05 september 2012

Centern svek landsbygdsskolorna

På sammanträdet måndagen 27/8 hade kommunfullmäktige i Nybro möjligheten att ta tydlig ställning för att kommunens landsbygdsskolor ska bevaras och att detta inte ska ske på bekostnad av skolorna inne i stan. Genom att säga ja till Vänsterpartiets motion om en fond för att bevara landsbygdsskolorna hade alla kommunens skolor fått lika villkor, oavsett var skolan ligger. Dessvärre valde fullmäktige att säga nej till att ta ansvar för alla kommunens elever, oavsett var de bor.

Kostnaden per elev är högre på landsbygdsskolorna vilket går ut över eleverna i de större skolorna i stan. Det leder till en situation som inte är rättvist mot någon elev i Nybro kommun! De större skolorna drabbas genom bland annat större klasser och en helt annan arbetsmiljö, både för lärare och elever. Landsbygdsskolorna drabbas genom att de riskerar att stå under hot om nedläggning varje gång Barn & Utbildningsnämnden (BUN) brottas med en otillräcklig budget.

Det är inte schysst och det är inte hållbart att det är så utan det måste åtgärdas! Det har Lärarförbundet konstaterat tidigare och det konstaterade BUN när man enhälligt över alla partigränser sade ja till Vänsterpartiets motion med följande motivering:
Landsbygdsskolornas bevarande är en fråga av strategisk betydelse för kommunen och landsbygdsutvecklingen och inte en uppgift för barn- och utbildningsnämnden. Det kan inte vara rimligt att de högre kostnaderna för elever i landsbygdsskolor ska belasta barn- och utbildningsnämndens budget.
I fullmäktige var det dock annat ljud i skällan. Trots att det i vissa fall rörde sig om samma personer som tidigare ställt sig bakom det positiva svaret så var det nu enbart Vänsterpartiet som stod fast vid att alla skolor ska ha samma villkor, oavsett var de ligger. Både centerpartiet och moderaterna argumenterade häftigt emot. Socialdemokraterna höll en betydligt lägre profil medan övriga mest satt och tittade ner i bänkarna.

Hade motionen gått igenom hade politikerna inte kunnat gömma sig bakom att landsbygdsskolornas bevarande är en budgetfråga för BUN utan de tvingas på allvar ta tydlig ställning för eller emot på högsta politiska nivå. Att Moderaterna tog ställning som de gjorde är därför inte så märkligt, de har ju öppet tagit ställning för att de vill lägga ner skolor på landsbygden. Att Socialdemokraterna inte riktigt vet vilken fot de ska stå på i frågan är också känt och argumentationen var därefter. Men man röstade mangrant emot.

Märkligare är att Centerpartiet så häftigt argumenterade mot en motion som hade säkrat landsbygdsskolornas ställning betydligt. Hade motionen gått igenom så hade landsbygdsskolorna kunnat vara trygga i att deras existens inte skulle vara en budgetfråga utan enbart en fråga om pedagogik och kvalité. Nu blir det inte så, utan vi kommer säkert att få se nya nedläggningshot framöver.

Det finns därför egentligen bara en sak som skulle förklara Centerns agerande: man vill, och behöver, att landsbygdsskolorna ska hotas emellanåt - så att man har något att bygga sin profil kring. Och då kommer skolornas och elevernas bästa i andra hand. Det tycker vi är förkastligt!

Pia Eriksson (V), fullmäktigeledamot och gruppledare
Kaj Raving (V), fullmäktigeledamot och ledamot i Barn & Utbildningsnämnden
Anders Svensson (V), fullmäktigeledamot

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...