30 september 2012

Välfärdsföretag skär guld med täljkniv

Företag som driver skola, vård och omsorg i Sverige gjorde nästan 9 miljarder kronor i vinst under 2010. En ökning med 7 procent jämfört med året innan. Detta visar beräkningar som Vänsterpartiet gjort utifrån ny SCB-statistik.

SCB:s rapport visar också att avkastningen för de privata företagen inom vård, skola och omsorg ligger på 15 procent, vilket är nästan dubbelt så högt som för i näringslivet överlag. Och det är våra skattepengar som garanterar vinsten, exempelvis genom lägre personaltäthet.
Vad vi behöver är en helt annan utveckling i välfärden. Mot en demokratisk och gemensamt fiansierad hälso- och sjukvård som finns till för att generera god vård och omsorg för patienterna, inte högre vinstmarginal åt vårdjättarna.

Därför säger Vänsterpartiet NEJ till att låta vinstintresset fortsätta sina härjningar inom den svenska välfärden. Skattepengar ska gå till välfärd - inte till vinst!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

28 september 2012

Slaktad a-kassa dumpar löner och villkor

Regeringen har slaktat a-kassan för att dumpa löner och andra villkor på arbetsmarknaden. Bara en bråkdel av alla anställda får i dag en ersättning på 80 procent av den tidigare lönen vid arbetslöshet och under högerns år vid makten har antalet socialbidragstagare ökat med cirka 30 procent.

Följden är att idag är arbetslöshet den vanligaste orsaken till att Nybrobor får socialbidrag.

Om detta skriver jag i en debattartikel i Barometern idag: Kass a-kassa skapar socialbidragsberoende

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

26 september 2012

S/M-majoriteten lägger ner Transtorpskolan

S/M-majoriteten i Nybro, stödd av MP, levererade idag en rejäl taskspark mot elever, föräldrar, personal och alla andra som engagerat sig i Transtorpskolans framtid när man gick ut med att man enats om att skolan ska läggas ner från hösten 2014. Därmed tycks frågan vara avgjord och beskedet i sig är inte så väldigt förvånande även om jag tycker det är fel. Men hur man levererar beskedet upprör!

Vid Barn & Utbildningsnämndens juni-möte sas det att beslut om skolans framtid skulle tas vid nämndens möte i oktober för att man skulle hinna med att föra en dialog med alla berörda. I morgon kväll håller Treff, Transtorpskolans elev- och föräldraförening och facebookgruppen Rädda Transtorpskolan ett möte med allmänheten och politiker kring skolans framtid...

Man hade alltså från den nya majoritetens sida inte ens den goda smaken att åtminstone låtsas lyssna på några argument innan man tog beslutet om nedläggning. Inte konstigt om politikerföraktet växer. Det är så skamligt så jag finner inte ord!

Jag har skrivit flera inlägg om varför jag och Vänsterpartiet vill bevara Transtorpskolan, bland annat (V)i tror på Transtorpskolan! och Nästan alla tyckte ishallen var viktigare än barnen - men inte vänsterpartiet

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

21 september 2012

En akt avklarad i Kalmarmoderaternas fars...

Jag brukar avhålla mig från att kommentera andra partiers interna angelägenheter. När det gäller såpan kring moderaternas oppositionsråd i Kalma så gör jag nu ändå ett sällsynt undantag. Eller... det är väl tveksamt om det längre kan ses som en intern angelägenhet med tanke på att det mesta tycks ha skett inför öppen ridå.

Egentligen borde man väl vara tacksam när moderaterna på detta sätt gör ner sig själva. Men den pinsamma historia som denna oppositionsråds-fars har kommit att bli berör inte längre bara moderaterna som parti, utan har dragit ett löjes skimmer över politiken som helhet. Det drabbar därmed även alla oss andra som jobbar politiskt. Men nu är åtminstone den här akten över. Det kan man ju vara tacksam över, även om farsen säkert kan skruvas något varv till framöver och återkomma med fler akter.

Nåväl, man får väl ändå vara tacksam för att moderaterna sannolikt har spolat bort sina chanser inför valet 2014. Dels genom farsen i sig och hur valet av Per-Olof Jonsson som nytt oppositionsråd för moderaterna gick till, med "kupp" och allt och mot medlemmarnas vilja. Chansen att detta är klart nu är nog inte så stor och ett splittrat moderatparti är givetvis ett mindre problem i valrörelsen än ett enat.

Nu har jag visserligen ingen aning om vem vare sig Per-Olof Jonsson eller Linda Blomdahl Petersson är. Har inte hört talas om någon av dem tidigare. Men jag måste ändå säga att det var helt rätt val av person - ur mitt perspektiv vill säga.

