemensamma välfärd där tiotusentals undersköterskor, lärare och sjuksköterskor försvunnit från våra gamla, barn och sjuka.

Politik handlar om prioriteringar. Människor med goda inkomster och möjlighet att göra avdrag på skatten, får nu halva kostnaden betald av staten när man vill ha städat. Personer med små inkomster, som fattigpensionärer, kan inte ens göra avdraget.

Möjligheten att använda sig av Rut hänger nämligen på plånbokens storlek och inte på behoven. De som inte har ekonomiska möjligheter att nyttja avdraget måste ändå vara med att bekosta festen för dem som redan har det bra. För mig är det självklart att sammhällets stöd ska fördelas utifrån behov - inte möjligheten att betala för sig. Det är inte rimlig att samhällets gemensamma resurser används så ojämlikt.

Men just så ojämlikt väljer regeringen att prioritera!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

15 oktober 2012

Likt parasiter lever och frodas SD i ett klassamhälle med allt skarpare gränser

Ett större hot än ett rasistiskt parti i riksdagen är när andra partier anpassar sig till deras politik. Idag ser vi en utveckling där främlingsfientliga och rasistiska krafter alltmer tillåts sätta den politiska dagordningen, inte minst genom att de etablerade partierna anpassar sig. Framförallt retoriskt, vilket inte minst statsminister Reinfeldt är ett bra exempel på.

Om detta skriver Ung Vänsters ordförande Stefan Lindborg ett strålande inlägg idag:
Statsministern sår falska konfliktlinjer för att försöka dölja de verkliga. Massarbetslöshet och försämrade skolresultat har inget med invandring och integration att göra. De är ett resultat av högerpolitik som sätter skattesänkningar och vinstintressen framför jobb och välfärd. Orsakerna är desamma som till varför miljonerna rullar ned i direktörsfickorna och champagnen vaskas på Stureplans inneställen.
För högerpolitiken leder till ett splittrat samhälle. Klyftorna har ökat och Sverige dras isär. Vår gemensamma välfärd har skadats i grunden av regeringens klasspolitik. Rasismen gror i samhällets orättvisor och att rasismen får fäste är ett tecken i tiden när klassamhället får allt skarpare gränser. En politik som drar isär Sverige ökar segregationen och utanförskapet. Känslan av maktlöshet kan föda otrygghet, syndabockstänkande och hat.

Och likt parasiter lever och frodas Sverigedemokraterna och andra mörka krafter på den här utvecklingen.  

Men SD:s rasistiska högerpolitik kommer aldrig att vara en politik för arbetare och vanligt folk. Även om Sverigedemokraterna gärna framställer sig som ett parti kritiskt mot makten så är de i själva verket fullständigt ofarliga för de makthavare som är de verkligt ansvariga för dagens hårda och brutala Sverige med ökande klyftor och fattigdom som breder ut sig.

För medan överklassen smörjer kråset när regeringen sänker skatterna för de rikaste med hundratals miljarder, medan VD:ar och direktörer plockar ut miljarder i löner och bonusar och medan företagen delar ut rekordvinster till aktieägarna, så går Sverigedemokraterna i kapitalisternas ledband och agerar som regeringens nyttiga idiot.

Genom att ställa svaga grupper emot varandra splittrar man människor som har ett gemensamt intresse av att göra någonting åt orättvisorna. Man slickar uppåt och sparkar nedåt! Därför kan Sverigedemokraternas politik aldrig vara en lösning på de orättvisor vi ser utan de är i högsta grad en del av problemet!

Kampen mot klassamhället kommer alltid att föras från vänster!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

11 oktober 2012

Mer pengar i plånboken för riksdagsledamöterna - om man inte är Vänsterpartist

Idag kan man läsa om att riksdagsledamöternas löner höjs med 1 300 kronor i månaden till 58 300 kronor. Som Bengt Berg (V) påpekar så är lönen redan alldeles för hög redan innan den här höjningen. Riksdagsledamöterna tillhör också en grupp som är extremt gynnad av regeringens skattesänkningar.

Men höjningen berör inte alla. Vänsterpartiets riksdagsledamöter betalar nämligen partiskatt som gör att de "bara" får ut 27 500 efter skatt, dvs ca 39 000 innan. Det är fortfarande en hög lön, men den ligger bra mycket närmare en arbetares månadslön.

Såhär ser partiledarnas löner ut idag, innan höjningen. Jonas Sjöstedts lön kommer dock inte att förändras av höjningen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

09 oktober 2012

Ingen borde behöva dö av jobbet!

