21 september 2012

Så löser Vänsterpartiet bostadsbristen

I stora delar av landet råder det brist på bostäder. Även i en ort som Nybro kan det vara svårt att fåtag i en lägenhet och i Kalmar är det flera års kö. Framförallt saknas det bostäder till en rimlig kostnad som ungdomar och låginkomsttagare har råd med. Det är avgörande att det finns tillgång till billiga hyreslägenheter i hela landet för att öka rörligheten och för att möjliggöra för unga människors inträde på arbetsmarkanden.

Det måste helt enkelt byggas fler bostäder i landet! Vänsterpartiet satsar därför 3 miljard kronor i sin budgetmotion på två förslag som kommer att öka byggandet i Sverige och lösa bostadsbristen på både lång och kort sikt:

1. För långsiktighet i bostadsbyggandet: inför ett statligt investeringsstöd för hyresrätter
Vänsterpartiets mål är att det ska byggas 40.000 bostäder om året varav en majoritet ska vara hyresrätter och satsar de kommande tio åren på att långsiktigt investera i byggandet av hyresrätter. Vi vill därför utforma ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter. Stödet ska vara villkorat så att nybyggnationerna är klimatsmarta. Dessutom får inte årshyran överstiga 1 500 kronor per kvadratmeter. Med vårt förslag möjliggörs för en fördubbling av antalet nyproducerade hyresrätter jämfört med idag.

2. För att möta den akuta bostadsbristen: inför ett stöd för ombyggnad av befintliga lokaler till hyresrätter
För att komma till rätta med den akuta bostadsbristen satsar vi på ett ombyggnadsstöd för att göra om befintliga kontorslokaler m.m. till hyresrätter.

De tre miljarder vi satsar bygger inte "bara" bort bostadsbristen, vilket i sig är avgörande för att möjliggöra ungas inträde på arbetsmarknaden. Satsningen motsvarar dessutom minst 3 000 byggjobb.

Bloggat: Linda Snecker

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...