Med mitt relativa utifrånperspektiv så vågar jag nämligen påstå att oddsen för att Kalmar slipper se moderaterna som valvinnare ökade rätt radikalt. För medan Linda åtminstone upplevs som lite modern och framåtsträvande så framstår Per-Olof som en riktig moderat - reaktionär, bakåtsträvande och allmänt trött. Och den sortens moderat har väl aldrig gått hem någon annanstans än i Nacka och Vellinge.

Så grattis Kalmar!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Så löser Vänsterpartiet bostadsbristen

I stora delar av landet råder det brist på bostäder. Även i en ort som Nybro kan det vara svårt att fåtag i en lägenhet och i Kalmar är det flera års kö. Framförallt saknas det bostäder till en rimlig kostnad som ungdomar och låginkomsttagare har råd med. Det är avgörande att det finns tillgång till billiga hyreslägenheter i hela landet för att öka rörligheten och för att möjliggöra för unga människors inträde på arbetsmarkanden.

Det måste helt enkelt byggas fler bostäder i landet! Vänsterpartiet satsar därför 3 miljard kronor i sin budgetmotion på två förslag som kommer att öka byggandet i Sverige och lösa bostadsbristen på både lång och kort sikt:

1. För långsiktighet i bostadsbyggandet: inför ett statligt investeringsstöd för hyresrätter
Vänsterpartiets mål är att det ska byggas 40.000 bostäder om året varav en majoritet ska vara hyresrätter och satsar de kommande tio åren på att långsiktigt investera i byggandet av hyresrätter. Vi vill därför utforma ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter. Stödet ska vara villkorat så att nybyggnationerna är klimatsmarta. Dessutom får inte årshyran överstiga 1 500 kronor per kvadratmeter. Med vårt förslag möjliggörs för en fördubbling av antalet nyproducerade hyresrätter jämfört med idag.

2. För att möta den akuta bostadsbristen: inför ett stöd för ombyggnad av befintliga lokaler till hyresrätter
För att komma till rätta med den akuta bostadsbristen satsar vi på ett ombyggnadsstöd för att göra om befintliga kontorslokaler m.m. till hyresrätter.

De tre miljarder vi satsar bygger inte "bara" bort bostadsbristen, vilket i sig är avgörande för att möjliggöra ungas inträde på arbetsmarknaden. Satsningen motsvarar dessutom minst 3 000 byggjobb.

Bloggat: Linda Snecker

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

16 september 2012

Fruktansvärda konsekvenser efter regeringsbeslut

Bland det först högerregeringen gjorde när man inledde sin regim var att genomföra kraftiga neddragningar inom allt vad arbetsmiljö heter. Konsekvenserna  av detta beslut är, liksom för så många andra av regeringens beslut, fruktansvärda.


Vänsterpartiet vill samla och stärka arbetslivsforskningen på nytt. Vi vill satsa mer på förebyggande arbetsmiljöarbete, utbildning och tillsyn i syfte att minimera dödsfallen i arbetslivet. Vi vill också tillföra mer resurser till Arbetsmiljöverkets tillsyns- och informationsarbete, utbildning av skyddsombud och de regionala skyddsombudens verksamhet.

När det gäller dödsfall och olyckor i arbetslivet så är en nollvision det enda som kan accepteras. Det är dags att den införs nu!

Här kan man se en sammanställning över Vänsterpartiets arbetsmarknadsmotioner från 2011.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

12 september 2012

Det är dags att kämpa för en mänsklig flyktingpolitik!

Sverige ska vara ett land som står upp för alla människors lika värde – mot vardagsrasism och för en mänsklig asylpolitik. Det finns dom som säger att Sverige har en bra och human flyktingpolitik och det finns dom som påstår att det är för många som får komma hit. Inget av detta stämmer.

Istället förs en politik där den 15-åriga pojken Ali, som misshandlades av gränspolisen och våldtogs i flyktingläger i Italien, ska skickas tillbaka dit. Ensam och utan någon som kan hjälpa honom på plats. Alis fall är bara ett av många vi fått höra om den senaste tiden där familjer splittras, barn, sjuka och gamla skickas ”hem” till något som inte längre finns, regimkritiker sänds tillbaka till de regimer de kritiserat osv.

Nu kanske Ali får stanna trots allt. Fast problemet är inte detta eller andra enskilda fall även om de är skamliga nog. Problemet är att det inte handlar om enskilda fall, utan om att svensk asylpolitik idag är just så vidrig att vi utvisar människor i strid mot både FN, Amnesty och Europadomstolen.

För tvärtemot vad många tror så skickar Sverige tillbaka människor till krig och förföljelse – och tortyr. Detta har lett till att Sverige har fällts inte mindre än 19 gånger av FNs kommitté mot tortyr för att vi skickat tillbaka människor till länder där de riskerar tortyr. Det ger oss en föga hedrande världsmästartitel.