Ingen borde behöva dö av jobbet skriver Anders Lindblad i Aftonbladet. Under 2010 och 2011 har det skett en ökning av antalet arbetsplatsolyckor i Sverige. 61 personer dog förra året på grund av sitt arbete. Mer än en person dog alltså varje vecka!

Störst risk att råka illa ut är ungdomar, personer under 25 är överrepresenterade bland de som har drabbats av olyckor på sina arbeten - och bemanningsanställda. I bemanningsföretag nästan fördubblades arbetsolyckorna i fjol.

Detta är ganska förutsebara konsekvenser av högerregeringens cyniska politik. Bland det först man gjorde när man inledde sin regim var nämligen att genomföra kraftiga neddragningar inom allt vad arbetsmiljö heter. Bland annat har man lagt ner Arbetslivsinstitutet (ALI) med sin internationellt erkända kompetens på framförallt arbetsmiljöområdet. Därmed har värdefull kunskap och viktiga forskningsresurser splittrats och gått förlorade. Nu är det bara Sverige och Portugal i Europa som inte har en samlad arbetsmiljöforskning.

Pengarna till utbildning av skyddsombud drogs också in och Arbetsmiljöverket har drabbats av stora neddragningar vilket leder till att arbetsmiljön drabbas på alla företag där ett besök hade behövts som idag inte blir av. Förutom att neddragningarna kostar samhället enorma summor, så kan den verkliga kostnaden av de dödsfall och skador som blir resultatet av regeringens politik aldrig överskattas.

När det gäller dödsfall och olyckor i arbetslivet så menar Vänsterpartiet därför att en nollvision är det enda som kan accepteras. Det är dags att den införs nu. Vänsterpartiet vill också samla och stärka arbetslivsforskningen på nytt. Vi vill satsa mer på förebyggande arbetsmiljöarbete, utbildning och tillsyn i syfte att minimera dödsfallen i arbetslivet. Vi vill också tillföra mer resurser till Arbetsmiljöverkets tillsyns- och informationsarbete, utbildning av skyddsombud och de regionala skyddsombudens verksamhet.

Ingen borde behöva dö av jobbet!

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

07 oktober 2012

En människofientlig sjukförsäkring

Regeringen har efter under sin tid vid makten gång på gång visat att de driver en människofientlig politik. Inte minst blir det tydligt med de tusentals "enskilda fall" av svårt sjuka som kastas ut från sjukförsäkringen till en tillvaro av ovisshet, otrygghet och fattigdom.

Många sjuka har blivit sjukare av den nya sjukförsäkringen och en del har även avslutat sina liv. Allt som "skrämselpropagandisterna" varnade för kunde ske med regeringens nedmontering av sjukförsäkringen har tyvärr besannats. Och mer därtill.
Nu kan vi återigen läsa en berättelserna om hur en svårt sjuk människa förnedras och hamnar i kläm i regeringens människofientliga system. 40-åriga Payam Nazerian är dödssjuk i en aggressiv tjocktarmscancer, men ska trots det ut och söka jobb. Givetvis, kan man tycka, om man är borgare. Det är ju ändå arbetslinjen som gäller...


Samtidigt, i Landskrona, så förklarar kommunens starke man, Torkild Strandberg, att den som är fattig inte är välkommen i Landskrona. Man blir inte ens förvånad längre.

Bloggat: Martin,
Media: SvD1, 2, Ex1, 2AB1, 2, 3, 4DN1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Fattig? Då är du inte välkommen i Landskrona

Torkild Strandberg, folkpartist och kommunalråd i Landskrona har tröttnat på att det är så mycket fattiga människor i hans stad.

– Mitt budskap till alla socialbidragstagare är: Flytta inte till Landskrona. Har du problem så vänd dig någon annanstans där du har större chans att få uppmärksamhet, menar han.

Att människor är fattiga är uppenbarligen inte problemet enligt Torkild. Att åtgärda fattigdomen är inget alternativ. Bara patrasket har vett nog att hålla sig borta från hans stad så är allt frid och fröjd! Välkommen till det nya Sverige...

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/nataliakazmierska/article15563135.ab

http://arbetaren.se/artiklar/en-farlig-man/

05 oktober 2012

V-budget ger 2638 nya jobb i Kalmar län

Vänsterpartiet presenterade igår vår budgetmotionen. Dvs vårt förslag till statsbudget där vi presenterar hur vi vill att statens finanser ska användas. Till skillnad från regeringens skattesänkarpolitik som endast har lyckats med att skapa massarbetslöshet och en skenande långtidsarbetslöshet så är Vänsterpartiets budget en budget för riktiga jobb. Med Vänsterpartiets satsningar skapas fler än 100.000 nya jobb i hela Sverige fram till 2015. För Kalmar läns del handlar det om 2638 nya arbetstillfällen.

