07 augusti 2012

Utbildning ska vara en rättighet, inte en affärsidé!

En god skola för alla ska vara en rättighet, inte en affärsidé! Så är det inte idag. I högersverige har nämligen skolbarn blivit en handelsvara bland andra i takt med att riskkapitalbolagen på allvar upptäckt att man kan tjäna miljarder på svenska barns skolgång. Skattepengar som borde gå till att förbättra skolan går istället till att ytterligare öka förmögenheten hos riskkapitalister.
Ingen har lyckats förklara hur de hundratals miljoner som varje år försvinner
från skolan ner i privata fickor skulle ge barnen bättre kunskaper.
Likt hyenor kring ett blodigt kadaver har friskoleföretagen flockats kring möjligheten att profitera på skolpenget. Men i takt med att alltfler företag har samlats kring skolliket för att dränera det på skattepengar så har det också blivit allt mindre åt var och en. Hyenorna har helt enkelt blivit för många och skolliket räcker inte åt alla.

Därför kommer nu också nästa, tämligen självklara, steg. Möjligheten till profit har minskat och risken att skolor går i konkurs står för dörren, vilket Sten Svensson beskriver såhär i en debattartikel i DN:
I denna nya situationen upptäcker många fristående gymnasieskolor att de har problem med att fylla sina elevplatser och att de har fått ekonomiska problem. Vi ser nu de första tecknen på en klassisk överproduktionskris eller en bubbla inom den fristående gymnasiebranschen. Under de goda åren har många skolföretag vuxit snabbt och nu står de med för stor kostym.
[..]
Att vi riskerar att få en gymnasiebubbla som kan spricka visar hur olämpligt det är att ha en marknadsstyrd skola. Marknadens principer fungerar bra inom många områden men när det gäller utbildning av de unga är det inte så välbetänkt. Det marknadsstyrda skolsystem som vi har i Sverige leder till att skolor går i konkurs och slås ut och. De som inte klarar konkurrensen ska slås ut enligt marknadens spelregler. Kommunerna har inte längre någon möjlighet att organisera eller dimensionera gymnasieskolan utan det gör marknaden.
Och som Sten Svensson skriver så är det givetvis i slutänden ändå elever och samhället som står där med Svarte Petter. Eleverna riskerar att plötsligt stå utan utbildning, och och samhället, som slantat in skattepengar till vinsten får nu använda skattepengar för att reda ut konsekvenserna när skolföretaget sjappar. Sten avslutar såhär och det är ju bara att hålla med:
Ett bra skolsystem är en samhällelig ange­lägenhet av yttersta vikt och det måste vara stabilt och kunna klara att elevtalen går upp och ner och att det sker förändringar i lagstiftningen utan att organisationen riskerar att braka samman. Det gör uppenbarligen inte dagens marknadsstyrda system.
Det är dags att stänga dörren för det kortsiktiga vinstintresset och sätta kunskapen främst! Vänsterpartiet har tre konkreta politiska förslag på hur vi ska garantera att skolpengen går till eleverna och inte till aktiebolagens vinster:

1. Stoppa vinstuttagen i friskolorna. En skola ska drivas av lust till lärande, inte lust till pengar.

2. Begränsa antalet skolor som en huvudman får driva. Skolan är ingen storindustri.

3. Inför hårdare regler för vem som får starta en friskola. Vi har sett alltför många exempel på inkompetenta och till och med brottsliga ägare.

Den svenska skolan behöver en ny politik där skolans mål är att ge alla elever den bästa kunskapen – inte att generera vinst till privata företag.

Bloggat: Martin Moberg, Röda berget, Roger Jönsson,

Politometern och intressant kan du läsa även andras åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...