Det måste ske en förändring nu. Sverige kan inte fortsätta som världsmästare i skamliga utvisningar. Den som flytt från sitt land måste kunna få skydd. Familjer måste få leva tillsammans. Det är dags att alla vi som ser vad som händer går samman för att förändra. Det är dags att kämpa för en mänsklig flyktingpolitik!

Kaj Raving (V)
Agneta Grahn (V)
Irene Fleetwood (V)
Lars Johansson (V)

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

11 september 2012

Anders Borg (M) får bakläxa om a-kassan

Nu ger sig TCO in i leken efter att Anders Borg (M) häromdagen i Ekots lördagsintervju hävdade att en höjning av a-kassan skulle leda att färre arbetslösa skulle anstränga sig för att få ett jobb och att 30 000 fler därför skulle välja att bli arbetslösa:
– Jag tror inte att vi ska höja taket i a-kassan. När vi räknar på det, så skulle även en höjning av a-kassan under de första tre månaderna kosta uppemot 30 000 jobb. Så pass stora negativa effekter har a-kassehöjningar.
För det första så visar påståendet på en vidrig människosyn, där arbetslösheten enbart beror på att de arbetslösa är lata, trots att regeringen faktiskt vill ha en hög arbetslöshet. Nu är ju inte det något nytt, det är ju den människosynen som genomsyrar regeringens politik från grunden, med utförsäkringslinje, fas 3 mm.

För det andra så har Borg fel om taket i a-kassan. Påståendet att det skulle kosta 30 000 jobb har ingen grund i verkligheten. En usel a-kassa ger inga jobb, däremot ger det ökad fattigdom och tvingar in fler i ett långvarigt socialbidragsberoende. Det gynnar vare sig den enskilde eller samhällsekonomin. Det gör däremot, som TCO påtalar i artikeln, en bra a-kassa.

Bloggat: Alliansfritt, Göran, Martin,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

10 september 2012

En centersatsning för färre och otryggare jobb

Regeringens sänkning av krogmomsen har kostat oss skattebetalare över fem miljarder kronor. De pengarna skulle Vänsterpartiet istället ha lagt på bättre välfärd och fler jobb. För samma summa hade vi kunnat få det generationsväxlingsprogram inom välfärden med 25 000 fasta heltidsjobb och utbildningsplatser, som Vänsterpartiet föreslagit.

Politik handlar om att prioritera rätt saker och genom våra prioriteringar visar vi vilka värderingar som styr politiken. Därför är det talande att Anders Åkesson (C) och Eskil Erlandsson (C) i Västervikstidningen 27/8 skryter över att Centerpartiet drev igenom sänkningen av krogmomsen.

Siffror från SCB:s kortperiodiska sysselsättningsstatistik visar nämligen att antalet anställda inom hotell och restaurangbranschen minskat sedan förra året med ca 2,6 procent under andra kvartalet i år! Vad som hänt är att de otrygga visstidsanställningarna i branschen visserligen ökade med 1,9 procent, men att de fasta anställningarna samtidigt minskade med mer än dubbelt så mycket, 4,3 procent.

Hur vi prioriterar att använda skattepengarna visar våra värderingar. Anders Åkesson och Eskil Erlandsson väljer att skryta över att man prioriterar en dyr och ineffektiv krogmomssänkning. En centersatsning för färre och otryggare jobb!

Kaj Raving (V), partistyrelseledamot
Ulla Andersson (V), vice partiordförande och ekonomisk-politisk talesperson

Bloggat: Alliansfritt, Nicklas,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

09 september 2012

Anders Borg (M) vill ha massarbetslöshet

När högerregeringen tillträdde 2006 var arbetslösheten c:a 6% och var på väg ner. Alliansen hade gått till val, och vann troligen, på att sätta "kampen mot massarbetslösheten" främst. Men det var då det. Nu har retoriken ändrats och talet om "massarbetslöshet" har tystnat från regeringens sida.

Det är inte så märklig eftersom arbetslösheten idag ligger över den nivå som man då kallade massarbetslöshet och framförallt långtidsarbetslösheten har ökat med katastrofala 40%!

Men det är faktiskt värre än att regeringen bara har misslyckats med att bekämpa arbetslösheten. När den nytillträdda finansministern Anders Borg (M) i riksdagens talarstol sa att ”Alliansregeringens arbete kommer att präglas av kampen mot massarbetslösheten.”, så var det inget annat än en grov lögn. I Ekots lördagsintervju säger han nämligen att han vill ha 5-6% arbetslöshet - dvs massarbetslöshet!

Anledningen till att regeringen vill ha en så hög arbetslöshet är enkel. Tillsammans med en kass arbetslöshetsförsäkring är en hög arbetslöshet ett utmärkt vapen i kampen för en försvagad fackförening och dumpade löner och villkor. Och det är ju målet med högerpolitiken idag, precis som igår.

