15 augusti 2012

(V)i tror på Transtorpskolan!

Lägg inte ner Transtorpskolan! Det är Vänsterpartiets bestämda uppfattning. Vi vill se en långsiktig lösning som är hållbar för framtiden - och som är bra för barnen. Vi begärde därför redan förra hösten att man istället för att lägga ner skolan borde utreda hur man kan utveckla Transtorpskole-området som helhet på ett sätt som håller över tid.

Detta fick vi tyvärr inget gehör för, utan istället togs beslutet att utreda en nedläggning av skolan. De utredningar som nu har gjorts i samband med detta har stärkt oss i vår uppfattning att det är en oklok och kortsiktig besparing att lägga ner Transtorpskolan. Att lägga ner skolan är helt enkelt inte särskilt förnuftigt.

Nedläggningen av Transtorpskolan diskuteras nämligen inte utifrån minskade barnkullar, pedagogiska behov eller något annat skolrelaterat. Det handlar enbart om kortsiktiga ekonomiska överväganden som vi tror kommer bli kostsamma för kommunen i det långa loppet. Vänsterpartiet vill därför se en satsning istället för en nedläggning.

Vi anser att det så kallade västra alternativet är det långsiktiga alternativ som är framtaget för framtiden och inte för bara för stunden. Vi vill utveckla transtorpområdet till ett pedagogiskt centrum för förskola och lågstadium. Verksamheten där med en F-6 skola är ett vinnande koncept som uppskattas av både elever och föräldrar.

Dessutom finns det ett stort behov av förskolelokaler i Nybro. I västra alternativet ingår att man bygger två nya avdelningar. Det ingår även en renovering av förskolan gamla Gazellen. En renovering som kommer att bli nödvändig i vilket fall som helst framöver, även om kostnaden då hamnar på ett annat konto. Men i slutänden handlar det om samma kommunkassa i vilket fall.

Utveckla istället för att avveckla är en betydligt klokare strategi om man menar allvar med kommunens vision om att nå 25 000 invånare 2030. Transtorpskolan har bra förutsättningar på många områden. Låt oss ta tillvara på det innan det är för sent. (V)i tror på Transtorpskolan!

Pia Eriksson (V), fullmäktigeledamot och gruppledare
Kaj Raving (V), fullmäktigeledamot och ledamot i Barn & Utbildningsnämnden
Anders Svensson (V), fullmäktigeledamot

Media: BarometernPolitometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...