08 september 2012

Kass a-kassa = allt fler är beroende av socialbidrag

Återigen presenteras siffror som visar på effekterna av regeringens perverterade "arbetslinje". Av regeringens tal om att minska "utanförskapet" har det inte ens blivit en tummetott. Tvärtom. Långtidsarbetslösheten har exempelvis ökat med 40% och nu rapporteras även att allt fler är långvarigt beroende av socialbidrag. Under högerns år vid makten har antalet socialbidragstagare ökat med cirka 30 procent. Så ser verkligheten ut i Sverige idag:
Allt fler personer är beroende av långvarigt ekonomiskt bidrag, tidigare kallat socialbidrag. Förra året var det över 100 000 människor som hade bistånd i tio månader eller längre.
Förutom den av regeringen massakrerade sjukförsäkringen som bekostar skattesänkningar för överklassen med alla de utförsäkrade som nu står helt utanför systemet, så är den havererade a-kassan en av de främsta orsakerna bakom de skrämmande siffrorna, även i Nybro.

Men trots att den svenska arbetslöshetsförsäkringen sedan flera år tillhör de allra sämsta i den industraliserade världen, och trots den utslagning som man ser följer så vägrar regeringen höja taket i a-kassan. Som grund för detta så påstår Anders Borg (m) att "en höjning av a-kassan under de tre första månaderna kosta uppemot 30.000 jobb".

Han hävdar därmed en mycket vanlig "sanning" hos högern, att en generös a-kassa leder till ökad arbetslöshet. Problemet med denna "sanning" är bara att det inte finns något som helst belägg för att den har med verkligheten att göra. Detsamma gäller en rad andra myter om a-kassan som högern odlar. Men tvärtemot vad denna "sanning" säger, så är en generös a-kassa bra för samhällsekonomin.

Men som vanligt när det gäller regeringens åtgärder så kan man inte använda en måttstock där man utgår ifrån att det är individens trygghet eller samhällsekonomin som står i centrum när politiken utformas. Istället så är det den gamla klassiska högerpolitiken med försämrad välfärd och dumpade villkor på arbetsmarknaden som nu verkställs.

Ökade kostnader för socialbidrag (kombinerat med sänkta statsbidrag och nya uppgifter som regeringen lagt på kommunerna utan ekonomisk kompensation) leder till att neddragningar måste göras på andra ställen, som inom skola och äldreomsorg.

När a-kassorna en gång instiftades så var det för att de som blev arbetslösa inte skulle kastas ut i fattigdom och därför tvingas konkurrera om arbete genom dumpade löner och villkor. Detta drabbar alltså inte enbart den som är arbetslös utan även i högsta grad den som har ett arbete. Det är uppenbart att det just är en sådan konkurrens de vill se, med ett nedågående spiral av dumpade löner och arbetsvillkor.

Fredrik Reinfeldt skrev i sin bok Det sovande folket ”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten.” Det är den politiken vi ser verkställas nu, om än formulerad med andra ord.

Mot regeringens cyniska högerpolitik ställer vänsterpartiet en a-kassa som fungerar som den omställningsförsäkring det faktiskt är.Man kan inte bekämpa arbetslösheten genom att bekämpa de arbetslösa och tvinga ut folk i låglönejobb eller direkt fattigdom. Trygghet - inte rädsla - för samhället framåt. Därför måste vi också ha en arbetslöshetsförsäkring som är värd namnet.

Bloggat: Alliansfritt,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...