För att vända på detta krävs ett mål om full sysselsättning för den ekonomiska politiken. Även om TCO och LO är inne på samma linje, så är Vänsterpartiet idag det enda riksdagsparti som kräver detta.

Bloggat: Ulla AnderssonAlliansfritt, Peter Andersson,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , ,

08 september 2012

Kass a-kassa = allt fler är beroende av socialbidrag

Återigen presenteras siffror som visar på effekterna av regeringens perverterade "arbetslinje". Av regeringens tal om att minska "utanförskapet" har det inte ens blivit en tummetott. Tvärtom. Långtidsarbetslösheten har exempelvis ökat med 40% och nu rapporteras även att allt fler är långvarigt beroende av socialbidrag. Under högerns år vid makten har antalet socialbidragstagare ökat med cirka 30 procent. Så ser verkligheten ut i Sverige idag:
Allt fler personer är beroende av långvarigt ekonomiskt bidrag, tidigare kallat socialbidrag. Förra året var det över 100 000 människor som hade bistånd i tio månader eller längre.
Förutom den av regeringen massakrerade sjukförsäkringen som bekostar skattesänkningar för överklassen med alla de utförsäkrade som nu står helt utanför systemet, så är den havererade a-kassan en av de främsta orsakerna bakom de skrämmande siffrorna, även i Nybro.

Men trots att den svenska arbetslöshetsförsäkringen sedan flera år tillhör de allra sämsta i den industraliserade världen, och trots den utslagning som man ser följer så vägrar regeringen höja taket i a-kassan. Som grund för detta så påstår Anders Borg (m) att "en höjning av a-kassan under de tre första månaderna kosta uppemot 30.000 jobb".

Han hävdar därmed en mycket vanlig "sanning" hos högern, att en generös a-kassa leder till ökad arbetslöshet. Problemet med denna "sanning" är bara att det inte finns något som helst belägg för att den har med verkligheten att göra. Detsamma gäller en rad andra myter om a-kassan som högern odlar. Men tvärtemot vad denna "sanning" säger, så är en generös a-kassa bra för samhällsekonomin.

Men som vanligt när det gäller regeringens åtgärder så kan man inte använda en måttstock där man utgår ifrån att det är individens trygghet eller samhällsekonomin som står i centrum när politiken utformas. Istället så är det den gamla klassiska högerpolitiken med försämrad välfärd och dumpade villkor på arbetsmarknaden som nu verkställs.

Ökade kostnader för socialbidrag (kombinerat med sänkta statsbidrag och nya uppgifter som regeringen lagt på kommunerna utan ekonomisk kompensation) leder till att neddragningar måste göras på andra ställen, som inom skola och äldreomsorg.

När a-kassorna en gång instiftades så var det för att de som blev arbetslösa inte skulle kastas ut i fattigdom och därför tvingas konkurrera om arbete genom dumpade löner och villkor. Detta drabbar alltså inte enbart den som är arbetslös utan även i högsta grad den som har ett arbete. Det är uppenbart att det just är en sådan konkurrens de vill se, med ett nedågående spiral av dumpade löner och arbetsvillkor.

Fredrik Reinfeldt skrev i sin bok Det sovande folket ”Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt skall inga standardkrav skattefinansieras. De hälsosamma riskerna är mycket mänskligare än den falska tryggheten.” Det är den politiken vi ser verkställas nu, om än formulerad med andra ord.

Mot regeringens cyniska högerpolitik ställer vänsterpartiet en a-kassa som fungerar som den omställningsförsäkring det faktiskt är.Man kan inte bekämpa arbetslösheten genom att bekämpa de arbetslösa och tvinga ut folk i låglönejobb eller direkt fattigdom. Trygghet - inte rädsla - för samhället framåt. Därför måste vi också ha en arbetslöshetsförsäkring som är värd namnet.

Bloggat: Alliansfritt,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , , ,

06 september 2012

Fas 3: Har insikten slagit Littorin?

”Fas 3 blev inte vad vi hoppats på”, säger den tidigare arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin i något som kan verka som ett infall av självinsikt. Ur de allra flesta människor syn att se på arbetsmarknaden så måste det vara något av årets understatement han lyckas med.

Fas 3 (sysselsättningsfasen) innebär tvångsarbete utan lön, semester eller andra rättigheter. Istället för en arbetsmarknadspolitik som skapar jobb har moderaterna skapat en marknad där mängder av rättslösa människor antingen ersätter ordinarie arbetstillfällen eller utnyttjas av allehanda skojarföretag som lever gott på de bidrag man får för att erbjuda meningslösa åtgärder. Några fler jobb blir det givetvis inte.