Arbetslösheten är ett jättestort problem i Kalmar län, inte minst den skenande långtidsarbetslösheten. Regeringens politik har lett till att långtidsarbetslösheten i Kalmar län har ökat med 71 procent sedan 2006.
Nybro är hårt och situationen förvärras stadigt. Då är det inte svårt att se hur betydelsefullt det är att för Nybros del skulle Vänsterpartiets budget ge mer än 220 nya jobb!

Det är kommunala välfärdssatsningar ger ökad lärartäthet, fler undersköterskor i äldreomsorgen och bättre barnomsorg på kvällar och helger. Våra satsningar ger fler än 50.000 nya i jobb i välfärden. Vi investerar i byggandet och renovering av nya hyresrätter och skolor, äldreboenden och sjukhus. Omfattande infrastruktursatsningar i framförallt järnvägen ger nästan 7.000 jobb. Till det kommer ytterligare jobbskapande åtgärder och utbildningsplatser.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

03 oktober 2012

Därför säger jag nej till att riva Transtorpskolan

Idag tas troligen beslutet att lägga ner Transtorpskolan. Det formella beslutet vill säga. I praktiken togs beslutet redan i förra veckan då socialdemokraterna, moderaterna och miljöpartiet gemensamt gick ut och talade om att man enats om nedläggning. Det var dagen innan mötet där man skulle träffa föräldrarna och lyssna till deras argument, vilket man lovat göra innan beslut togs…

Vänsterpartiet har sedan frågan väcktes varit motståndare till en nedläggning av skolan. Som enda parti argumenterade vi för att en investering i Transtorpskolan var viktigare än en satsning på Viktoriaområdet. Som enda parti förespråkade vi en sänkning av de politiska arvodena, en besparing som skulle ha täckt driftskostnaderna för investeringen. Dessvärre utan gehör.
Inför det kommande beslutet har jag varit på Paradisskolan, dit det är tänkt att eleverna från Transtorpsskolan ska flytta. Jag har träffat och pratat med både ledning, lärare och elever. Jag har varit på Transtorpskolan liksom på förskolan Gazellen, som ligger intill skolan och där det redan idag finns ett bra samarbete. Tillsammans med det utredningsmaterial som finns så gör detta nämligen att jag idag känner mig stärkt i mitt ställningstagande.

Vi i Vänsterpartiet vill se långsiktiga, hållbara och utvecklande lösningar. Vi vill se utveckling istället för avveckling i Nybro. Jag är därför trygg i mitt beslut att säga nej till den avveckling och de kortsiktiga besparingar som en rivning av Transtorpskolan innebär. Istället säger jag ja till att renovera skolan. Ett beslut som bygger på långsiktighet, hållbarhet och utveckling - för såväl Transtorpskolan som Nybro som helhet.

Kaj Raving (V), ledamot i Barn & Utbildningsnämnden

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

01 oktober 2012

Rut-avdrag för läxhjälp ökar klyftorna i skolan

Rut-avdrag för läxhjälp ökar klyftorna i skolan genom att man tar resurser från de svagaste för att satsa på de elever som valt ”rätt föräldrar”. Skolans uppgift bör istället vara att utjämna och kompensera för dessa skillnader.

Skolverket har visat att elevers resultat redan idag präglas alltmer av föräldrarnas utbildningsnivå och sociala status. Klasstillhörighet är alltså redan en viktig faktor för barnens skolgång. Genom att satsa på skattesubventioner för läxhjälp istället för på resurser till skolan så förstärker man denna utveckling.

Under skolmajor Björklund har vi sett hur skillnaderna förstärkts genom tidig sortering, utslagning och segregering i skolan, där resultatet blir en skola där klasskillnaderna blir allt tydligare. Vi får en skola där det blir allt viktigare att du föds med rätt föräldrar och där övriga elever lämnas bakom.

Med Rut-avdrag för läxhjälp skapar regeringen ett orättvist resursfördelningssystem. Resurserna bör riktas till den gemensamma skola alla går i, inte till enskilda föräldrar med rätt ekonomiska förutsättningar. Varje elev, oavsett bakgrund, har rätt till en bra utbildning!

Kaj Raving (V)
Ledamot Barn & Utbildningsnämnden Nybro

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...