Fas 3 är helt enkelt ett fruktansvärt fiasko. Ur arbetsmarknadspolitiskt perspektiv är det svårt att se det på annat sätt och Fas tre borde fasas ut omedelbart. Vänsterpartiet vill därför givetvis helt avskaffa Fas 3. Fas 3 har inte det minsta att göra med jobb eller utvecklingsgaranti - utan är enbart ett fruktansvärt fiasko som inte hör hemma i arbetsmarknadspolitiken.
Vad som behövs är åtgärder för verkliga arbeten för att de tusentals människor som idag utnyttjas som obetald arbetskraft ska kunna hitta tillbaka till arbetsmarknaden. Satsningar som de som Vänsterpartiet har presenterat, med utbildningssatsningar, lärlingsanställningar och övergångsjobb med kollektivavtalsenlig lön, reserverade för arbetslösa som varit anvisade till Fas 3.

Men, och det finns ett stort men när det kommer till Littorins insikt. Jag tror nämligen att Littorin friserar sanningen rejält och att Fas 3 blev precis vad regeringen hoppades på. Det handlar om statligt reglerad lönedumpning i arbetslinjen namn. Fas 3 urholkar hela arbetsmarknaden när arbetslösa konkurrerar med sig själva. Varför ska företag anställa när de kan få arbetskraften gratis, och dessutom få 5 000 kronor i månaden?

Fas3, liksom att man sparkar ut sjuka i arbetslöshet, och många andra av regeringens "reformer" i arbetslinjens namn är helt enkelt medvetna steg för att dumpa villkoren på arbetsmarknaden som en del i den gamla kampen mellan arbete och kapital. Eller mellan höger och vänster om man så vill. Ur Ingemar Göranssons Angreppet på det fackliga löftet:

Den nya borgerliga strategin är nyliberal. Den vill gynna ägandet indirekt med marknadskrafterna som medel. Genom att kraftigt öka utbudet av arbetskraft med fler sökande på arbetsmarknaden, färre, lägre och sämre ersättningar till dem som har arbete, kommer fler att tvingas ta arbete till lägre lön och sämre villkor.
De anställdas tillkämpade förmåner och rättigheter ska spolas bort, inte genom politiska beslut, utan med en arbetets marknad där arbetslösa ställs mot arbetande, där sjuka ställs mot friska, där exportmarknad ställs mot hemmamarknad, där kvinnor ställs mot män och där gamla ställs mot unga.
Bloggat: Alliansfritt, Göran, Martin,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

Kan man bli annat än lycklig?

Sitter här och tänker tillbaks på den otroligt lyckade gårdagen med Jonas Sjöstedt på besök i länet. Bra med folk på Linnéuniversitetet där man beslöt att bilda en VSF-klubb, frågvisa ungdomar i Högsby och drygt 70 personer som kom till det öppna mötet i Vimmerby. Flera skrev på intresseanmälan och ett antal blev medlemmar direkt via nätet. Kan man bli annat än lycklig?

Nu gäller det att vårda det engagemang vi väckt för att bygga och stärka Vänsterpartiet inför valen 2014.

Mer läsning om besöket finns på distriktets hemsida, Jonas Sjöstedt besökte Linnéuniveristetet i Kalmar och Framgångsrikt möte i Vimmerby. David Jonsson (som för övrigt är med och drar igång Ung Vänster i Nybro, som ytterligare lök på laxen) har också skrivit om besöket.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

05 september 2012

Centern svek landsbygdsskolorna

På sammanträdet måndagen 27/8 hade kommunfullmäktige i Nybro möjligheten att ta tydlig ställning för att kommunens landsbygdsskolor ska bevaras och att detta inte ska ske på bekostnad av skolorna inne i stan. Genom att säga ja till Vänsterpartiets motion om en fond för att bevara landsbygdsskolorna hade alla kommunens skolor fått lika villkor, oavsett var skolan ligger. Dessvärre valde fullmäktige att säga nej till att ta ansvar för alla kommunens elever, oavsett var de bor.

Kostnaden per elev är högre på landsbygdsskolorna vilket går ut över eleverna i de större skolorna i stan. Det leder till en situation som inte är rättvist mot någon elev i Nybro kommun! De större skolorna drabbas genom bland annat större klasser och en helt annan arbetsmiljö, både för lärare och elever. Landsbygdsskolorna drabbas genom att de riskerar att stå under hot om nedläggning varje gång Barn & Utbildningsnämnden (BUN) brottas med en otillräcklig budget.

Det är inte schysst och det är inte hållbart att det är så utan det måste åtgärdas! Det har Lärarförbundet konstaterat tidigare och det konstaterade BUN när man enhälligt över alla partigränser sade ja till Vänsterpartiets motion med följande motivering:
Landsbygdsskolornas bevarande är en fråga av strategisk betydelse för kommunen och landsbygdsutvecklingen och inte en uppgift för barn- och utbildningsnämnden. Det kan inte vara rimligt att de högre kostnaderna för elever i landsbygdsskolor ska belasta barn- och utbildningsnämndens budget.
I fullmäktige var det dock annat ljud i skällan. Trots att det i vissa fall rörde sig om samma personer som tidigare ställt sig bakom det positiva svaret så var det nu enbart Vänsterpartiet som stod fast vid att alla skolor ska ha samma villkor, oavsett var de ligger. Både centerpartiet och moderaterna argumenterade häftigt emot. Socialdemokraterna höll en betydligt lägre profil medan övriga mest satt och tittade ner i bänkarna.

Hade motionen gått igenom hade politikerna inte kunnat gömma sig bakom att landsbygdsskolornas bevarande är en budgetfråga för BUN utan de tvingas på allvar ta tydlig ställning för eller emot på högsta politiska nivå. Att Moderaterna tog ställning som de gjorde är därför inte så märkligt, de har ju öppet tagit ställning för att de vill lägga ner skolor på landsbygden. Att Socialdemokraterna inte riktigt vet vilken fot de ska stå på i frågan är också känt och argumentationen var därefter. Men man röstade mangrant emot.

Märkligare är att Centerpartiet så häftigt argumenterade mot en motion som hade säkrat landsbygdsskolornas ställning betydligt. Hade motionen gått igenom så hade landsbygdsskolorna kunnat vara trygga i att deras existens inte skulle vara en budgetfråga utan enbart en fråga om pedagogik och kvalité. Nu blir det inte så, utan vi kommer säkert att få se nya nedläggningshot framöver.

Det finns därför egentligen bara en sak som skulle förklara Centerns agerande: man vill, och behöver, att landsbygdsskolorna ska hotas emellanåt - så att man har något att bygga sin profil kring. Och då kommer skolornas och elevernas bästa i andra hand. Det tycker vi är förkastligt!

Pia Eriksson (V), fullmäktigeledamot och gruppledare
Kaj Raving (V), fullmäktigeledamot och ledamot i Barn & Utbildningsnämnden
Anders Svensson (V), fullmäktigeledamot

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

04 september 2012

Många utförsäkrade står helt utanför systemet

Nya siffror från Försäkringskassan visar att många av de som utförsäkrats saknar inkomst och inte heller är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller hos Försäkringskassan, det skriver Dagens Arena. Värst drabbade är kvinnor och lågutbildade arbetare. Tusentals utförsäkrade står nu helt utanför systemet med regeringens utförsäkringslinje. De tvingas istället leva på föräldrar, barn, partners eller socialbidrag. Detta samtidigt som sjukförsäkringen ger miljarder i överskott till statskassan.
Sjukförsäkringen borde finnas till som ett skyddsnät för att alla ska kunna känna sig trygga med att tillvaron inte behöver krascha mer än vad som ändå sker vid sjukdom eller skada. Men istället för ett skyddsnät så har vi fått en ättestupa i form av en utförsäkringskedja med rigida kollektiva tidsgränser för hur länge du får vara sjuk. Och med det en ökad utslagning vilket LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio  konstaterar:
– Många av de här hamnar inte hos socialen utan försörjs av anhöriga. Du får inte ha en make eller maka som har en inkomst som gör att hushållet hamnar ovanför existensminimum. Den här gruppen växer väldigt kraftigt. Det har även Svenskt Näringsliv visat i den statistik de kallar ”utanför utanförskapet”. Sociologen Tapio Salonen har också visat att antalet som lever på anhöriga ökar kraftigt. Där hamnar en hel del av de som utförsäkras.
Vi behöver en sjukförsäkring som grundas på en arbetslinje istället för en utförsäkringslinje. En arbetslinje som ger människor chans att faktiskt komma tillbaka till arbete med omfattande satsningar på rehabilitering. Det behövs också en aktiv arbetsmarknadspolitik så att människor inte fastnar i långtidsarbetslöshet och en arbetsmarknad som är beredd att ge människor chansen att visa vad de kan bidra med. Långt ifrån regeringens fas 3-slaveri med andra ord!

Det behövs tidsgränser för den enskilde ska ha rätt till rehabilitering och stöd, inte administrativa tidsgränser för när man inte tillåts vara sjuk längre. För det är självklart att alla som kan ska bidra till samhället, utifrån sin egen förmåga. Samtidigt ska man veta, att om man blir sjuk och inte kan arbeta, ska man få tillgång till en försäkring som både ger rätt till snabb rehabilitering tillbaka till arbete, liksom man ska ha rätt till ekonomisk trygghet så länge som det behövs. Ingen ska behöva gå från hus och hem för att man har oturen att bli sjuk.

Ingen väljer att bli sjuk. Då kan man givetvis inte heller straffa någon till att bli frisk. Alla ska ha rätt till ett arbete, men man måste också ha rätt att vara sjuk.

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

03 september 2012

Den enda vägens politik?

Här följer en artikel som jag skrev för Kronobergs-Nytt, partiorganet för Vänsterpartiet Kronoberg, i våras. Temat för artikeln är att det visst går att stoppa vinst i välfärden och artikeln har inte blivit mindre aktuell sedan den skrevs. Snarare tvärtom, eftersom Vänsterpartiet nu dessutom har presenterat ett konkret förslag på hur det i praktiken skulle kunna gå till.
"Politik är att vilja!" sa Olof Palme
- Visst går det att stoppa vinstintresset i välfärden

”Vi vill inte förbjuda vinster i välfärden. Det är omöjligt att göra det.” Det slog Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin fast vid en presskonferens för inte så länge sen och bekräftar att för socialdemokraterna under Stefan Löfven är ”den enda vägens politik” ett faktum och vinster i välfärden en av många systemförändringar som har ”kommit för att stanna”.

Den svenska välfärden blir allt mer privatiserad. Det är en utveckling som pågått även när socialdemokraterna styrt, men utvecklingen har accelererat kraftigt sen högerregeringen tog makten 2006. Sverige har idag till och med passerat USA i takt av marknadsanpassning och nyliberala avregleringar. ”Bland utvecklade ekonomier är det Sverige som har klättrat snabbast i ranking sedan 1996”, konstaterar Antony Kim, politisk analytiker på The Heritage Foundation i Svenska Dagbladet.

Regeringens privatiseringsiver har lett till att riskkapitalbolag idag tar över alltmer av skola, vård och äldre- och barnomsorg. Det betyder att det som borde vara vår gemensamma välfärd blir till vinstmaskiner för privata intressen. I stället för att gå till det gemensammas bästa så går våra skattepengar rakt ner i fickan på riskkapitalister och hamnar som vinster i olika skatteparadis.

För Vänsterpartiet är den självklara ståndpunkten att alla pengar som betalas in i skatt för att gå till vård, skola och omsorg, också ska gå till vård, skola och omsorg och ingenting annat. Allt annat är slöseri. Undersökningar visar också att en kraftig majoritet av svenska folket tycker att mer vård är bättre än privat vinst. Inte så märkligt i och för sig, det är ju pengar som skattebetalarna förväntar sig få vård för

Jag tror det var Carl Bildt som en gång i början av 1990-talet myntade uttrycket "den enda vägens politik". Men samhällsutvecklingen är inte ödesbunden utan vi kan välja alternativa utvecklingar. En majoritet i riksdagen kan mycket väl besluta om en lag som stoppar privata vinster i välfärden. Det handlar bara om vilja och mod att ifrågasätta ”den enda vägens politik”.

Det går att stoppa privatiseringsvågen och riskkapitalbolagen. Opinionstrycket för att göra det är starkt och misstroendet mot privatiseringseländet når långt utanför Vänsterpartiets väljarkår. Men regeringen vill det självklart inte och socialdemokraterna tycks sakna både vilja och mod – men vi vill! Och för att avsluta med att citera ytterligare en socialdemokrat, dock från tiden när socialdemokraterna fortfarande trodde på sig själva, Olof Palme: Politik är att vilja!

Bloggat: Människor är viktigare än siffrorTeresa Carvalho (S), Vänsterpartiet Botkyrka, Martin Moberg, Ellen Juntti,
Media: AB1, KA1, Dagens Arena, Forskning.no, GP1, Folkbladet,
Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

02 september 2012

Rapport från PS 1-2 september 2012

Så är ytterligare en helg med partistyrelsen till ända. Som vanligt var det en spännande och givande helg trots att helgens PS innehöll väldigt få rena beslutspunkter. Den enda egentliga beslutspunkten var frågan om vi i enlighet med verkställande utskottets förslag skulle förlägga kongressen 2014 till Stockholm.
Undertecknad in action under förra kongressen, i Uppsala i januari i år,
då jag hade äran att bli invald i partistyrelsen.
Argumenten som framfördes från VU var ekonomi, färre behöver hotell osv – logistik, det är relativt enkelt för alla att ta sig till Stockholm - och inte minst media, som ju ibland har märkligt svårt att ta sig utanför tullarna. Jag hade ingenting att invända mot detta och förslaget antogs utan prut. Nu vet vi alltså att Stockholmsdistriktet står värd för valårskongressen 2014, som går av stapeln i Stockholm. Datum och mer exakt plats får vi däremot vänta lite till på.

Men kanske var tack vare, och inte trots, att det var så fritt från beslutspunkter som det var lite extra givande. Istället behandlades nämligen flera strategiska diskussionspunkter. Dessa kan jag ju, dessvärre, men av lättförståeliga skäl, inte säga så mycket om såhär på bloggen.

Mötet inleddes dock med en allmänpolitisk diskussion där Jonas menade att den ekonomiska krisen kommer att prägla Europa och Sverige över valet vilket väl inte är någon högoddsare direkt. Nederländerna kan få ett vänsterparti, SP, som regeringsbildare vilket är unikt i Europa.

Han konstaterade också att regeringen visserligen är skakad med slitningar och annat, men definitivt inte uträknat. Det finns ändå bra förutsättningar för oss med ett stort utrymme för ett tydligt vänsteralternativ i politiken nu när S lägger sig nära regeringen i tävlingen om att vara mest företagarvänliga och lierar sig med näringslivet mot ungdomar och arbetare. Vi måste vara tydliga med vad vi vill.

Därpå följde rapport och en lång intressant diskussion kring höstbudgetmotionen när Ulla redovisat den ekonomiska situationen. Trots optimistiska siffror så tror regeringen själv att det blir tufft för kommunerna framöver. Då har vi ändå redan 7-8% arbetslöshet och framför allt långtidsarbetslösheten har ökat. Antalet långtidsarbetslösa har ökat med 40% sen regeringen tillträdde och har nu verkligen bitit sig fast.

Ändå prioriterar regeringen att betala av på den redan låga statsskulden istället för att stimulera ekonomin. Man har ändå ändrat strategi något från innan sommaren efter internationell kritik och kritik från nationell vetenskap. Nu presenterar man vissa satsningar på järnväg (fast inte i närheten av behovet), forskning, sänkt bolagsskatt och lita annat som kommer att komma. Utan att avslöja för mycket så kan jag säga att Vänsterpartiet prioriterar välfärd och jobb i vår budgetmotion.

Söndagen inleddes med att vi fick diskutera och analysera den opinions- och målgruppsanalys som jag skrev om på vägen upp till Stockholm. Den har genomförts som ett sätt att få veta mer om våra målgrupper och hur de ser på oss. Vi inledde med gruppdiskussioner och diskuterade sen gemensamt kring några frågeställningar. ”Vi måste sluta rädda världen i varje samtal” som Hediye Guzel klockrent konstaterade att vi behöver bli lite mer konkreta och vardagsnära i vårt språk.

Diskussionen som följde liknade till stora delar den som sedan följde när vi diskuterade Vänsterpartiets koppling till kommunpolitiken. Partiet är idag väldigt enbent med stort fokus på rikspolitiken. Vi behöver bli bättre på att göra kommunpolitik och stärka kommunalpolitikens betydelse i vårt parti. Det är ändå den som till stora delar har mest direkt inverkan på människors vardag. VU fick därför i uppdrag att jobba med detta och leta fram olika lokala framgångar och sprida dessa. Man fick också I uppdrag att utveckla KoLa-dagarna.

Över lag så var det bra och nyttiga diskussioner och det känns skönt att komma igång med de strategiska diskussionerna efter att vårens partistyrelsemöten till stora delar ägnats åt organisationsbygge och liknande. Nu ser jag fram emot nästa möte, i oktober, då partistyrelsen ska utbildas i att hålla i Vänsterskolan. Vänsterskolan skrev jag om efter förra PS och det är något jag verkligen tror kan bli ett lyft för partiet. Främst internt, men i förlägningen även externt.

Jag avslutar med att citera Jonas: Vår tid kommer nu!

P.S Givetvis så ingick de sedvanliga tågförseningarna i resan även denna gång.  

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , ,

01 september 2012

På väg till helgens partistyrelsemöte

Så sitter man på tåget igen, på väg till ytterligare ett partistyrelsemöte i världens bästa parti. Och återigen slås jag av vilket hedervärt förtroende det var jag fick på kongressen i januari. Det kanske låter lite uppblåst, men det är så jag känner det.
Som vanligt är det ett späckat schema som ligger framför oss. Mycket är det som ska hinnas med att diskuteras under dessa två dagar ( som dessutom är i det närmaste halvdagar). Det är höstbudgeten där arbetslösheten, som fortfarande ligger över den nivå som högerregeringen betecknade som massarbetslöshet inför valet 2006, sannolikt kommer fortsätta ligga i fokus. Inte minst gäller det att motverka långtidsarbetslösheten som ökat med 40% sedan högern tillträdde. Det skapar ett verkligt "utanförskap".

Förutom en massa andra intressanta punkter så ser jag extra fram emot söndagen då vi kommer att diskutera och analysera den opinions- och målgruppsanalys som genomförts. Det är ett sätt att få veta mer om våra målgrupper och hur de ser på oss. Framförallt handlar det om att hitta nyckeln till varför människor som delar våra värderingar ändå inte röstar på oss. Och givetvis hur vi förändrar det - det är väl vår 10.0000 kronors-fråga.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...